Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sv. Ivan od Križa, OCD Izreke o svjetlu i ljubavi

Sv. Ivan od Križa, OCD Izreke o svjetlu i ljubavi

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by hkzg

More info:

Published by: hkzg on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2012

pdf

text

original

 
 
1
www.
hrkarmel.com
 
Sv. Ivan od Križa, OCD: Izreke o svjetlu i ljubavi
 
Naslov izvornika: San Juan de la Cruz, Dichos de luz y amor 
.
 © "Symposion", Split, 1997.
 
I. ISUS I MARIJA(Prolog)
O moj Bože i Ljubavi moja, duša se moja za tvoju ljubav ho
ć
e da pozabavi izradbomovih pravila o božanskom svjetlu i ljubavi: zato da se, dok ih ja koji posjedujemznanje ne vršim kreposnim djelima (u kojima se, o Gospodine, više nasla
đ
uješ negoliu njihovoj spoznaji i u govoru o njima), barem drugi, potaknuti mojim rije
č
ima,okoriste za službu i ljubav prema tebi, i da moja duša ima utjehu što je dala prigoduda u drugima na
đ
eš ono
č
ega u mene nema.Ti, Gospodine, ljubiš razboritost, ti ljubiš svjetlost, ti ljubiš ljubav više od svih drugihdjelatnosti duše. Ova
ć
e pravila biti razboritost za onoga koji putuje, svjetlost nanjegovu putu i ljubav koja
ć
e ga podbadati i goniti naprijed.Neka, dakle, od ovih stranica bude daleko svjetovna retorika, neka se udalji
ć
askanjei suhoparan govor slabe i prijevarne ljudske mudrosti koja ti se nikad nije svi
đ
ala.Govorit
ć
u samo srcu nude
ć
i mu rije
č
i natopljene slatko
ć
om i ljubavlju, koje se tebiveoma svi
đ
aju, otklanjaju
ć
i prepreke i stupice svake vrsti, koje su mnogim dušamana putu te i ne znaju
ć
i nailaze na njih i padaju u zabludu, pa u njoj ostaju jer subijedne upale po neznanju, dok misle da su pogodile pravi put koji se sastoji unasljedovanju tvojega preslatkog Sina Isusa Krista, našeg Gospodina, i u tom da Mupostanemo sli
č
ni životom, zna
č
ajem i krepostima i uprili
č
eni Njemu u lišenosti i
č
isto
ć
i duha. Ah, udijeli nam sve ovo ti, O
č
e milosr 
đ
a, jer bez tebe ne možemo ništa u
č
initi.1. Gospodin je uvijek otkrivao smrtnicima bogatstvo svoje mudrosti i duha, ali gamnogo više otkriva u ova vremena u kojima zlo otkriva sve više i više svoje lice.2. Tko te ikada, Gospodine Bože moj, kad te traži
č
istom i jednostavnom ljubavlju,ne
ć
e na
ć
i po svojoj želji i miloj volji? Jer ti se prvi pokazuješ i dolaziš ususret onimakoji za tobom
č
eznu.3. Dok je put ravan i lagan za ljude dobre volje, onaj – naprotiv – koji je slabih nogu ilikoji za put nema oduševljenja ni postojanosti, napredovat
ć
e malo i uz velik napor.4. Bolje je biti optere
ć
en težinom u društvu jakoga negoli hoditi bez tereta u društvuslabi
ć
a. Kad si više optere
ć
en, stojiš bliže Bogu koji je tvoja snaga i koji pomaže onešto su u nevolji; kad si bez tereta, stojiš blizu sebi koji si sam svoja tromost. Krep
č
inai snaga duše ja
č
a i raste napornim vježbanjem u krepostima.
 
 
25. Koji ho
ć
e da se pro
đ
e bez oslanjanja na u
č
itelja koji bi ga vodio, bit
ć
e sli
č
an vo
ć
kikoja se nalazi osamljena, posred polja, bez gospodara; pa
ć
e joj plodove, koliko godrodili, brati prolaznici i ne
ć
e dozrijevati.6. Dobrom rukom gospodara njegovana i
č
uvana vo
ć
ka daje plod u svoje vrijeme.7. Duša sama, bez iskusnog u
č
itelja, sli
č
na je užarenom, ali osamljenom ugljenu:mjesto da se ja
č
e užari, on se ohla
đ
uje.8. Tko u osamljenosti pade, tako
đ
er ostaje osamljen u svom padu, i malo cijeni svojudušu pouzdavaju
ć
i se samo u se.9. Pošto se ne bojiš pasti sam, kako misliš da
ć
eš sam ustati? Razmisli da dvaujedinjena mogu više negoli jedan sam.10. Onaj koji pod teretom pada teško, teko optere
ć
en, ustaje.11. Koji padne jer je slijep, teško
ć
e sam slijep ustati; a ako i ustane sam, udarit
ć
ekrivim putem.12. Bog od tebe traži radije najmanji stupanj
č
iste savjesti, negoli sva djela što bi ihmogao u
č
initi.13. Bog od tebe o
č
ekuje radije najniži stupanj poslušnosti i pokornosti, negoli sveusluge što ti se
č
ini da mu ih možeš pružiti.14. Bog kod tebe više cijeni pripravnost na suho
ć
i i na trpljenje za njegovu ljubav,negoli sve duhovne utjehe i vi
đ
enja ili razmatranja što ih možeš imati ili u
č
initi.15. Svladaj svoje želje i na
ć
i
ć
eš ono za
č
im ti srce
č
ezne; zar ti možda znadeš da li je tvoja želja od Boga?16. Preslatka Božja ljubavi, kako li si malo poznata! Koji ti napipa žile, taj primaokrepu.17. I kad bi morao ostati u gor 
č
ini, nemoj raditi po svojoj volji, jer kad ispuniš svojuvolju, gor 
č
ina
ć
e biti dvostruka.18. Hode
ć
i prema Bogu duša je manje
č
edna i manje
č
ista ako u sebi nosi i najmanjutežnju za zemaljskim stvarima, negoli da je mu
č
ena od svih najružnijih i najdosadnijihnapasti i tmina koje se mogu zamisliti, samo ako svojom razumskom voljom nepristaje uz njih. Pa
č
e se, u tim uvjetima, može s pouzdanjem približiti BožjemVeli
č
anstvu koje kaže: "Do
đ
ite k meni svi vi koji ste umorni i optere
ć
eni, i ja
ć
u vasokrijepiti!"19. Gospodinu je milija duša koja se podvrgava onomu što je pravo uz suho
ć
u imuku, negoli duša koja – manjkava u toj to
č
ki – sve radi s užitkom.20. Gospodinu je milje djelo, koliko god bilo maleno, u
č
injeno skrovito i bez želje dabude poznato, negoli mnoga djela u
č
injena s tom željom; jer onaj koji s naj
č
ć
om
 
