Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Talambuhay Ni Rizal

Talambuhay Ni Rizal

Ratings:
(0)
|Views: 446|Likes:
Published by jmtg6560

More info:

Published by: jmtg6560 on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
KABANATA 1 - ANG PAGDATING NGPAMBANSANG BAYANI
A. Pagsilang1. Isinilang si Rizal Noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba,Laguna2. Bininyagan sa simbahan ng Calamba noong Hunyo22, 1861.3. Padre Rufino Collantes - paring nagbinyag kay Rizal4. Padre Pedro Casanas - nagsilbing ninong ni RizalA. Magulang1. Francisco Mercado1.Ipinanganak noong Mayo 11, 1818
2.
Nag-aral ng Latin at Pilosopiyasa
Colegio ng San San Jose
3.Lumipat ng Calamba upang magingkasama sa Haciendang Dominicano saCalmba.4.Namatay noong Enero 5, 1898.2. Teodora Alonzo1.Ipinanganak noong Nobyembre 8, 1826sa Maynila2.Nag-aral sa Colegio de Santa Rosa3.Mayroong interes sa literatura atmahusay sa wikang Espanyol.4.Namatay noong Agosto 16, 1911A. Magkakapatid na RizalSaturninaPacianoNarcisaOlympiaLuciaMariaJoseConcepcionJosefa. Trinidad. SoledadA. Mga Ninuno1. Ninuno sa Ama
1.
Domingo Lamco(Mercado) napangasawa si Ines de laRosa naging anak si
2.
Francisca Mercado at napangasawa siCerila Bernacha naging anak si
3.
 Juan Mercado at napangasawa si CerilaAlejandro at naging anak si
4.
Francisco Mercado at napangasawasi Teodora Alonzo at naging anak si5.Jose Rizal2. Ninuno sa Ina
1.
Eugenio Ursua napangasawasi Benigna at naging anak nila si
2.
Regina na naging asawa ni Manuel deQuintos at naging anak nila si
3.
Brigida na napangasawa ni LorezoAlberto Alonzo at naging anak nila si
4.
 Teodora Alonzo na napangasiwani Francisco Mercado at naging anaknila si5.Jose RizalA. Pamilyang Rizal1. Ang Kabuhayan ng Pamilya
1.
Ang pamilya ay kabilang sa pangkatna
 principalia
at isa sa mga kinikilalangpamilya sa Calamba.2.Ang ama ay nangungupahan sa lupainna pag-aari ng hacienda ng mgaDominicano sa Calamba at tinataya naang kaniyang lupang sinasaka ayumaabot ng 600 na hektarya. Ang lupaay tinataniman ng palay mais at tubo.3.Maliban sa pagsasaka ang pag-aalagang hayop ay isa sa kanilang mgahanapbuhay.4. Ang ina ni Rizal ay mayroong isang tindahan sa ilalimng kanilang bahay, gilingan ng trigo para magingharina, at gawaan ng hamon.5. Ang pamilya ay isa sa mga unang nakapagpagawa ngbahay na bato sa Calamba.6. Nagmamay-ari sila ng isang karwahe na isangkarangyaan sa panahong iyon.7. Mayroon silang isang aklatan sa bahay na naglalamanng 1,000 aklat.8. Naipadala ng mga Rizal ang kanilang mga anak saMaynila para mag-aral. B. Ang Tahanan ng mga Rizal1. Ang bahay ng mga Rizal ay gawa sa bato at matitigasna kahoy at ito ay nakatayo na malapit sa simbahan ngCalamba.2. Ang paligid ng kabahayan ay natataniman ng mgapunong atis, balimbing, chico, macopa, papaya, santol,tampoy, at iba pa.3. Ang bakuran ng bahay ay naging alagaan ng mgamanok at pabo.
KABANATA 2 – KABATAAN SA CALAMBA
1. Mga Ala-ala ng Kamusmusan1.Panonood ng mga ibon.
2.
Araw-araw na pagdadasal sa orasng
angelus
.3.Pagkukuwento ng kaniyang yaya ukolsa asuwang, nuno, at tikbalang.4.Ang una niyang kalungkutan ay angpagkamatay ng kaniyangnakababatang kapatid na si Concha.5.Sa edad na tatlo ay nakasama na siyasa pagdadasal ng pamilya.6.Pagpunta sa Antipolo noong Hunyo 6,1868. Ito ang kaniyang unang pagtawidsa Lawa ng Laguna. Pagkatapos ngpagpunta sa Antipolo ay nagtungo silang kaniyang tatay sa Maynila.7.Ang hindi niya malimutan ay angkuwento ng kaniyang ina ukol sa gamo-gamo.2. Mga Talento sa Panahon ng Kamusmusan1.Inayos niya at binigyan ng bagongguhit ang bandera ng simbahan.2.Paggagawa ng imahen mula sa putik(clay).
