Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Pojava grada i mogućnosti njegovog sprečavanja

Pojava grada i mogućnosti njegovog sprečavanja

Ratings: (0)|Views: 445 |Likes:
Published by Tihomir Dejanović

More info:

Published by: Tihomir Dejanović on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/11/2014

 
PKFNBKT @EILONWK
ć,
tkfnbkr`eiJmblkh.anb 
<
ZNILWL MTL@L K BNMUćONQPK OIEMNWNM QZTEĆLWLOIL
 <.
 
UWN@
Wrkiebe k chkbl su cln ushnv npstlocl hiu`sckf dkčl dkhl n`uvkiec pre`bet ndnšlvloil
,
viernvloil k prnuċlvloil.
 
Zrnuċlvloil `ltkrliu inŬ kz lotkċce Mrċce cl`l ie Lrkstnteh u KW vkiecu
prkie onve ere olpks
ln svniu ‟Betenrnhnmkiu‘.
 Zrvl pnzoltl nsbltrloil hnclhonm vrebeol
`ltkrliu kz VKW vkiecl cl`l ie eomhesck šupokc Wkhilb Berh u @rlidkiu vrŬkn `oevol nsbltrloil u
tncu se`lb mn`kol.
Mn`koe <751. Ger`kolo` n` Pnscloe ie nsonvln prvu brešu stlo
kal zl
nsbltrloie.Ntcrkčl
 onvkf kostrubeoltl uolpr 
 ieĉuiu nvl nsbltrloil.Perbnbetlr ie cnostrukslo
<7::. mn`.,
ckŬnbier <7;1.mn`. l dlrnbetlr <700.mn`koe.Pn ie nbnmučkhn `l bonmk oluċokak pnstlve nsonvoe gkzkċce zlcnoe u kzuċlvloiu betenrnhnŬckf geonbeol.
 U VKV vkiecu gnrbkrlol  ie betenrnhnmkil cln olucl l
n` tl`l se nol udrzlon rlzvkil k pncuŬlvl `l sbloik hiu`sce pltoie k oesreče cnie su pnvezloe sl ču`kbl vrebeol.@n tl`l su
vrebeosce oepnmn`e
pncuŬlvloe sprkieċktk
 
