Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acatistul Maicii Domnului, Sporirea Mintii

Acatistul Maicii Domnului, Sporirea Mintii

Ratings:
(0)
|Views: 49|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
Acatistul Maicii Domnului,
 Sporirea minţii 
Rugăciunile începătoare
 
(pag 5)(Icoană Făcătoare de Minuni)
Condac 1
Celei
 
alese
 
dintre
 
toate
 
neamurile,Maicii
 
Domnului,Împărătesei
 
Cerului
 
şi aPământului,
 
Care dăruieşte vindecare duhovnicească întregii lumi, cântare demulţumire Îi aducem
 
 pentru
 
Dumnezeiasca comoară pe care ne-a dăruit-o,
 
 Icoana făcătoare
 
de minuni
 
Sporirea minţii.
 
Cu
 
 bucurie
 
slăvim
 
şi
 
cu
 
dragoste
 
zicem:
 
Bucură
-
Te
 
Crăiasă
 
Preamilostivă,
 
 
dăruieşti
 
minte
 
şi
 
 înţelepciune
 
credincioşilor
 
Tăi!
 
Icos 1
Îngerul
 
a
 
strigat:
 Bucură-Te!
În smerenia inimii Ei, auzind Bunavestire aArhanghelului, Preacurata i-a răspuns aşa:
 Iată
 
roaba
 
 Domnului,
 
 fie
 
 Mie
 
dupăcuvântul 
 
tău!
Atunci
 
Dumnezeu
 
Cuvântul
 
S-a
 
Întrupat
 
în
 
 pântecele
 
Ei.
 
 Noi
 
 păcătoşiicu evlavie O cinstim pe Maica Domnului, şi cu smerenie Îi spunem:Bucură-Te, Cea Binecuvântată între femei, că pe Tine Te fericesc toate neamurile!Bucură-Te, Cea adumbrită de Puterea Celui Preaînalt şi sfinţită de Duhul Sfânt!Bucură-Te, că ai născut pe Mântuitorul lumii!Bucură-Te, Maica Luminii, Cea care îi luminezi pe toţi!Bucură-Te, Împărăteasa Cerului şi a Pământului!Bucură-Te, că ai aflat Har de la Domnul Iisus Hristos!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că
 
dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 2
Preacurată,
 
văzându-l
 
 pe Apostolul Luca
 
-
binevestitorul 
 
evanghelicelor 
 
taine,
l-ai binecuvântat să picteze chipul Tău. Privind la acesta ai grăit:
Cu
 
acest 
 
chip
 
 zugrăvit 
 
vor 
 
 fi
 
 Harul 
 
 Meu
 
 şi
 
 puterea!
Ai împodobitîntreaga lume creştină cu
Sfintele Tale Icoane
. Cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentruTine, Îi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 
Icos 2
Fecioară Preacurată ai descoperit tuturor credincioşilor că în lume lucrează Voia Lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi şi cu luminaadevărului luminează-ne, ca o Maică mângâie-ne şi pe calea cea dreaptă călăuzeşte-ne, că astfel ne rugăm Ţie:Bucură-Te, că ai născut pe Domnul Iisus Hristos, Puterea şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu!Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul!Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minţii!Bucură-Te, că dăruieşti Har 
Sfintelor Tale Icoane
şi vindecări întregii lumi!Bucură-Te, că ridici la Cer minţile şi inimile noastre!Bucură-Te, că împreună cu Fiul Tău şi Dumnezeul nostru de-a pururi împărăţeşti!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că
 
dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 3
 Nişte
 
creştini
 
evlavioşi
 
au
 
mutat
 
din
 
 Nazaret
 
în
 
Italia, în oraşul Loreto, casa unde Preacurata Fecioară S-anăscut şi a primit
 Bunavestire
a Arhanghelului. În catul de sus al casei sfinte se păstrează
 Icoana Născătoareide Dumnezeu,
făurită din lemn, pe care Puterile Îngereşti nevăzut o înconjoară, o cinstesc cu cucernicie şi cu bucurie Îi cântă Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Eşti Maică Multmilostivă pentru creştinii din toate colţurile lumii! În casa Ta sosesc neamuri felurite dinmulte ţări şi în faţa
 Icoanei Tale
îşi mărturisesc păcatele. De la răsărit şi până la apus
 Icoana Ta
este slăvită şicredincioşii, vindecaţi de boli, de dureri şi de necazuri, Îţi aduc mulţumire zicând:Bucură-Te, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi!Bucură-Te, că prin naşterea Ta ai luminat casa Lui Dumnezeu!Bucură-Te, Scară pe care ne suim de la Pământ la Cer!Bucură-Te, că ne închinăm cu credinţă Preacuratului Tău Chip zugrăvit!Bucură-Te, că săvârşeşti semne minunate prin
 Icoanele Tale Sfinte!
Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creştinesc şi Acoperământ al întregii lumi!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!
1
 