3.
Sa edad na 8 ay kaniyang isinulat angtulang
Sa Aking mga Kabata
nanagbibigay ng pagpapahalaga sakaniyang sariling wika.4.Sa edad na 8 ay sinulat niya ang isangdrama na nakaukol sa kapistahan ngCalamba at ang nasabing gawa ni Rizalay binili sa kaniya ng gobernadorcillong Paete, Laguna.1. Mga Inpluwensiya Kay Rizal1.Namana
 
1. Mula sa mga ninunong Malayo aynamana niya ang pagmamahal sa kalayaan,paghahangad sa paglalakbay, at katapangan.2. Mula sa kaniyang mga ninunong Tsinoay namana niya ang pagiging seryoso, katipiran,katiyagaan, at pagmamahal sa mga bata.3. Mula sa kaniyang mga ninunongEspanyol ay namana niya kapinuhan sa pagkilos atkanipisan sa insulto.4. Mula sa kaniyang ama ay namana niyaang pagtitiyaga sa trabaho, paggalang sa sarili, atmalayang pag-iisip.5. Mula sa kaniyang ina ay namana niyapagpapakasakit sa sarili at pagnanais sa sining atpanitikan.2.Kapaligiran1. Ang kapaligiran ng Calamba aynagsilbing kaniyang pang-enganyo sa pagmamahal sasining at literatura.2. Ang kaniyang kapatid na si Paciano aynagturo sa kaniyang kaisipan ukol sa pagmamahal sakalayaan at katarungan.3. Mula sa kaniyang mga kapatid nababae ay natutunan niya ang paggalang sa mgakababaihan.4. Ang pakikinig niya sa mga kuwento ngkaniyang yaya ay nagbigay sa kaniyang interes sa mgakuwentong bayan at mga alamat.5. Mula sa kaniyang tatlong mga kapatiday nainpluwensiyahan siya ng mga sumusunod:1. Jose Alberto Alonzo aynatutunan niya ang pagmamahal sa sining.2. Manuel Alonzo aynatutunan niya ang kahalagahan ng pagpapalakas ngkatawan.3. Gregorio Alonzo aynatutunan niya ang ang malabis na pagkahilig sapagbabasa.6. Padre Leoncio Lopez ay natutunan niyaang pagmamahal sa makaiskolar at pilsopikal na pag-iisip.
KABANATA 3 - ANG PAG-AARAL SA CALAMBA ATBIÑAN
1.Mga Unang Guro ni Rizal1. Doña Teodora Alonzo - ang unang guroni Rizal2. Mestro Celestino3. Lucas Padua4. Leon Monroy2. Pagpunta sa Biñan1. Hunyo 1869 - si Rizal ay umalis ngCalamba para magtungo sa Biñan para mag-aral.2. Sinamahan siya ng kaniyang kapatidna si Paciano.3. Justiniano Aquino Cruz - ang nagingguro ni Rizal sa Biñan.3. Mga Naging Gawain sa Pag-aaaral1. Sa unang pagkikita niya sa kaniyangguro ay sinabi niya ang kaniyang kakauntian ngkaalaman sa Espanyol at Latin.2. Sinabi ni Rizal na ang kaniyang guro aymay kahusayan sa balarilang Espanyol na sinulat ninaNebrija at Gainza.3. Nakaaway ni Rizal si Pedro na anak ngkaniyang guro.4. Nagkaroon din siya ng away sa mgabata sa Biñan isa na rito si Andres Salandanan natumalo sa kaniya.5. Nag-aral si Rizal ng pagpipinta kayMatandang Juancho na dito ay nakasama ng kaniyangkaeskuwelang si Jose Guevarra.6. Sa pagsapit ng ilang buwan si Rizal aynanguna sa kaniyang mga kaeskuwela sa mgaEspanyol, Latin at iba pang mga aralin.7. Sa kabila ng kahusayan ni Rizal sa pag-aaral, siya ay napapalo ng kaniyang maestro halosaraw-araw dahilan sa mga sumbong laban sa kaniya ngkaniyang mga kamag-aral.8. Nilisan ni Rizal ang pag-aaral sa Biñannoong Disyembre 1870 pagkatapos ng halos isa atkalahating taon.9. Nilisan ni Rizal ang Biñan sakay ngBarkong
Talim
na naghatid sa kaniya sa Calamba.4.Ang Gomburza1. Sa kaniyang pag-uwi sa Calamba aynabalitaan niya ang Pag-aalsa sa Cavite at angpagbitay sa tatlong paring martir na sina Jose Burgos,Mariano Gomez, at Jacinto Zamora.2. Ang kaniyang kapatid na si Paciano aynaging malapit na mag-aaral ni Padre JoseBurgos.3. Si Paciano sa maraming pagkakataonay naibahagi kay Rizal ang mag ideya at pilosopiya ni Jose Burgos.5.Kawalan ng Katarungan sa KaniyangIna1. Pagkatapos ng kamatayan ngGomburza, ang ina ni Rizal ay pinagbintangan nanagbabalak na lasunin ang asawa ng kaniyang kapatid(Jose Alberto) .2. Ang mga kaaway ng pamilyang Rizal atang hipag ng kaniyang ina ay nagkipagsabawatanupang maisangkot ang ina sa nasabing bintang napaglason.3. Pagkatapos na madakip ni Donya Teodora, ito ay pinaglakad mula CalambahanggangSanta Cruz, Laguna na ang layo ay 50kilometro.4. Ang ina ni Rizal ay nakulong sa loob ngdalawa at kalahating taon. 
