Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fundatia Regala Pentru Literatura si Arta - catalog de carti

Fundatia Regala Pentru Literatura si Arta - catalog de carti

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by romulus13
catalog de lucrari aparute sub egida Fundatiei Regale
catalog de lucrari aparute sub egida Fundatiei Regale

More info:

Published by: romulus13 on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
.,
FUNDATIAREGALAPENTRULITERATURA~IARTA
DirectorD.
'CAR.AtOSTIlA89,Bu1evllrdlllLascar
'Cnto,l'gi-
nueure~ti.
111-
Tel.2-40.70.
AGARI:!":EANULAJ'.:DREESCUC.
ANGELESCU
C.
ANTONIADE
c.
ANTO:-.1IADEC.ARGHEZ.ITUDOR
DAeIUSTEFAN
BADEAMInCEB}"LCESCUN.
BANU
C.BAR.RULESCU
N.
BENIUC
1\1.
j
BEZAMARCUBLAGALUCr..x""BLAGi\LUCI.'I..N
BOGDANP.DAMIANBOGDAN
P.
DAMIANBOGZAG.BOTEZ
J.
BOTISTH.
BOUREANU
R.
fmONTE
E.
BYRD
R
A~URAL
Licean...
odinioara-
romanLei200
:)Ieliinitu
Lu
pu.
Domn
alMoldooei.
Lei250
lniroducere
In
ctiimia
[izicii
Lei400
FiquridinRenasterea
ilaliatui
Lei200
Principese,curteni
~i
curtizane
Lei300
\'u.mri,
ed,III
:"!
cHiogiUiLei700
C(Iu/tiioru
I
decomori-
versuri
Lei150
Incantalii-
vcrsuri.Lei50
Opere,
volI,t'!ditieingJri.jitadeprof.G.ZaneLei600
Grdditu:
hit
Glaucon
Lei200
Dintaineiederioaieior
Lei300
Poetii
Lei100.
Cartea
("U
amiutiri
Lei150
Poezi,,
crlitie
definitiva
Lei350
Trilboiacunoasterii
Lei
nnn
Aclemotdouenest,inainiede
Stefan
eelMare
Lei150
PotnelniculMtituistiriiBistriia
Lei250
Ttir!
de
piatra,
de
[oc
~i
deptimdtll.
Lei250
lnsemruiriteanaibelier
vol,IILei20')
Monoqraiia[amitieiMocioni.
Lei500
Goiju!sangelui-
versur
i
Lei100
Larascruceden/inlur]
ed.II
Lei
Sinqur,
traducer»dinlimbaenglcza
deB.Brezcanu........Lei150
 
