Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Noi Cap

Huong Dan Noi Cap

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by xipdoimau

More info:

Published by: xipdoimau on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
CÁP VÀ

U CÁP
 Tr
ư 
c
ây, khi network m
 
i xu
t h
ên
 
Vi
t Nam, vì giá thành các thi
t b
m
ngnh
ư
HUB, SWITCH ... r
t m
c, nên khi mu
n n
i 2 hay nhi
u máy tính l
i v
 
inhau, các k 
s
thi
t k 
m
ng
 
VN dùng lo
i cáp

ng tr
c. Cáp này trong lõi ch
 có m
t s
 
i dây

ng, ch
y m
t
ư 
ng th
ng và có 2

u End Point. Khi mu
n n
iv
 
i PC, ch
c
n c
t ngay khúc gi
a, n
i vô m
t

u ch
T, c
th
làm cho

n h
t.Làm cách này
 
t
n ti
n mua thi
t b
phân nhánh nh
ư
HuB, SWitch ... Tuy nhiên,ch
c
n trên
ư 
ng dây có m
t s
c
nh
thì nguyên m
ng LAN b
down xu
ngngay. Và t
c

truy
n d
li
u trên dây là t
c

c
a ... th
n KIM QUY. Ch
c
ncó "xung

t", 2 máy cùng truy
n data cho nhau thì coi nh
ư
bà con ch
vi
c ng
irung
ùi
ánh m
t ván c
 
t
ư 
ng ch
 
 
 
i.Sau
ó, thi
t b
phân nhánh trên m
ng càng ngày càng
ư 
c c
i ti
n và r
ti
n. Các
s
ư
m
ng
ã b
t

u ngh
 ĩ 
t
 
i vi
c

u t
ư
cho LAN m
t thi
t b
phân nhánh ngonlành nh
ư
Hub và Switch. Theo
ó, cáp m
ng c
ũ
ng thay

i, không còn là dây

ng Tr
c n
a mà là lo
i dây nh
a, lõi g
m nhi
u dây nh
khác nhau. Vi
c nàygóp ph
n c
i ti
n t
c

truy
n d
li
u m
t cách
áng k 
trong m
ng LAN. T
 maximum 10Mpbs, nay có th
up lên

n 1Gpbs

i v
 
i lo
i cable CAT 5 (lo
ithông d
ng) hi
n nay.
Cáp m
ng CAT 5 UTP
 
 
u cáp (Jack) RJ45 dành cho cáp UTP
 
 
 

c
i
m c
a lo
i cáp UTP nh
ư 
sau:
 - trong lõi g
m có 4 c
p dây xo
n v
 
i nhau theo t
ng c
p. M
i c
p dây có màu s
criêng. M
t s
nhà s
n xu
t cho m
i dây m
t màu. Nh
ư
ng dây chuyên nghi
p ch
 có 4 c
p màu. Bao g
m 1 dây màu và m
t dây tr
ng s
c màu
ó.
 4 c
 p dây xo
 
n nhau và 4 c
 p màu
 - B
n thân các c
p dây xo
n c
ũ
ng
ư 
c thi
t k 
xo
n nhau ngay trong lõi nh
a c
adây. Bên trong lõi nh
a còn có các s
 
i nilon

tránh nhi
m
i
n cho dây.
 
4 c
 p dây c
ũ
ng xo
 
n nhau trong lõi nh
 
a.
 - Chi
u dài gi
 
i h
n c
a các dây khi tách xo
n là 2 - 5 cm. N
u v
ư 
t qua

dàinày, d
li
u không th
truy
n qua dây
ư 
c. Vì v
y, m
t

u cáp
ư 
c g
i là
úngquy cách không bao gi
 
 

các c
p dây n
m ngoài b
c nh
a quá 2 - 5cm.- Chi
u dài gi
 
i h
n c
a dây cáp m
ng n
i gi
a 2 thi
t b
(PC, HUb, Switch,...) là100 mét. N
u v
ư 
t quá gi
 
i h
n này, d
li
u truy
n
i s
b
nhi
u và m
t. Tuynhiên, trong k 
thu
t, gi
 
i h
n này ch
cho phép là d
ư 
i 85 mét- Khi bo cua (men theo góc t
ư 
ng), góc gi
 
i h
n c
a dây cáp ph
i t
90o tr
 
lên.N
u góc cua quá h
p, ta có th
cu
n dây cáp thành vòng tròn ngay góc
ó r
i
iti
p. N
u dây cáp b
bo góc d
ư 
i 90o thì d
li
u s
b
m
t ho
c nhi
u trên
ư 
ngdây
Các d
ng c
c
n thi
t

b
m

u cáp m
ng LAN:
 - Dao ho
c d
ng c
tu
t dây: lo
i này hi
n nay bán ph
bi
n
 
VN. Lo
i d
ng c
 tu
t dây còn
i kèm theo lo
i "nh
n cáp", r
t h
u ích khi làm l
c
m cáp m
ngtrên t
ư 
ng. N
u không mua lo
i này, các b
n v
n có th
dùng dao

tu
t cáp vàdùng vít

nh
n cáp.
 Dao tu
 
t cáp và nh
 
n cáp vào Rack (
 
 
c
 
m trên t 
ư 
ng)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->