rlzokb dliloikbl,vrlċloikbl,prkonŬeoieb šrtlvl,zvnoieoieb arcveokf zvnol,pualoieb kz puŬlc
l k sh.N` `lvokol se sbltrlhn `l se zrol mrl`l bnmu rlzdktk zvucnb pl se arcveol zvnol bnmu sbltrltk cln prvl sre`stvl n`drloe prntkv mrl`l.Zlpl Urdlo WKKK <5
=5.mn`koe kz`ln ie nvhlŬčeoie `l se pnsvečeol arcveol zvnol cnrkste zl ‟bnhktve‘ `l kf zlndkĉ
u nhuil,vietlr k mrl`.Zualoie se prkbieoiuie u n`drlok n` mrl`l n` VKW vkiecl.U Ktlhkik
<6;:.mn`koe `nhlze `n slzoloil `l stvlrloie mrl`l bnše dktk sprieċeon udlakvloieb ċestkal `kbl pnbnču tnpnvsce plhide u mrbhilv
kou. U Lustrkik <6;4.mn`koe B.Qtkomer cnostruk
Ŭe
speakilhok
tnp zl n`drlou n` mrl`l.Ylfvlhiuiučk oikfnvnb uspiefu nvl tefokcl se Ŭkrk pl ie prnŬkreol k ol Grloauscu k Ktlhkiu.U Ktlhkik ie <;::.mn`koe dkhn rlspnreĉeon <: ::: tnpnvl k te mn`koe ie kzvrŬeon ;,5 bkh. ksplhieoil.
 Grloausck meoerlh Tudko ie <;06.mn`koe cnostruksln prvu prntkvmrl`ou rlcetu,cnil ie onskhl relmeos ol dlzk sredrn-in`k`l `n vkskoe n` < :::b.@vkie mn`koe clsokie Ktlhkilok prnkzvn`e prntkvmrl`oe rlcete cnie rlzdkiliu mrl` u`lrokb tlhlskbl.@n <;=:. mn`koe nok svnikb sehilakbl kspnru
ċuiu nve rlcete u vrkie`onstk `n bkhkno `nhlrl.U
Qnvietscnb Qlvezu n` 5:-kf k 7:-kf mn`kol `vl`esetnm vkiecl n`drlou n` mrl`l sprnvn`e zlskilvoieb ndhlcl relmeosnb precn tnpnvl k prntkvmrl`okf rlcetl.Kstnvrebeon u Qie`koieokb
@ršlvlbl vrŬe ecsperkbeote sl
zlskilvloieb kz lvknol k meoerltnrl sl Yebhie.Zrebl pn`lakbl Qvietsce betenrn
hnŬce nrmlokzlakie,`lols ncn 1: zeblhil sprnvn`k n`drlou n` mrl`l,`nc kstn tnhkck drni rl`k ol oluċon
-
kstrlškvlċckb prniectkbl kz ndhlstk n`drloe n` mrl`l.
Mrbhilvkosce oepnmn`e, duron prl
č
eoe ilckb nhuiokb vietrnb, n`onson ilckb pl`lvkolbl, s mrl`nb k dez oieml, prnuzrncuiu prndhebe u prnbetu
, Ŭ
tete ol zmrl`lbl k u zebhinrl`oik. U phlokosckb pn`ru
ċ
 ikbl kzlzkvliu ilce duikae, pnphlve ol bloikb rkieclbl k chkzk
Ŭ
tl ol beclonb thu.Nvlcve oepnmn`e oli
ċ
e
Ŭč
e se ilvhiliu u rlz`ndhiu n` lprkhl `n nctndrl l rie
ĉ
e u zkbscnb `kiehu mn`koe.
Ol prnstnru Dnsoe k Feraemnvkoe mn`kŬoie se ilvhil 1: `n 0: `lol sl mrbhilvkosckb nhuilbl, l mrl` cln Ŭtetol pnilvl ilvhil se < `n 4 `lol mn`kŬoie. Zrnsieċoe mn`kŬoie Ŭtete n` mrl`l kzonse 1: bkhknol CB k olrnċktn se n`onse ol prkblrou pnhinprkvre`ou prnkzvn`oiu. Mrl`
umr 
nšlvl k nstlhl blterkilhol `ndrl l Ŭtete `esetnstrucn ol`blŬuiu uhlmloil u prntkvmrl`ou zlŬtktu. Zrntkvmrl`ol zlŬtktl ko`krecton sbloiuie rlznroe nhuioe vetrnve l oeŬtn blhn pnvečlvl cnhkċkou pl`lvkol. U pnshe`oikb mn`kolbl prksutlo ie pnrlst nplsonstk n` mrl`l zdnm pnvečloie sre`oie mn`kŬoie tebeprlture k olmhkf tebperlturokf lbphktu`l.Olivečk drni `lol s mrl`nb kbl
remkil n` Qlrlievl, `nhkonb Oeretve `n
oieonm uŬčl k ncnhkol Predkoil ,
 l nstltlc aeotrlhoe
Dnsoe kbl < `lo mn`kŬoie, `nc uscn rlvokċlrscn pn`ruċie uz Qlvu, sve `n @ndnil k Puzhe kbl 4 `lol mn`kŬoie.Uolzl` 1: mn`kol ol nvkb prnstnrkbl pnstnik nrmlokznvlol shušdl zl prntkv
- mrl`o
u zlŬtktu, ċkik rl` okie preck`
lo ok u perkn`u n` <;;<. -
4:::. mn`koe. Qksteb zlŬtkte n` mrl`l oe ntchloil mrl` cln pnilvu, več sbloiuie Ŭtete. Pn zolċk `l u kzuzetokb k shnšeokb vrebeosckb sktulakilbl, cl`l su mrl`nonsok prnaesk ilcnm koteozktetl, bnš
e k pnre` `eistvl
zlŬtkte n` mrl`l `l `nĉe `n pl`loil mrl`l k Ŭtetl. Beĉutkb k tl`l se Ŭtete nsieton sbloiuiu ier se prkrn`ok prnaes ndrlznvloil mrl`l u zoltoni bierk sbloiuie. Naieol egkclsonstk ie teŬcl k cnbphkcnvlol zdnm shnšeonstk prnaesl ndrlznvloil
mrl`l u ltbnsgerk k oiemnve vehkce prnstnroe k vrebeosce prnbieoh
 ikvnstk, l zlsokvl se ol pn`lakbl cnik se ndrl`iuiu n`mnvlrliučkb stltktkċckb betn`lbl.
 
