Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acatistul Maicii Domnului, Potoleste Intristarile Noastre

Acatistul Maicii Domnului, Potoleste Intristarile Noastre

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Maria Ioana on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Acatistul Maicii Domnului,
 Potoleşte întristările noastre
Rugăciunile începătoare (pag 5)
(Icoană Făcătoare de Minuni)
Condac 1
Minunată
 
izbăvire
 
şi
 
apărare
 
ne-a
 
dăruit
 
Cinstitul 
 
Tău
 
Chip
 
Fecioară deDumnezeu
 
 Născătoare.
 
Izbăvindu-ne
 
de
 
rele
 
 prin
 
arătarea
 
lui
 
şi
 
căutând
 
spre
 
el,mulţumiri
 
Îţi
 
aducem
 
noi,
 
robii
 
Tăi.
 
 Născătoare
 
de
 
Dumnezeu,
 
Cea care ai stăpânirenebiruită,
 
izbăveşte-ne
 
din
 
toate
 
nevoile,
 
să-Ţi
 
strigăm:
 
Bucură-Te
 
Ocrotitoareanoastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Icos 1
Mulţimea
 
Îngerilor 
 
şi
 
toate
 
Oştile
 
Cereşti
 
Te
 
slăvesc, Împărăteasă a tuturor!Tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin milostiva arătare a
Chipului
 
TăuSfânt,
 
Fecioară
 
de
 
Dumnezeu aleasă. Închinându-ne Ţie, Stăpână,
 
înălţăm rugăumilită, strigând cu frică unele ca acestea:Bucură-Te, că eşti locaş al Fiului, Cea binecuvântată de Tatăl Ceresc şi umbrită de Duhul Sfânt!Bucură-Te, că pe Tine
 
Te laudă
 
Heruvimii
 
cei cu mulţi
 
ochi şi
 
cântări
 
Îţi aduc
 
Serafimii
 
cei
 
cu
 
şase
 
aripi!Bucură-Te, că Oştile Cereşti Te măresc şi toate neamurile Te mărturisesc Maică a Lui Dumnezeu!Bucură-Te, că prin Tine toată lumea se umple de veselie şi toate suferinţele noastre se vindecă!Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale ne alini şi prin mijlocirile Tale cererile noastre se împlinesc!Bucură-Te, că la
 Icoana Ta cea Sfân
ne închinăm Ţie şi Fiului Tău, aducând mulţumirile noastre!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!
Condac 2
Toate
 
Puterile
 
Cereşti
 
Te
 
văd
 
stând
 
 pururea
 
înaintea
 
Tronului Slavei Împăratului Ceresc şi pentru creştinirugându-Te Fiului şi Dumnezeului Tău, Cerească Împărăteasă. Pe Pământ văzând
Sfânta Icoană a Ta
şi la eacăzând, Ţie ne închinăm şi cu bucurie strigăm:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 Icos 2
Înţelegere dă-ne nouă, neîncetata noastră Solitoare, că din guri necurate cum este cu putinţă a cânta Numelui Tău? Mijlocitoare a bunătăţilor eşti pentru noi şi Ajutătoare în toată trebuinţa noastră, pentru care cuumilinţă Îţi spunem acestea:Bucură-Te, Cea care pentru mângâierea noastră aduci rugăciuni Dumnezeiescului Tău Fiu!Bucură-Te, că prin rugăciunile
 
Tale de
 
Maică pleci pe
 
Domnul Iisus Hristos spre
 
milostivire
 
către
 
noi!Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale potoleşti dreapta mânie a Lui Dumnezeu pornită asupra noastră!Bucură-Te, Cea care prin solirile Tale faci iertate păcatele noastre!
Bucură-Te, Cea care ne ajuţi în toate nevoile şi necazurile!Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti veselie neîncetată şi ne deschizi nouă uşile Raiului!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 3
Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit şi Ţi-a dăruit Ţie grabnică şi caldă ocrotire pentru cei care aleargă laTine
 
cu
 
credinţă
 
şi
 
se
 
închină
 
Cinstitului
 
Tău
 
Chip
.
 
 Numai
 
Ţie,
 
Preasfintei
 
şi
 
Preacuratei
 
Maici a
 
Lui
 
Dumnezeu,
 
s-a dat în dar a împlini toată cererea noastră bună şi Tu singură poţi să ne ajuţi cât voieşti. Pentru aceasta toţicredincioşii Îl slăvesc pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, strigând:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
 Icos 3
Având bogăţie neîmpuţinată de milostivire, tuturor marginilor pământului întinzi mână de ajutor şidăruieşti
 
 bolnavilor 
 
vindecare,
 
 patimilor 
 
uşurare,
 
orbilor 
 
vedere
 
şi tuturor 
 
toate le împlineşti după a lor trebuinţă;iar noi cu mulţumire Îţi cântăm Ţie unele ca acestea:Bucură-Te, Maică Preasfântă, care ne arăţi milostivire!Bucură-Te, că îndurări fără număr ne dăruieşti!Bucură-Te, că dai cuvânt de înţelepciune celor care îl cer!Bucură-Te, că dăruieşti tinerilor sporire a înţelegerii!Bucură-Te, Cea care sădeşti drepţii în corturile Raiului!Bucură-Te, Cea care grabnic scoli pe toţii căzuţii ca să primească Har!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!
1
 
