Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lagana Letnja Jela

Lagana Letnja Jela

Ratings:
(0)
|Views: 479|Likes:
Published by krunija

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: krunija on Jun 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Specijalni dodatak lista
Danas
broj
225
godina
VI
petak,
29
. jun
2012
.
Trpezana 40 C: Laganaletnja jela
º
 
3
iseckati na krupnije re`njeve, dve glavice paradajza na kri{ke,a jednu do dve ljute papri~ice nehajno izlomiti na krupnijekomade. Na dnu ~inije prvo se postave listovi salate, odozgoostali sastojci, na kraju nabacaju kockice feta-sira. Jo{ se za~i-ni origanom, sir}etom iz Modene i maslinovim uljem.
 Zelena pile}a salata
Pile}e belo meso –
500
gr; beli krompir –
500
gr; majonez –
200
gr; veza per{unovog lista; limun; so; zelena salata
Za sve koji vode ra~una o zdravoj hrani, one koji se pla{eholesterola, za ostale kojima banu nenajavljeni gosti, a tre-ba ih ugostiti, namenjen je ovaj recept. Po{to, poznato je, pi-letina i nije neko meso, onda ona mora biti bar dobar mate-rijal za jednostavnu salatu.I jeste. Ovako.Pola kila belog mesa bez kostiju i ko`urice (pa`nja: holeste-rol!) valja obariti u slanoj vodi, pa iseckati na sitne kockice. Istose u~ini i s pola kila belog krompira. Ohladi se, pa sa~eka dalje.A dalje je veza sitno seckanog per{unovog lista, 200 gra-ma majoneza i sok od jednog limuna.Ovo sad samo valja prome{ati, polo`iti na, u ~iniju ras-prostenim, listovima zelene salate i do slu`enja odlo`iti nahladno.Za one goste belo vino se podrazumeva.I ono valja da je odlo`eno na hladno.
^orbica od tikvica
 Tikvice
2
kom; crni luk –
1
glavica;ulje; vegeta; pavlaka –
1
~a{a; jaje –
1
kom
Jednostavna, letnja, osve`avaju}a ~orbica. Glavica luka seisecka na sitno, pa na malo ulja prodinsta dok zacakli, a nepo`uti. Da bi to bilo br`e gotovo, za~ini se ka{i~icom vege-te. Tikvice se iseckaju na sitne kockice, pridru`e luku, pa na-liju litrom tople vode i kuvaju dok se ne skuvaju.Onamo se ~a{a kisele pavlake ume{a sa jajetom, pa za~i-ni ~orbica dok je jo{ topla, ali nikako vrela.
Posetite na{ novootvoreni objekat. Uvek sve`e meso;tele}e, june}e, jagnje}e, pile}e; mesne prera|evine doma}e proizvodnje: mle~ni proizvodi: sjeni~ki sir, kajmak, paprika u pavlaci
Vojvode Stepe 264 tel 011 2461 023
Najbolje od majke prirode
2
Specijalni dodatak lista
Danas
malikuvarŸsezampro.rsZa izdava~a: Du{an Mitrovi}Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi}
Pi{e:
Mika Dajmak 
Trpezana 40 C:
 Laganaletnja jela
Nova serija:Pripremanjeslatki{aMike DajmakaSvakog dananovi recept
Salata od tikvica
 Tikvice
500
gr; maslinovo ulje; jabukovo sir}e; so; miro|ija
Osve`avaju}i prilog pe~enjima: pola kila mladih tikvica sa-mo valja izrendati, pa za~initi maslinovim uljem, jabukovim sir-}etom, solju i seckanom miro|ijom.
Tarator od tikvica
 Tikvice
500
gr; beli luk –
4
~ena;kisela pavlaka –
2
dl; maslinovo ulje; so
Pre svega mlade tikvice valja iseckati uzdu` (ne lju{te se!) pabaciti na vrelu `icu, ili na teflonski tiganj. Posole se da otpuste vodu pa samo malo izgriluju. Tek da blago po`ute. Onda seiseckaju na sitne kockice, beli luk na sitne, najsitnije komadi}e,pa sve prome{a s kiselom pavlakom, malo prelije maslinovimuljem i po ukusu posoli.