 
PKFNBKT @EILONWK
ć,
tkfnbkr`eiJmblkh.anb 
4
4.UQHNWK YL OLQPLILOIE MTL@L
4.<.WTKIEBE K CHKBL
Znilb ‟vrebeol‘
 pnzolt ie kz svlcn`oevonm
škvntl .N oiebu se `liu prnmonze k kzvieŬtlik.Wrkiebe se `egkokŬe cln stloie trnpnsgere u treoutcu biereoil k nsbltrloil betenrnhnŬckf ehebeoltl k pnilvl
(
1,<7=
).
U slvrebeoni chkbltnhnmkik pnilb chkbe se sve vkŬe vezuie,zl vkŬemn`kŬoik reškb vrebeol.OlivkŬe
 ini n`mnvlrl `egkokakil Qnvietscnm chkbltnhnml D.Z.Lhksnvl9
‟Chkbl ie zlcnoktl olkzbieokċonst betenr 
n
hnŬckf prnaesl,n`reĉeol cnbphecsnb gkzkċcn
-
menmrlgsckf ushnvl,cnil se kspnhilvl u bonmnmn`kŬoieb reškbu vrebeol,nsbltrlokf u n`reĉeonb vrebeou‘.Ylcnoe pn
cnikbl se ilvhiliu ltbnsgersce pnilve k prnaesk, te oikfnve
uzlilboe veze prnuċlvl betenrnhnmkil.Betenrnhnmkil ie olucl n ltbnsgerk. Nol ie gkzkcl ltbnsgere.WkŬemn`kŬoie reškbe tkpnvl vrebeol ti. chkbu prnuċlvl chkbltnhnmkil.Nol ie menmrlgkil
trnpnsgere(
1,41
).
 4.4.LPBNQGETQCK ZNTEBE
ć
LIK 4.4.<.TLWONPE
Ť
ON QPLOIE LPBNQGETE
 Ltbnsgerl se bn
š
e olhlzktk u trk rlzhk
ċ
ktl rlvonte
š
ol stloil9 stldkhonb, hldkhonb k ko`kgereotonb
tn zlvksk n` vehk
ċ
koe terbk
ċ
cnm mrl`kieotl. U stldkhonb rlvonte
š
onb stloiu ltbnsgerl se olhlzk no`l cl`l ie terbk
ċ
ck mrl`kieot bloik n` l`kildltscnm mrl`kieotl tebperlture, ti. bloik n`
A ol <:: b vkskosce rlzhkce. U stldkhoni
ltbnsgerk oebl vertkclhokf struiloil vlz`ufl n` zebhikoe pnvrŬkoe prebl vkskok. Bnmu pnstniltk
fnrkzno
tlhol shldl struiloil, l kstn tlcn k skhlzol struiloil. Plcvk shuċliev
k su u tzv. lotkakchnokbl.
Olrnċ
ktn ie vehkcl stldkhonst vlz`ufl cl`l u ltbnsgerk pnstnie koverzkisck shnievk tebperlture. Pl`l se tnpln vlz`uf olhlzk kzol` fhl`okiem vlz`ufl, l clcn ie tnphkik vlz`uf spe
akgkċon hlcŬk n` fhl`okiem, tn če no phkvltk kzol` fhl`okiem vlz`ufl. U tlcvni ltbn
sgerk oe bnmu se ndrlznvltk
uzhlzoe vlz`uŬoe struie.
 
U hldkhonb rlvontešonb stloiu ltbnsgerl se olhlzk cl`l ie terbkċck mrl`kieot večk n`
l`kildltsc
nm mrl`kieotl, ti. večk n` <˙
A ol <:: b vkskosce rlzhkce. U hldkhoni ltbnsgerk pnstnie
vertkclhol uzhlzol vlz`uŬol struiloil. Pn ie shuċli u vlz`uŬokb `epreskilbl, n`onson u
akchnokbl.
U ko`kgereotonb rlvontešonb stloiu ltbnsgerl se olhlzk cl`l ie terbkċck mrl`kieot rlvlo
l`kildltscnb mrl`kieotu, ti. rlvlo
A ol <:: betlrl vkskosce rlzhkce. U ko`kgereotoni ltbnsgerk oebl okclcvkf vlz
`uŬokf struiloil
(
4,=7
).
4.4.4.WLY@UŪOE BLQE K OIKFNWE NQNDKOE
 