Condac 4
Fiind noi cuprinşi de viforul multor necazuri întodeauna ne ajuţi, Cerească Împărăteasă, celor ce cucredinţă alergăm la Tine şi ne închinăm
 Icoanei Tale
purtătoare de tămăduiri, cu care este Harul şi puterea Ta, precum ai zis oarecând despre cea dintâi Icoană. Şi noi credem cu adevărat că ascuţi cererile celor ce cheamă Numele Tău Sfânt şi Fiului Tău Îi cântă:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Auzind Domnul în Cer mijlocirile Tale cele pentru noi, aleasă cămară a Duhului Sfânt, El împlineştecererile Tale. Iar noi, văzând
 Icoana Ta Sfântă,
care ne luminează ca un soare strălucitor, cutezăm a grăi Ţie, caMaicii Lui Dumnezeu:Bucură-Te, Cea care arăţi nouă Soarele cel Neapus!Bucură-Te, Cea care ne luminezi cu Lumina cea Neînserată!Bucură-Te, Cea care ne învii din moartea păcatelor!Bucură-Te, Cea care mântuieşti de moarte năpraznică pe cei care cu credinţă cheamă Numele Tău!Bucură-Te, Cea care sui la Cer pe cei ce au credinţă şi dragoste către Tine!Bucură-Te, Cea care în toate împrejurările grele ne ocroteşti!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 5
Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat
Cinstită Icoană a Ta,
Stăpână a lumii. Căutândspre ea, şi cu inima credincioasă rugându-ne Ţie, Născătoare de Dumnezeu, credem că Tu ne eşti scut nebiruit şizid nestrăpuns nouă, celor ce-I cântăm Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Puterile Cereşti vedeau pe mâna Ta pe Cel ce a zidit cu mâinile Sale oamenii, şi Stăpân Îl pricepeau a fi. Noi, văzându-Te zugrăvită pe Tine, întinzând cu dragoste mâinile către noi, Maică Preacurată, către Tine cuumilinţă strigăm:Bucură-Te, Cea care ţii pe mâna Ta Focul Dumnezeiesc, care arde păcatele noastre!Bucură-Te, Cea care ai purtat pe mâna Ta Lumina Necreată, care luminează sufletele noastre!Bucură-Te, Cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi!Bucură-Te, Cea care arăţi dragoste şi milostivire către noi!Bucură-Te, Cea care faci iertate păcatelor noastre, prin mijlocirea Ta!Bucură-Te, Cea prin care toate dorinţele noastre bune se împlinesc!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 6
Propovăduitori de Dumnezeu fiind Apostolii, după
 Înălţarea Domnului,
la sfinţirea Bisericii Tale auaflat
Chipul 
 
Tău
 
 zugrăvit 
 
 pe
 
 pereţi 
 
de o
 
nevăzută
 
mână,
 
Stăpână,
 
şi
 
au
 
strigat
 
Lui
 
Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Strălucit-ai cu înţelepciunea din Adevăratul Soare al Dreptăţii, de Dumnezeu aleasă Fecioară, şitrimiţând razele cunoaşterii celei de Sus, cu ele îi luminezi pe toţi cei care cu credinţă Te mărturisesc a fi Maicăa Lui Dumnezeu şi strigă unele ca acestea:Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti viaţă în salaşurile Raiului!Bucură-Te, Mijlocitoare a noastră către Dumnezeu!Bucură-Te, Ocrotitoare grabnică a celor în necazuri!Bucură-Te, Cea care vindeci toate bolile trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor!Bucură-Te, Cea care izvorăşti tuturor învăţătura Harului!Bucură-Te, Cea care împlineşti dorinţele bune ale tuturor!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 7
Vrând Bunul Dumnezeu să arăte iubirea Sa de oameni şi adâncul îndurărilor Sale, Te-a ales ca Maică aLui pe Tine,
 Izvor nesecat al milei.
Ca dacă e cineva vrednic de osânda Dreptei Judecăţi a Lui Dumnezeu, prin puternica Ta mijlocire să fie păzit şi Dumnezeiescului
 
Tău
 
Fiu
 
cu mare glas să-I
 
strige:
 
Aliluia!
 
Aliluia!
 