KABANATA 4 PAG-AARAL SA ATENEO
1. Ang Pagpasok ni Rizal sa Ateneo1. June 20, 1872 sinamahan si Rizal niPaciano para magpunta sa Maynila. Kumuha ngpagsusulit sa mga aralin ng Aral Kristiyano, Aritmetika,at Pagbasa sa
Colegio ng San Juan de Letran
. Nagbaliksi Rizal sa Calamba mula sa Maynila para dumalo ngkapistahan sa kaniyang pagbabalik sa Maynila aynagbago ng isip si Rizal at nagbalak na pumasok saAteneo.2. Hindi tinanggap si Rizal sa Ateneodahilan sa siya1. huli na sa patalaan2. maliit para sa kaniyangedad3. Sa unang pagkakataon ay ginamit ni Jose ang kaniyang apelyidong Rizal imbes na Mercado.4. Manuel Xerex Burgos ang pamangkinni Jose Burgos na tumulong upang makapasok si Rizalsa Ateneo.5. Nanirahan siya sa isang paupahangbahay na pag-aari ni Señora Titay sa Daang Caraballo,na nasa labas ng Intramuros.2. Sistema ng Edukasyong Heswita1. Mas adbanse ang edukasyongipinagkakaloob ng mga Jesuita kumpara sa mgakolehiyo noong sa Pilipinas.
 
2. Ang layunin ng edukasyon ng mga Jesuita ay ang hubugin ang mga mag-aaral sa mga aralng Katolisismo, kaalaman sa sining at agham. Angisang matalinong Katoliko mula sa pananaw ng mga Jesuita ay magiging mabuting tagapagtanggol ngsimbahan. Ang pangunahing pilosopiya ng Ateneoay
 Ad Majorem Dei Gloriam
– Para sa Higit naKadakilaan ng Diyos.3. Hinati ang klase sa dalawang pangkat1. Imperyong Romano katawagan samga internos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ngbakuran ng Ateneo.2. Imperyong Cartago katawagan samga externos o mga mag-aaral na nakatira sa loob ngbakuran ng Ateneo.1. Unang Taon sa Ateneo (1872-73)1. Padre Jose Bech S.J. ang guro ni Rizalsa kaniyang unang taon sa Ateneo.2. Nagsimula siyang nasa mababangranggo sa imperyong Cartago ngunit sa paglipat ngmga linggo ay nagawang makapanguna sa kaniyangmga kamag-aral.3. Napanalunan niya ang kaniyang unanggantimpala sa kaniyang pag-aaral – isang larawangpangrelihiyon.4. Upang mapagbuti ni Rizal angkaniyang kaalaman sa wikang Esanyol siya aynagpaturo ng aralin sa
Colegio de Santa Isabel
sapanahon ng kaniyang pamamahinga sa tanghali.5. Sa kalagitnaan ng taon si Rizal ay hindinagbuti sa kaniyang pag-aaral upang mapanatili angkaniyang pangunguna sa klase ito ay dahilan sakaniyang sama ng loob sa hindi makatwirang puna ngguro sa kaniya.6. Sa bakasyon ng 1873, si Rizal ay hindinaging masaya dahilan sa nasa bilangguan angkaniyang ina. Lihim na pumunta sa Santa Cruz paradalawin ang kaniyang ina at kinuwentuhan niya angina ukol sa kaniyang pag-aaral sa Ateneo.2. Ikalawang Taon sa Ateneo (1873-74)1. Walang masyadong mahalagangpangyayari kay Rizal sa Ateneo sa taong ito.2. Hindi nagpakita ng pangunguna sapag-aral si Rizal dahilan sa sama ng loob dailan sahindi magandang puna ng guro sa kaniya3. Dumating sa Ateneo ang ilan sakaniyang mga dating kamag-aral sa Biñan.4. Hinulaan ni Rizal ang nalalapit napaglaya ng kaniyang ina.5. Nagsimula si Rizal ng kaniyangpagkahilig sa pagbabasa at ilan sa mga aklat na ito ayang mga sumusunod:1.