Condac 4
Preacurata Născătoare S-a arătat unui zugrav cu mintea tulburată şi i-a spus să-I picteze
 Icoana
caresfinţeşte casa Ei din oraşul Loreto. Zugravul împlinind porunca s-a vindecat! Din acea zi, au numit
 Icoana
 pictată
Sporirea minţii
 
şi în faţa ei cântat laudă Lui Dumnezeu I-au:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Creştinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria lor, le dă
 Icoana Sa făcătoare de minuni
numită
Sporirea minţii
, şi-au împodobit Bisericile şi casele lor cu această imagine a Preacuratei şi cu credinţă seapropiau şi Îi cântau Sfintei Născătoare de Dumnezeu aşa:Bucură-Te, că tămăduieşti grabnic durerile sufleteşti şi trupeşti cu
 Icoana Ta!
Bucură-Te, că îi izbăveşti de toate necazurile, pe iubitorii şi cinstitorii
 Icoanei Tale!
Bucură-Te, că pătrunzi în chip nevăzut, în casele noastre, împreună cu
Sfintele Tale Icoane!
Bucură-Te, că îi primeşti în puternicile Tale braţe pe cei părăsiţi de doctori!Bucură-Te, Vindecătoarea celor care din pricina bolii şi-au rătăcit minţile!Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde, Luminătoarea cugetelor noastre!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 5
 Icoana Maicii Domnului
îi luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeieşti pe cei aflaţi în întunericulneştiinţei, limpezeşte mintea cea întunecată de păcate, îi îndrumă pe calea Poruncilor Mântuitorului pe ceirătăciţi; iar noi, spre mulţumire, Îi cântăm Domnului:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Văzând
 
comoara
 
Dumnezeiască,
 
 Icoana
 
minunată
 
a
 
 Maicii
 
 Domnului,
 
 
alergăm
 
către
 
aceasta
 
cu
sârguinţă,
 
să primim vindecare în neputinţe, mângâiere în mâhniri, izbăvire în necazuri şi Apărătoarei noastre cu bucuie să-I cântăm:Bucură-Te, că prin Tine a strălucit în întuneric Soarele Dreptăţii, Dumnezeul nostru!Bucură-Te, Maică a luminii minţii, Care ai luminat întreaga lume cu Harul Tău!Bucură-Te, că ne înţelepţeşti cu Harul Tău şi aprinzi flacăra credinţei!Bucură-Te, Izvorul Sfinţeniei!Bucură-Te, Puternica noastră Apărătoare în necazuri şi urgii!Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeieşti!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 6
Întreaga
 
lume
 
 propovăduieşte milostivirea
 
Ta, o,
 
Maică a Domnului nostru Iisus Hristos!
 IcoanaSporirea
 
minţii
cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc şi neîndeamnă să Îi cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
În cinstea Ta Preacurată,
 Icoana
străluceşte lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor!
 
Toţi
 
cei
 
care
 
se
 
roagă
 
cu
 
credinţă
 
şi
 
cu
 
evlavie
 
în
 
faţa
 
ei
 
 primesc
 
grabnic
 
ajutor.
 
Întunecimea minţilor noastre risipeşte-o cu lumina Ta, Atotlăudată, şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cudragoste Îţi spun aşa:Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus în lume Soarele Dreptăţii!Bucură-Te, Maica Adevăratei Lumini, Care luminează sufletele credincioşilor!Bucură-Te, Povăţuitoarea învăţăturii pline de Har!Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperământ!Bucură-Te, că ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne!Bucură-Te, că ne slobozeşti de cursele vrăşmaşilor!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!
 