U akhiu pntpuokiem prnuċlvloil vrebeoscnm stloil,
 
l olrnċktn rl`k n`reĉk
vloil prnmonze
olstupliučem vrebeol, pntredon ie prnuċlvloie Ŭkrnckf vlz`uŬokf blsl,
khk tlhlsl, ol akiehnb
oikfnvnb prnstrlostvu, clcn u fnrkznotlhonb tlcn k u vertkclhonb prlvau. Zrk prnuċlvloiu vlz`uŬokf blsl pntredon ie `l se utv
r`k menmrlgscn pnrki
echn kzviesoe vlz`uŬoe blse, oieo `ntl`lŬoik tnc, gkzkċcl k `kolbkċcl svnistvl k beĉusndok n`onsk sl `rumkb susie`okb blslbl.Lcn vlz`uf `uše vrebeol bkruie khk se spnrn creče kzol` oece ndhlstk, no `ndkil kzviesoe gkzkċce nsndkoe te ndh
lstk (u pnmhe`u tebperlture, vhlme, kt`.). Qtlaknokrloie vlz`ufl n cnbe ie nv`ie
rkieċ
,
prebl oeckb lutnrkbl kzonsk 6-
<0 `lol. Nvn se `nmlĉl cl`l kzol` oece
ndhlstk stlaknokrl stldkhlo lotkakchno u cnbe su shldk vietrnvk k ve`rn vrkiebe. Zrebl tnbe, prnstnrok k stldkhok lotkakchnok su nd
hlstk m`ie se gnrbkrliu vlz`uŬoe blse. Plcvk se lotkakchnok
 
PKFNBKT @EILONWK
ć,
tkfnbkr`eiJmblkh.anb 
1
oliċeŬče ndrlzuiu ol suptrnpsckb
menmrlgsckb
Ŭkrkolbl (45
-
0:º m.Ŭ.) kzol` ncelol. Qtldkhok lotkakchnok ndrlzuiu se tlcnĉe k ol ubierokb k vkŬkb m.Ŭ
. k tn zkbk kzol` venbl rlsfhl
ĉeokf `iehnvl zebhikoe pnvrŬkoe .Wlz`uŬoe blse `ndkiliu rlzhkċkte gkzkċce nsndkoe, zdnm oeie`olcnm prkhkvl suoċeve zrlċoe eoermkie ol rlzokb m.Ŭ.
, k z
dnm rlzhkċktnm zlmrkievloil k fhlĉeoil ncelol k cnotkoeoltl. Ol tli olċko se gnrbkrliu vlz`uŬoe blse kstkf gkzkċckf nsndkol kzol` vehkckf prnstrlostlvl u trnpnsgerk. Nvlcn gnrbkrloe vlz`uŬoe blse prebieŬtliu se kz ie`onm pre`iehl u `rumk, cln `iehnvk npŬte ltbnsgersce akrcu
hlakie. Zrebl tnbe, svlcl nsonvol struil preonsk
vlz`uŬoe blse n`reĉeo
nm pnrkiechl k nsndkol. Zre`k
n kzol` cnml se oecl vlz`uŬol
blsl
gnrbkrlhl, n`onson kzol` cnml ie `ndkhl kzviesoe gkzkċce nsndkoe, olzkvl se kzvnrkŬol ndhlst zl tu `ntkċou vlz`uŬou blsu. KzvnrkŬol ndhlst bnrl dktk prnstrlol, l oieol gkzkċcl prkrn`l k tebp
e-
rlturl kzol` zebhikoe pnvrŬkoe
 
bnrliu dktk prkdhkšon kste u akie
hni ndhlstk. Plcvk su ushnvk kspuoieok ol trnpsckb bnrkbl, khk u pustkoisckb crlievkbl, khk u pre`iehkbl cnik su stlhon pn` sokiemnb k
he`nb, cln Ŭtn su pnhlroe ndhlstk. Ubiereoe m.Ŭ.
, zdnm svnie rlzonhkcnstk tereol k olmhkf tebperlturokf prnbi
eol, sl prnbeonb m.Ŭ., oe bnmu se sbltrltk cln stvlroe kzvnrkŬoe ndhlstk,
m`ie se bnmu gnrbkr 
ltk ie`onhkce vlz`uŬoe blse.Prk nsonvol tkpl kzvnrkŬokf ndhlstk su9 vn`l,
cnpon, he` khk sokiem. Qvlcl n` nvkf pn`hnml kbl nsndeol `eistvl ol vlz`uf kzol` oikf (
4,<75
).Plcn, opr., lcn se ie`lo lo
tkakchno u tncu zkbe `uše vrebeol olhlzk kzol` Lthlotscnm
ncelol u pre`iehu Lznrsckf nstrvl l `rumk kzol` cnotkoetol Evrn
lzkie, tn če vlz`uf u prvnb lotkakchnou `ndktk n` pn`hnme slsvkb `rumlċkie nsndkoe oemn u `rumnb lotkakchnou.
U
 
prvnb
lotkakchnou če se
 gnrbkrltk blsl bnrscnm trnpscnm vlz`ufl sl vksncnb tebperlturnb (clrlcterks
tkċonb zl `ltu m.Ŭ.
 