 Ajvar od tikvica
 Tikvice
500
gr; ulje; so; sir}e; per{unov list –
1
veza;beli luk –
1
glavica; ljuta papri~ica – po ukusu
Jo{ jedna jednostavna salata, ta~nije ajvar, namaz, zovite je ka-ko ho}ete. Pola kilograma tikvica se iseku na kockice, pa izblan{i-raju, toliko da lako mogu da se izgnje~e vilju{kom, a pritom se nepretera da se sve ne bi pretvorilo u pastu. Jo{ samo valja masu za-~initi solju, sir}etom, uljem, sitno seckanom glavicom belog luka,isto tako usitnjenom vezom per{una, a po ukusu zaljutiti pe~e-nom, olju{tenom, i tako|e izgnje~enom papri~icom.
Salata tri boje
Zelena salata ili endivija –
1
kom; {ampinjoni –
200
gr;paradajz –
200
gr; ljuta papri~ica –
2
kom; feta-sir –
200
gr;origano; modensko sir}e; maslinovo ulje
Ovo nije salata koja se jede uz jelo. Ovo je jelo, ta~nije predjelo.Glavicu zelene salate ili endivije valja oprati pa osu{iti, {akusne`no belih {ampinjona samo prebrisati mokrom krpom, pa
J
o{ dok je vladalo prole}e, `iva se u termome-tru pribli`ila ~etrdesetom stepenu. To je do-ba kada nije ba{ prijatno grejati rernu, pra-viti krkanluke, |uve~e, sve ostalo {to iz takve ra-bote proizilazi. [to manje vremena za {poretom,vi{e na reci (ili moru, ko ima sre}e).Dakle, vreme je za ne{to lagano. Laganu gar-derobu, laganu tzrpezu. Ono {to valja kako to- plo, tako i hladno. Mo`e ne{to najjednostavnije: prosto pr`ene tikvice, samo za~injene za~inomod povr}a (»vegetom«). Mo`e i isto tako prostabarena blitva s krompirom, pa po{kopana masli-novim uljem. Ali, povr}e (s mesom, sirom, pe~ur-kama; sve zajedno ili pojedina~no, ~ak i bez toga) pru`a mogu}nosti za neverovatne gastronomskekreacije.Evo jedne: ispr`i se krupno se~en plavi patli-d`an, isto tako pripremljene tikvice, paprika natako|e krupne komade, pa jo{ i {argarepa na ko-luti}e. Sve se prome{a, pa ovako napravljenasme{a za~ini po ukusu, i time samo preliju {nicle;vegetarijanci u sve ume{aju i {ampinjone; onimanje ortodoksni zaliju parmezanom. Mo`e sa-mo tako, a mo`e i kao preliv uz {pagete, ali ondavalja ubaciti i malo olju{tenog i ukuvanog para-dajza. Eto u tri re~enice uputstva za pripremanjenajmanje pet jela. Jo{ ako se u kombinacijuuklju~e i za~ini (aleva ili gruvana paprika; beliluk, per{un; pa miro|ija, origano, timijan; o ru-zmarinu i bosiljku da ne govorimo...), eto neo- grani~enog broja rasko{nih letnjih jela.Ko god da u`iva u eksperimentisanju za {po-retom, ova kratka naznaka mu je dovoljna.
º
 
45
U{tipci od tikvica
 Tikvice
1
kg; jaje –
2
kom;bra{no –
2
ka{ika; so; ulje
Mlade tikvice pre svega valja izrendati, poso-liti, pa dobro ocediti od vode koju su pustile. Po-me{aju se s `umancima i bra{nom, a onamo be-lanca pretvore u {ne, pa sve polako sjedini.Ulje se dobro zagreje (u{tipci treba da pliva- ju) pa pr`e tako da im ne bude tesno, do bojestarog zlata.Slu`e se kao prilog uz lagana mesa, ali i kao sa-mostalno jelo, uz kiselo mleko ili jogurt, a i kaomeze uz belo vino.
