Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pristupni Rad Kvantitativne Metode

Pristupni Rad Kvantitativne Metode

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by Amela Osmanovic

More info:

Published by: Amela Osmanovic on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2012

pdf

text

original

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBUFAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
Dalibor UremovićMPS-KU-31/2003
KVANTITATIVNE METODE U MANAGEMENTUIZBOR SOFTWARE-a ZA KMS
Pristupni rad
Voditelj rada:Prof. dr. sc. Tihomir hunjak
 
Varaždin, 2006.
Sadržaj
2
 
1. Uvod u teoriju odlučivanja
Odlučivanje je kao pojam u vrlo širokoj upotrebi. Nije ni čudno, s obzirom da je odlučivanje prisutno u svakodnevnom životu, kako profesionalnom, tako i privatnom. Budući bi definiranje pojma odlučivanje u tom širem smislu oduzelo previše prostora, za potrebe ovog rada prihvatljivije je ograničiti se na neki manji segment u domeni odlučivanja. Tako bi moždanajbolje bilo govoriti o
poslovnom odlučivanju
odnosno odlučivanju u poslovnim situacijama.Uostalom i problem (case study) koji će se prikazati kroz ovaj rad vezan je uz odluku koja setreba donijeti u okviru radnog mjesta na kojem radim.Između mnoštva definicija pojma odlučivanja, odabrao sam njih par: za H.Koontza iW.Weihricha odlučivanje bi se moglo definirati kao izabiranje smjera odnosno načinadjelovanja između više inačica
1
. R.B.Dunham i J.L.Pierce odlučivanje definiraju kao skupaktivnosti koji započinje identifikacijom problema, a zabršava izborom inačice
2
. Naši autoritakođer definiraju odlučivanje pa je tako za Z.Baračkaija odlučivanje proces rješavanja problema, što znači da onaj tko odlučuje mora vidjeti problem
3
.Kod poslovnog odlučivanja odluke će se reflektirati na veći ili manji broj članova organizacije,a ponekad i na sve zaposlene, za razliku od odlučivanja u sferi privatnosti koje tangira samo jednu osobu i eventualno njezinu užu ili širu obitelj.Znanstvenim pogledom na odlučivanje uočavamo proces odlučivanja. Kao i kod definiranja pojma odlučivanja, tako i u raščlanjivanju procesa odlučivanja na faze postoje sličnosti irazlike, ali se uglavnom sve teorije mogu svesti na slijedeće
faze u procesu odlučivanja
4
:1.Identificiranje i definiranje problema2.Određivanje skupa alternativnih rješenja3.Određivanje skupa kriterija za vrednovanje alternativa4.Vrednovanje alternativa5.Izbor alternative
1
Koontz, Weihrich: Essentials of Management, Fifth Edition, McGraw-Hill Publishing Company, New York,1990.
2
Dunham, Pierce: Management, Scott Foresman and Company, Glenview, Illinois-London, England, 1989.
3
Baračkai: Odlučivanje o poslovnim strategijama, Svjetlost, Sarajevo, 1987.
4
Hunjak: Problemi_odluke, dio skripte za poslijediplomski studij iz kolegija „Kvantitativne metode umanagementu“, Varaždin, 2004.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->