Aliluia!
Icos 7
Minunate ai arătat lucrurile Tale în Preacurata Maică a Ta, Doamne, şi minunată ne-ai dăruit
 Icoana Ei,
care mai mult decât razele soarelui luminează oamenii. Privind la
 Icoană
ei socot că O văd pe Însăşi Născătoarea de Dumnezeu, şi cu inima credincioasă şi cu sufletul plin de dragoste strigă unele ca acestea:
2
 
Bucură-Te, că
 Icoana Ta Sfân
o întinzi pe Pământ ca pe un nor, spre acoperământul tuturor!Bucură-Te, că prin
 Icoana Sfân
mai presus de nădejde ne arăţi milostivă ocrotire
!
Bucură-Te, că prin
Sfântă Icoana Ta
izvorăşti pretutindeni minuni!Bucură-Te, că prin arătarea
Cinstitei Tale Icoane
îi luminezi pe toţi oamenii!Bucură-Te, că privind la
 Icoana Ta
ne închinăm Ţie, Adevăratei Născătoare de Dumnezeu!Bucură-Te, că prin
 Icoana Ta
 
Sfântă
ca printr-un stâlp de foc alungi bezna păcatului!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 8
Străină
 
şi
 
 preaslăvită
 
arătându-se
 
în
 
Biserică
 
 Icoana
 
Ta
 
Sfântă,
Îngerii
 
au cântat-o,
 
Apostolii au cinstit-o,ceata ierarhilor s-a închinat ei, iar noi păcătoşii, căzând la dânsa aşteptăm marile şi bogatele Tale milostiviri şi cumulţumire Îi cântăm Domnului:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Cel care stăpâneşte peste toate cele de Sus şi cele de jos, Domnul, văzându-Te pe Tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui şi cu umilinţă aducându-I rugăciune pentru noi păcătoşii, a făgăduit împlineascătoate cererile Tale. Nădăjduind în rugăciunile Tale de Maică pentru noi, Îţi mulţumim Ţie cu laude ca acestea:Bucură-Te, Cea care împreună cu Fiul şi Dumnezeul Tău veşnic împărăţeşti!Bucură-Te, Cea care pururea îi aduci rugă pentru noi!Bucură-Te, Cea care acoperi cu mila Ta pe toţi cei care aleargă la Tine!Bucură-Te, Cea care ai unit pe Dumnezeu cu omul!Bucură-Te, Cea care străpungi împietrirea inimilor noastre!Bucură-Te, Cea care ai sfărmat cursele celui viclean, întinse spre căderea noastră!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 9
Toată firea îngerească aduce cântări de laudă Ţie, Maica Lui Dumnezeu şi Acoperitoarea tuturor celor care aleargă la Tine şi cer ajutorul Tău. Prin ocrotirea Ta pe drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi şi de necazuriîi
 
izbăveşti,
 
întristările
 
le
 
 potoleşti
 
şi
 
Te
 
rogi
 
 pentru
 
cei care cu credinţă strigă:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Ritorii cei mult grăitori nu se pricep a lăuda
 
 praznicul cel slăvit al
Sfintei
 
Tale
 
 Icoane
, Stăpână
.
 
 Nicigurile noastre cele spurcate nu sunt vrednice să-Ţi aducă Ţie laude.
 
Văzând nenumăratele faceri de bine arătatenouă prin
Sfânta Icoană a Ta,
cu sufletul şi cu inima bucurându-ne, Ţie grăim:Bucură-Te, Cea care ne hrăneşti cu Pâinea Vieţii!Bucură-Te, Cea care ne răpeşti din foc cu roua rugăciunilor Tale!Bucură-Te, Cea care de nevoi ne aperi cu mijlocirea Ta cea puternică!Bucură-Te, Cea care ne mântuieşti de năvălirea celor de alt neam!Bucură-Te, Cea care cu adevărata pace ne fereşti de războiul cel dintre noi!Bucură-Te, Cea care cu cinstita Ta mijlocire ne scoţi din toată boala!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!Condac 10
Ca să scoată neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului,
 
Domnul
 
Iisus Hristos
 
Te-a
 
dăruit pe Tine,Maica
 
Sa,
 
spre ajutor tuturor:
 
 Maica Mea să vă fie Acoperământ şi Scăpare, întristaţilor Mângâiere, necăjiţilo Bucurie, năpăstuiţilor Ocrotitoare, să îi ridice din adâncul păcatului pe cei ce strigă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
 Împărate Ceresc primeşte pe tot omul care Te slăveşte şi cheamă Numele Tău! Şi pe cei care  proslăvesc pentru Numele Tău nu îi lepăda de la Faţa Ta, ci primeşte ruga lor şi pe toţi izbăveşte-i din nevoi!
Aşa se roagă pentru noi
 
Împărăteasa
 
Cerurilor.
 
 Nădăjduind
 
spre
 
rugăciunile
 
Tale de Maică
 
Îţi strigăm aşa:Bucură-Te, că Tu eşti Rugătoarea noastră fierbinte către Dumnezeu!Bucură-Te, că rugăciunea Ta de Maică mult poate spre a milostivi pe Stăpânul!Bucură-Te, Nădejdea celor fără de nădejde, care potoleşti întristările lor!Bucură-Te, că întinarea noastră o cureţi prin curăţia Ta şi vindeci neputinţa noastră!Bucură-Te, că întorci stricăciunea noastră pământească întru nesticăciune!Bucură-Te, că degrab împrăştii norii patimilor, necazurilor şi întristărilor care ne acoperă!
Bucură-Te
 
Ocrotitoarea noastră,
 
Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alina Maria Contras liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->