Omlet s tikvicama
Jaja –
4
kom; tikvice –
2
kom;prezle; ulje; miro|ija –
1
veza
Pre svega tikvice se operu, o~iste (samo petelj-ka i drvenasti koren od cveti}a; ne lju{te se) paiseckaju na sitne kockice.Na malo ulja ovo se, sve uz me{anje propr`idok tikvice ne smek{aju, a to bude za petnaestak minuta. Za to vreme u ~iniji se dobro umute ja- ja u koja se ume{a sitno seckana veza miro|ije idve ka{ike prezli.Vatra se poja~a na najja~e, pa jaja ume{aju satikvicama, vatra smanji pa omlet pr`i prvo s jedne,potom i s druge strane. Da na kraju sve bude jed-na debela zelena pala~inka.
 Pita iz tiganja(na sto na~ina)
Kore za gibanicu –
500
gr;me{ano povr}e –
500
gr;soja sos; biber; so; ulje
Ima pita kojima ne treba rerna. Zovu ih jo{ i»brik pite«, valjda zato {to se moraju dobro upa-kovati. Kao cigle.Kore za gibanicu se iseku na ~etiri dela. Kakoma{ta pravog kulinara nema granice, to postojimogu}nost da se fil za pitu iz tiganja kreira do bes-kona~nosti: od mesa, sardine (tune) i praziluka,od sira s jajima, me{anog povr}a, kiselih jabuka sasoja-sosom, od...Ovde samo »gostuju}i« (kineski) predlog {tose jo{ zove »prole}ne rolnice.« Oko pola kila me-{anog sitno seckanog nadeva (kupus, jabuke, pa-prika, tikvice, {ampinjoni...) za~ini se soja-so-som, dobro prome{a, pa na onu ~etvrtinu korestavi ka{ika fila, pa se suprotne ivice poklope.Onda se sve uroluje kao pala~inka. Tako, kolikoima kora i fila.E, sad, umesto u rernu, kao {to i ime kazuje, pi-ta ide u – tiganj. Pr`i se na malo dobro zagrejanogzejtina, a jede obavezno topla.
[panska tortilja
Krompir –
500
gr; jaja –
3
kom;crni luk –
1
glavica; ulje; so
U mnogim kafanama i kafeima diljem sun~a-ne [panije gostu se uz pi}e slu`i i meze: paelja uz vino, tortilja uz pivo. Lep obi~aj, pa ovo ujednotreba shvatiti i kao predlog doma}im kafed`ijama.Dva osrednja krompira treba o~istiti i oprati, paizrendati na najkrupnije rende. Ovako pripre-mljen krompir se izru~i na vreo zejtin i propr`i da vi{ak vode ispari. U kakvoj pogodnoj ~iniji se do-bro umute tri posoljena jajeta i jedna glavica sitnoiseckanog crnog luka. Krompir se onda uspe uovu sme{u od jaja i sve dobro prome{a.Pr`i se u tiganju, debelo dva-tri centimetra, s jedne pa s druge strane, jede toplo, ili ise~e na koc-kice, kao kakvi kola~i}i, pa mezeti hladno.
[nicle Kraljevi}a Marka
Krompir –
500
gr; spana} –
250
gr; jaja
2
kom; prezle; so; biber; ulje
[nicle od krompira mogu da se oboga}uju.Ovako kako sledi. U dva koraka.Prvi je nepoznat: frtalj kila spana}a valja opra-ti, posoliti, ostaviti da odstoji i pusti sok, pa ~vrsto(kao Kraljevi} Marko suvu drenovinu) iscediti od vi{ka te~nosti.Drugi je poznat: pola kila krompira, izrenda-nog na najkrupnije rende, dva jajeta, malo soli,malo bibera i prezli da sve bude ~vrsto, valja po-me{ati sa spana}em. Jo{ samo treba formirati{nicle, uvaljati ih u prezle, pa pr`iti na jakoj vatri.