 
3ljubavlju radi za Gospodina, ne samo što se ništa ne brine da njegova djela vide ljudi,nego ih ne
č
ini ni zato da bi ih Bog vidio. Tako, kad, po pretpostavci, ne bi trebalo dani Bog nikada ne dozna za njih, ne bi prestao da mu pruža jednaku službu, jednakimveseljem i
č
isto
ć
om ljubavi.21.
Č
isto i savršeno djelo, izvršeno iz ljubavi prema Bogu, pripravlja u
č
istu srcusavršeno kraljevstvo za svoga Gospodina.22. Vrabac koji je sjeo na visak ima dvostruku muku: da se odlijepi od viska i da seo
č
isti. Tako ima dvostruku muku onaj koji zadovoljava svojim požudama: da prevladapožude i, kad ih je prevladao, da se oslobodi onoga što je od njih ostalo uza njpriljubljeno.23. Tko ne ide za požudama, letjet
ć
e lagano duhom, kao ptica na svojim krilima.24. Muha koja sjeda na med spre
č
ava sebi let; a duša privržena duhovnimugodnostima spre
č
ava svoju slobodu i motrenje.25. Ne pokazuj se stvorovima, ako želiš u svojoj duši gledati jasno i jednostavno liceBožje; nego isprazni svoj duh i udalji se od stvorova, pa
ć
eš se kretati u božanskomsjaju: jer Bog ni u
č
emu nije sli
č
an stvorovima.26.
Molitva zaljubljene duše
Gospodine Bože, Ljubljeni moj! Ako te sje
ć
anje na moje grijehe još zadržava da mine dadeš ono što te molim,
č
ini, moj Bože, s obzirom na njih, kako ho
ć
eš, jer to jestvar koju želim više od svega; ali, daj, radi po svojoj dobroti i milosr 
đ
u, pa
ć
u teprepoznati po tome što mi ih opraštaš. Ako pak
č
ekaš na moja djela, da premadjelima uslišiš moju molbu, podaj mi ih ti i izvrši ih ti u meni, pa nek se ispuni tvojavolja u trpljenju što ga od mene ho
ć
eš da primiš. No ako ne
č
ekaš na moja djela, našto drugo
č
ekaš, preblagi Gospodaru moj? I zašto još oklijevaš? Jer ako ono što temolim u tvom Sinu ima, kona
č
no, biti milost i milosr 
đ
e, primi moj obol
1
, jer ga tražiš, idaj mi ono Dobro koje ti sam ho
ć
eš da mi dadeš. Tko se može osloboditi od ovihniskih ljudskih na
č
ina, ako ga ti ne uzdigneš k sebi u
č
istoj ljubavi, Bože moj? Kako
ć
e se k tebi uzdignuti
č
ovjek ro
đ
en u zaba
č
enosti i u blatu, ako ga ti, Gospodine, neuzdigneš svojom rukom kojom si ga oblikovao? Ne
ć
eš mi, moj Bože, oduzeti ono štosi mi jednom dao u svom jedinoro
đ
enom Sinu Isusu Kristu, u kojem si mi dao sve štotražim. Stoga
ć
u se radovati u sigurnosti da ne
ć
eš kasniti ako te
č
ekam. Ali zašto ti,dušo moja, ume
ć
eš zakašnjenja, kad ve
ć
ovoga
č
asa možeš ljubiti Boga u svomsrcu? Moja su nebesa i moja je zemlja. Moji su svi narodi. Pravednici su moji, moji sugrešnici. An
đ
eli su moji, i Majka Božja i sve su stvari moje. I Bog je moj i za mene, jer  je Krist moj i sav za mene. Što, dakle, tražiš i što pitaš, dušo moja? Tvoje je sve to isve je to za tebe!Ne skre
ć
i na manje i ne zadovoljavaj se mrvicama što padaju sa stola tvog oca. Iza
đ
ii slavi se svojom slavom. U njoj se sakri i uživaj i posti
ć
i
ć
eš da
ć
e se ispuniti željetvoga srca.
1
Sa "obol" je prevedena rije
č
"cornadillo", a to je nov
č
i
ć
najniže vrijednosti u doba Alfonsa XI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->