CALDEHODELABARCACALEDOIUOVIDIUCALIESCU
G.
CALl
'E
CU
G.
C.MILAREUSEBIU
CA
TACUZI
0
G.
M.
CAPll)_\~TH.CAPIDAN
TH.
C.ARACOSTEA
D.
CAl{
\.COSThA
n.
CARACOSTEAD.
CA"R..!,.(;r.....U.;;
T.
L.
,_
('•.!,.RAm....LEI.L.
CA1{.\13
r
ALE
T.
L.
CARAGIALE
T.
L.
CARAGIALE1.L.
CAH
e..;1.\1.EI'.
L.
CARAGI1LE
L
L.CAROLICAROL
I
CARTOJAN.CARTOJAN
N.
CAZn.IHIOnLIACELARIAUM.CHIRESCUAURELCHOROMASKIM.CroCALTEUV.
ViaJaesievis,
trad,
din
limbaspaniolade
AI.Popecu-Telcga.
Lei
150
....ajitoru!apelor-
versuri
Opera
lui
J/.
Eminescu
vol.IV-V.Lei
Principiideesteiicii
Cortiun
Izuoare
~i
popasuri
Limbosirulfura
MacedoromaniiCreatiuitaieaetnitiescianiiCritice
vol.T
Expresivilatea
limbiiromdne
Opere,
vol.Leditie
ingrijita
do
Paul
ZariIopol.........1.(:i
Opere.
,01.
II,
editie
ingrijita
dePaul
Zarlfopot..........L{"i
Opere,
rol.Tl]',editie
ingrijita
dePaul
ZarifOI01...........
Lei
Opere
vol.IV,edttietngrijit1l.de:;;er-
hanCioeulcscu..,.....Lei
Opere,
vol.V,editieingrijitAdeSerban
Cioculeseu........,..Lei
Opere,
vol.VI-Teatru-cditicIn-
gl'ijitade~.Cioculescu...Lei
Opere.
vol.
VII-orespondent
a-editieil1grijitadeS.Ciocu]escuLei
Discursuri
vol,I.
D
iscursuri
vol,II.
Istorialiteraiurii
romdne
»ecni
vel,I
Lei
350
Isiorialiieraiuriiromllneoechi
vol,
n
Lei500
A
muriiLuchi.....
Flori
{ara
pace-
versurl
Elnister-
versuri
Gelozie
~i
medicituiPoezii..,,..
Lei
100500150150200450350300
350
GOO
LeiLeiLeiLei
Lei
Lei
Lei
1000
Lei
Lei
Lei
200Lei100
Lei50
Lei
Lei
750750500500
'500
500600600
CIUREZUD.CWHEZUD.CODREA
1\1.
CODlESCU
N.M.
CODIESCU
N.M.
CONSTA'TINESCU
N.P.lug.
CONSTANTIESCU
N.P.Tng.
CONSTAKTINESCUPOMPILIUCOSTAcHl~SC
1\1.
COTRU~AROCHISTESC
v
DAMIANMIRCEADAVIDESCDAVIDESCDAVIDESCDEMETRIESCUANGHELDIMA
AL.
DOBRlDOR
L
DUMJTRA~CU
P.
DUMITRESCU
H.Dr.
DVaICE'CO
E.EUADEl\flRCEA
,EMINESC
l\1.
EMIKESClJ
:\t
FARCA,ANUM.FARROW
J.
Pilmaniui
luminilormete-
versuri
Lei100
Cununasoaretui-
versuri.
Lei150
Statui,
versuri
erlitie
definitivALei
400
lnsemniiriteluiSajirim
Lei
200
Peste
miiri
fi
tari
Lei
500
Enciclopediainven/iuni/or
tehnice
vol.
I
r~ei
GOO
Enciclopedia
invenfiunilor
tehnice
vol.
II.
Lei
800
TudorArghezi-
esseu
Lei
2110
Documenlemotdooenestttiela
Bogdan
Voievod......
Lei
GOli
50
300
200150150150
Rapsodie
aac«-
versuri
AparareamiiiiartiaDaeieiTraiane
Bucuresli.
Ellul
Mediu-
versuri
Helada-
versuri
Ramel-.
versurl
Opere,
editieingrijit1l.deOvidiu.Papa-
dima.
Sibiu-
monografie.,..
VOClle
singuraUilii-
versuri
Manual
deturnatorieEiementedeanatomie
umand
IncepuiuriteliterarealeluiB.P.
Hasdeu......,
InsulaluiEutbanasius
LeiLei
Lei
LeiLeiLei
Lei
LeiLeiLei
Lei400
2:>0
100
250300Lei
200
Lei400
Opere
vol.II,edttleeriticil.!ngTijitA
dePerpesslci
Us.....•••
Lei
Opere
vol.
HI,
ed.
criticatngriJiUidePerpesslcius..........
subtlpar
~onarhiasocialti,....,
Lei
250
DamianLeprosui,
trad,dinlimbaen-
glezA
deE.
Peretz.....,
Lei2UO
J
 