Torta od patlid`ana
Kore za pitu –
500
gr; plavi patlid`an –
1
kg;crni luk –
2
glavice; jaja –
4
kom;kisela pavlaka –
2
dl;miro|ija; biber; kim; so; ulje
Plavi patlid`an je biljka ~udnovata. Od nje se danapraviti sve i sva{ta: i ~orba, i jelo, i {nicle, i sala-ta... Jo{ samo kola~i fale. Umesto toga, evo torte!Kilogram patlid`ana se ispe~e u rerni ili na plot-ni regularno, o~isti, pa ostavi na stranu. Dve gla- vice sitno seckanog crnog luka se propr`e na zej-tinu, dok se ne zacakle, al’ da ne porumene. Ohla-de se, pa im se doda u pire pretvoren plavi patli-d`an, veza sitno seckane miro|ije, ka{i~ica mleve-nog belog bibera, prstohvat kima, istucanog uavanu, i soli po ukusu. Sve se izgnje~i vilju{kom idobro ume{a.Onamo se umute ~etiri jajeta s ~a{om kiselepavlake. Polovina ove smese se ostavi na stranu,a ostatak ume{a s masom od patlid`ana. Uokruglu nauljenu tepsiju re|aju se: jedna tankakora za pitu poprskana me{avinom zejtina i ki-sele vode, druga takva kora, fil, opet kore, opetfil... Tako, dok ima fila, a kore svakako da buduna vrhu.Sve se zalije onim ostatkom jaja i pavlake, pazape~e na 250 stepeni. Jede se toplo ili hladno, azaliva skupim ili jeftinim vinom. Jer pite su uni- verzalna hrana.
Sir na {opski na~in
Beli sir -
400
gr; `uti sir (ka~kavalj, na primer) –
150
gr,dva jaja –
2
kom; ljute paprike –
2
kom;paradajz –
2
kom; pe~ene paprike –
2
kom;origano; per{un
Za letnje dane te{ko da je {ta bolje od kombina-cije sira i paprika. Na jugu, odakle jelo i po~inje,sprema se u zemljanim |uve~ima. I to tako da sva-ko ima svoje |uve~e.Elem, u |uve~e se pore|a sloj belog sira, pasloj paprika i paradajza, pa poklopi `utim sirom.Pe~e se oko 20 minuta dok se sir ne otopi. Potomse na vrh svake od posuda razbije jaje, zapra{iseckanom vezom per{unovog lista i jo{ malo pe-~e. Slu`i se uz hladno pivo ili belo vino.
 Patlid`ani u paradajz sosu
Plavi patlid`an –
2
kom; ulje; bra{no;paradajz –
500
gr; beli luk;per{un; so; biber
Pre svega valja pripremiti paradajz: olju{ti se,isecka na kockice, pa na malo ulja ukuva dok se nezgusne. Doda se soli po ukusu, i obavezno prsto-hvat {e}era, pa za~ini seckanim belim lukom i bi-berom. Na samom kraju ubaci se i veza sitno sec-kanog per{unovog lista.Dalje je sve jednostavno: patlid`an se ise~e nakolutove, posoli, ostavi desetak minuta i ispere vo-dom. Svaki kolut se uvalja u bra{no i pr`i na ulju.Mo`e se pr`iti i na ro{tilju pet do deset minuta sasvake strane – tada nije potrebno bra{no, ve} je do- voljno kolutove patlid`ana sa svake strane malonauljiti.U posudu se re|a red sosa, pa red ohla|enih pa-tlid`ana. Rashladi se u fri`ideru, pa tek tada slu`i.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
perpemint liked this
zdragi32 liked this
krunija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->