Count of MonteCristo
na sinulat ni Alexander Dumas.2.
Universal History 
nasinulat ni Cesar Cantu na pinilit niyang ipabili sakaniyang ama.3.
Travels inthe Philippines
na isinulat ni Dr. Feodor Jagor.3. Ikatlong Taon sa Ateneo (1875-76)1. Nagbalik si Rizal sa Ateneo para sakaniyang Ikatlong Taon.2. Dumating ang kaniyang ina atipinaalam kaniyang paglaya kay Rizal.3. Hindi rin kinakitahan ng pangunguna siRizal sa klase.4. Natalo siya ng mga kamag-aral naEspanyol sa wikang Espanyol dahilan sa mas mahusayang mga ito sa sa tamang pagbigkas.4. Ika-apat na Taon sa Ateneo (1876-77)1. Sa taong ito ay nakilala ni Jose Rizal siPadre Francisco de Paula Sanchez S.J. Ang nasabingpari ang humikayat kay Rizal para mag-aral na mabuti,lalo na sa pagsulat ng mgatula.2. Sinabi ni Rizal na si Padre Francisco dePaula Sanchez ay isang modelo ng katuwiran atpagsisikap para sa pag-unlad ng kaniyang mga mag-aaral.3. Dahilan dito ay nagbalik ang sigla niRizal sa pag-aaral at natapos ang taon ng pag-aaral namayroong limang medalya.5. Huling Taon sa Ateneo (1876-77)1. Naging ganap ang sigla ni Rizal sakaniyang pag-aaral sa Ateneo.2. Nagtapos si Rizal sa Ateneo noongMarso 23, 1877 at natamo sa paaralan ang
Bachiller en Artes
.6. Mga Naging Ibang Gawain sa Ateneo1. Mga Samahan na Kinasapian ni Rizal
1.
Kalihim ng
MarianCongregation2.
Kasapi ng
 Academy of Spanish Language3.
Kasapi ng
 Academy of natural Sciences
2. Nag-aral siya pagguhit kay AgustinSaez na kilalang mahusay na pintor na Espanyol.3. Nag-aral siya ng paglililok kay Romualdo de Jesus.4. Nag-aral din siya ng eskrima at gymnastics.5. Padre Jose Villaclara - nagsabi kay Rizal na tigilan naang pagsulat ng tula.7. Likhang Lilok1. Imahen ng Birheng Maria na ipagkakaloob sana niRizal kay Padre Lleonart.8. Unang Pag-ibig ni Rizal1. Segunda Katigbak ang babaeng unang minahal niRizal.2. Mariano Katigbak kapatid ni Segunda at kaibigan niRizal.3.
La Concordia
– ang paaralan na pinapasukan niSegunda Katigbak.4. Manuel Luz ang lalaking takdang mapangasawa niSegunda. 
KABANATA 5 PAG-AARAL NG MEDISINA SAUNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS (1877-82)
1. Sa pagtatapos ni Rizal sa Ateneo ay naghanda siyapara sa pag-aaral sa unibersidad.2. Ang planong pagpasok ni Rizal sa unibersidad aytinutulan ng kaniyang ina dahilan sa pagkakaroon nitong maraming kaalaman ay nanganganib ang buhay niRizal.3. Sa kabila ng pagtutol ng kaniyang ina si Rizal ayisinama ni Paciano sa Maynila para mag-aral.4. Noong Abril 1877 nagpatala para mag-aral si Rizal saUnibersidad ng Santo Tomas.5. Ang una niyang kursong kinuha ay Pilosopia Y Letrabunga ng mga sumsusunod na dahilan:1. Ito ang gusto ng kaniyang ama2. Wala pa siyang tiyak na kursong gusto6. Padre Pablo Ramon SJ – ang hiningan ni Rizal ng payoukol sa kaniyang dapat na maging kurso sa UST.7. Sa unang semestre ng taong 1877-78 si Rizal din aynag-aral sa kursong
 perito agrimensor 
sa Ateneo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->