Condac 7
Vrând
 
ca
 
toţi
 
oamenii
 
 
se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şiZiditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi,
 Icoana Sporirea minţii,
ca toţi cei care cu credinţă se roagă înfaţa ei, să primească Puterea Cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şiÎmpăratului nostru:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
2
 
Icos 7
Maica
 
Lui Dumnezeu, prin
Sfânta Icoană a Ta
descoperi credincioşilor noi şi preaslăvite minuni. CuPuterea Harului Lui Hristos ne fereşti de nebunie, îi luminezi pe cei cu mintea tulburată, întremezi slăbiciunile şicelor care aleargă la
Tămăduitoarea Ta Icoană
le dăruieşti grabnică vindecare, îndemnându-i să-Ţi cânte:Bucură-Te, că ne scoţi din adâncul neştiintei şi luminezi mintea multora!Bucură-Te, că dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care îl cer!Bucură-Te, că întregeşti minţile celor fără de minte!Bucură-Te, că ne înalţi mintea spre Dumnezeu!Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul Tău, Dumnezeu!Bucură-Te, că neîncetat Te rogi Atotţiitorului pentru noi toţi!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!
 
Condac 8
 Nespus
 
este
 
 
 priveşti
 
la
 
 Icoana Ta
 
 pictată
 
 pe lemn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cu puterea TaDumnezeiască risipeşti duhurile întunericului şi dăruieşti minte celor care învaţă greu. Noi păcătoşii cu lacrimiTe rugăm să ne izbăveşti de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, ca întodeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitoruluinostru:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Ca
 
nişte
 
aştri
 
luminaţi
 
de
 
Dumnezeu
 
sunt
 Icoanele Tale făcătoare de minuni,
Născătoare de DumnezeuFecioară, printre care şi
 Icoana Sporirea minţii,
care cu Har străluceşte şi inimile noastre îngheţate le încălzeştecu
 
semnele milostivirii Tale faţă de noi păcătoşii.
 
Pentru aceasta în faţa
 
Chipului
 
Tău
 
Sfânt
 
ne
 
 plecăm genunchii
 
şiÎţi spunem, Preacurată, aşa:Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre în bucurii!Bucură-Te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii!Bucură-Te, că dăruieşti minte copiilor cu dificultăţi la învăţătură!Bucură-Te, că strici cursele vrăjmaşilor!Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii!Bucură-Te, că Harul
 Icoanei Tale
alungă demonii!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 9
Toţi Îngerii Îţi slujesc cu evlavie,
 
Crăiasă
 
a
 
Cerului
 
şi a
 
Pământului!
 
 Neamul
 
omenesc Îţi aduce laudă şicinsteşte
 Icoana Ta,
pe care ne-ai dăruit-o spre bucurie şi mângâiere. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să Teslăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cântăm:
 
Aliluia
!
 
Aliluia
!
 
Aliluia
!
Icos 9
Ritorii
 
nu
 
cunosc
 
taina Ta de slujire a neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu, nici nu înţeleg puterea minunaizvorâde la
 Icoanele Tale,
pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, cu lacrimi de bucurie stând în faţa
Sfintei Tale Icoane,
Te slăvim Fecioară plină de Har!Bucură-Te, Cea căreia i se închină Arhanghelii!Bucură-Te, Cea căreia îi aduc laudă Heruvimii şi Serafimii!Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii Cereşti şi Pământeşti!Bucură-Te, că eşti cinstită de Puterile Cereşti şi de Oştirile Îngereşti!Bucură-Te, că tot Pământul îl îmbrăţişezi cu lumina sufletului Tău!Bucură-Te, că pe toţi ne-ai înfiat în faţa Crucii Fiului Tău!
Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!Condac 10
Dorind să mântuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni ne-adăruit
 
 Minunata
 
 Icoană
 
a
 
Ta,
 
 Născătoare
 
de
 
 Dumnezeu.
 
În
 
faţa
 
ei
 
se
 
tămăduiesc
 
cei tulburaţi la minte,
 
seizbăvesc cei chinuiţi de demoni, suferinzii dobândesc mângâiere şi bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L peDumnezeu cântare de mulţumire să-I cântăm:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Preacurată, fii pentru noi zid nebiruit şi Acoperământ împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi,ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă! Cu credinţă căzând la
 Icoana Ta Sporirea minţii
pentru Ajutor Haric şitămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie Îţi spunem aşa:
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->