Aulobiograli~.
trad.dinIimbaeuglezade
Pro
G[Jld<1uGALACTIOGALA
RitaCrulla
GHEORGHIUCONST.V.
Caliqraliepe
zapada
versuri
GHEORGIiJU
V.
Canleeedefaun-
versuri..
FRA
KUNB.
GHEOFGHIU
V.
GHEREA
J.
D.GIURESCUCON
ST.
C.GHJ'RESCUCONST.
c.
Pelaromvicetiilalt-
versuri
Lemoiettemon!ieIstoriaRomtinilor
vol,
I,
editla
IV-aLei
IstoriaRomtinilor
vol.
n,
editiaIV-aLei1200
GIURESCUCONST.GlURGICA
E.
GIURGlUCA
E.
GREGORIAG.
REDl
SV
C.
IstoriaRottuinitor
vol,
III.
Poet
ii
tineri
aNieielli.Dlncolo
de
pfiriure,
versui-i
Lapoarta
din
urma-
vessurl
HELIADE
RADU-LESC'
I.
HELIADERADU·LESC'
I.
Riizbo!
In
Sinkiunq,
trad.
din
limba
germana
deittorioEm.
Pascutti
Lei150
Opere
vol.
I,
editie
Ingrijitll.deProf.
D.Popovici..'.......
Lei
500
Opere
vol,
II,
editlaingrijitadeProf.D.Popovic!.....'..:..Lei601)HOLDERLI,
MORIKE
Poeme,
traducere
run
llmbagerrnanade
Al.
Philippide....'....LeiIONASCU
1.
DocumenieBucurestenepriuiioare
la
proprietateamaruistiriiColiea
Lei
Bucuresti,
Chid
arlislic
*i
istoric,
IOU
numeroaseilust.ratiuniintextLei
IONESC
R.
ARH.
Oamenicariau[osi
vol.TV
Sensul
traditional
almonarhiei.
Siaturipefnlunerec
vol.
I.
lORGA
x.
IORGA
r
IORGAIORGA
N.
KIRITESC,C.
StatUTipcintunerec
vol.ULei
Scoaromdnaintr'oriiscrucedeistorie
LeiLAMBRI
0
MARCELA
Les
oasesprcha'iquesd'HiSlria.
LeiLAWRECET.
COL.
R~volla'indesert,
editiaII,trad.din
limbaenglcz:idel\1irceaEliadeLei
2~,O
Fa/acuurciorulsiTariincutadinGeta/tf
LeiOPEDEEGALeiLeiLeiLciLeiLei20060
505050
30U
600
sub
tiparLei
250
I.pi2UO
Lei.1.,0
500Lei
Lei.Lei
300
:.l0020
25
I
:!.50
45U
{,'.D
LOV1'ESCLiE.LUCA[0LUCA
101'
LUP!}C
T.LYTTOCOTE
fie
MACEDONSKIAL.MACEDONSKIAL.
l\L\C:EDO~SKI
AL.MADACH
E.
MANIUADRIA.MANIUADRIAMARCUAL.MARINA.MAUROlSA.
~LEHEDIiYf1S.
MElIEm"'T[
M[~LE
CU1.MIRONESCUAL.
l\10!}ANDREI
M.
MO~ANDREI
1\1.
MUNTEAB.NANDRI~
GR.
NOICAC.ONICESCUO.OPRESCUGH.
TiluMaiorescuRachieriiaAmon-RaL'Bxpiriencemicroptujstque
ellapen-
see
humaine
LeiLeiLei508Lei300
A
ntonij.
trad.dinlimbaenglezadeProfiraSadovcanu
~i
CostachePopaLei250
Opere
vol.
I,
editie
tngrijitlideProf.
T.VianuLel
500
Opere
vel.Ll,cditie·fngrijitlideprof.
T.
VianuLei500'
Opere
vbl.IIIedltle
ingrijitll.de
prof.
T.
iauu
subtipar
Traqediaomului,
trad,
dinlimbarna-
ghiara
de
O.
Goga,
edijiaII-a
Lei
200
Cariea
Tiirii-
versuriLei150
Poesii
dinCarmen
Sylva
Lei
150
Crilicailaliarui.
Lei
500
Insemniiridesprelame,prieteni
$i
moarte-
versuri
Lei
50
Diuloquriasupraeomandamentului,
trad.
dinlimbalrancezlideRaduCioculcscuLei100
O
pereC01n
pleu:
vo
I.
1,parteaILei500
Operecomplete
vol.1,parteaITLei
versuri,
ed.
n
Lei
700
Destriimare-
romanLei300
Or,andamuzelor-
versori
Lei100
Singuriiliiti-
versurlLei40
Delametodii
Ia
eanoasterea
lItera.a
Lei60
Docurpenieromo.nt§ti
fn
lImba
slaviidela
manastiriteMunielui
Athos..
Lei350
Douiiintroducer!
$i
0
treeerespreidea-
lism,
Lei300
Calculul
probabililiiJilor
Lei250
Grajiaaromaneasea
fn
sec.al
XIX-lea
Lei1.000

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kiwishaman liked this
cosmin.gugu liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->