u tn `ndl mn`koe), sl večnb sl`rškonb vn`eoe plre k večnb cnhkċkonb prlŬkoe ushie` dhkzkoe Qlflre. U `rumnb lotkakchnou gnrbkrlče se blsl cnotkoeotlhonm
pnhlronm vlz`ufl, n`onson vlz`ufl ubiereokf m
.Ŭ.
, cnik ie fhl`lo k prnzkrlo.
Fnrkznotlhol rlsprnstrloieonst ie`onhkce vlz`uŬoe blse bnše kzonsktk n` 4 `n <: bkhknol
cb´, `nc oieol vertkclhol rlsprnstrloieonst kzonsk slbn `esetkou ckhnbetlrl, ti. u olivk
Ŭe shuċlievl, `n trnpnpluze.U ndhlstk ie`oe kste vlz`uŬoe blse betenrnhnŬck ehebeotk se b
 ieoiliu spnrn k oikfnvk fnrkznotlhok mrl`kieotk su blhk.
Pk mrl`kieotk se drzn pnvečlvliu ol mrlokalbl m`ie se `n`kruiu `vkie vlz`uŬoe blse sl rlzhkċktkb gkzkċckb nsndkolbl. Lcn ie oecl vlz`uŬol blsl prkbnrlol `l olpustk svniu kzvnrkŬou ndhlst k creoe u oecnb prlvau, svk oieok `iehnvk kzhlšu se
tl
`l `nstl shkċokb spnhiokb utk
al
 ikbl, cnik bieoiliu oieoe nsndkoe. Zrebl tnbe, gkzkċce
nsndkoe
oece vlz`uŬoe blse n`reĉ
uiu se, prvn oieokb pnrkiechnb, ti. menmrl
gsckb pnhnšlieb kzvnrkŬoe
ndhlstk, k `rumn, oieonb dknmrlgk
 inb, ti. puteb cnikb ie nol preŬhl kz biestl svnml pnstlocl `n biestl m`ie se `ntkċol vlz`uŬol blsl pnsb
ltrl.Ql
ndzkrnb ol vehkce `kbeozkie vlz`uŬokf blsl, oe bnše se nċeckvltk `l če ol a
kiehnb putu `iehnvltk kstk utka
lik ol aiehncupou vlz`uŬou
blsu.
Kplc nsndkoe ie`oe kste vlz`uŬoe blse, ti. vehkċkoe oieokf betenrnhnŬckf ehebeoltl, bieoilče se prk cretloiu kste pnhlcn k oepreck`on, lhk ol rlzhkċkte olċkoe u rlzokb shuċlievkbl.
 
4.4.1. CHLQKGKCLAKIL WLY@UŪOKF BLQL
 
Wlz`uŬoe blse bnmu se pn`
k
 iehktk ol `vl olċkol9 k tn prebl oikfnvnb tnphnt
onb stloiu k
prebl menmrlgscnb pnhnšliu kzvnrkŬoe ndhlstk. Zrebl tnbe, bnše se rečk `l pnstnie `vkie chlskgkclakie9 terbkċcl k
menmrlgscl .
Perbkċcl chlskgkclakil.
-
Zrebl terbkċcni chlskgkclakik vlz`uŬoe blse se `ieh
e ol tnphe k
fhl`oe vlz`uŬoe blse.
 
Pnphl vlz`uŬol blsl ie nol cnil se creče kzol` fhl`okie pn`hnme, ti. ċkil ie tebperlturl vkŬl
n` tebperlture pn`hnme kzol
` cnie se `ntkċol vlz`uŬol blsl creče. @nhlzlc tnphe vlz`uŬoe blse u oeck pre`kn ndkċon kzlzkvl ntnpKilvloie, lhk se slbl vlz`uŬol blsl prk tnbe rlsfhl`k. Tlsfhlĉeoie ndufvltk slbn okšk shni vlz`ufl, ushe` ċeml se ndrlzuiu koverzkie tebperlture,
cnie su u oeckb shu
ċlievkbl oepnsre`on kzol` zebhikoe pnvrŬkoe, on ċeŬče ol vkskok ncn 0:: `n 7:: betlrl. Ushie` tnml u tnphnb vlz`ufu se uspnstlvk stldkhon rlvontešon stloie. Lcn ie tnphk vlz`uf `nvnhion vhlšlo, no`l
 
se prk oiemnvnb fhlĉeoiu prk zebhikoni pnvrŬko
k stvlrliu l`vectkvoe blmhe (lcn ie koverzkil prk zebhik) khk oksck shnievktk ndhlak (lcn ie koverzkil ol oecni vkskok). Oecl`l s
e kz nvkf ndhlcl, l tlcnĉe k kz
 
blmhe kzhuċuiu skpeče pl`lvkoe
n`onson kzblmhkal. U tncu hietl,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zoran Kalezic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->