Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
casatorii iunie 2012 pascani

casatorii iunie 2012 pascani

Ratings: (0)|Views: 1,585 |Likes:
Published by orizontul pascani
pascani casatorii
pascani casatorii

More info:

Published by: orizontul pascani on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2012

pdf

text

original

 
PRIM
Ă
RIA MUNICIPIULUI PA
Ş
CANI Nr.27578 /19.06.2012STAREA CIVIL
Ă
 PUBLICA
Ţ
IEAst
ă
zi 19.06.2012 a fost înregistrat
ă
declara
ţ
ia de c
ă
s
ă
torie a d-lui ALBUBOGDAN-LUCIAN în vârst
ă
de 27 ani, cu domiciliul în Pa
ş
cani, str. Calea Ia
ş
uluinr.5, bl.O2, sc.B, ap.6
ş
i a d-nei/d-rei PARTENI ADINA în vârst
ă
de 26 ani, cudomiciliul în Pa
ş
cani, str.Moldovei, nr.2, bl.U2, ap.15, jud.Ia
ş
i.În temeiul art.283,al.2 din Codul Civil, orice persoan
ă
poate face opunere laaceast
ă
c
ă
s
ă
torie dac
ă
are cuno
ş
tin
ţă
de existen
ţ
a unei piedici legale ori dac
ă
altecerin
ţ
e ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la c
ă
s
ă
torie se va face în scris cu ar
ă
tarea dovezilor pe care se întemeiaz
ă
în termen de 10 zile de la data afi
şă
rii publica
ţ
iei.Ofi
ţ
er de stare civil
ă
 PRIM
Ă
RIA MUNICIPIULUI PA
Ş
CANI Nr.26993 /19.04.2012STAREA CIVIL
Ă
 PUBLICA
Ţ
IEAst
ă
zi 19.04.2012 a fost înregistrat
ă
declara
ţ
ia de c
ă
s
ă
torie a d-lui LUNGUVASILE-OVIDIU în vârst
ă
de 40 ani, cu domiciliul în Canada
ş
i a d-nei/d-reiBîrleanu Irina-Carmen în vârst
ă
de 37 ani, cu domiciliul în mun. Pa
ş
cani,str.Moldovei, nr.5, bl.T7, ap.46, jud. Ia
ş
i.În temeiul art.283,al.2 din Codul Civil, orice persoan
ă
poate face opunere laaceast
ă
c
ă
s
ă
torie dac
ă
are cuno
ş
tin
ţă
de existen
ţ
a unei piedici legale ori dac
ă
altecerin
ţ
e ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la c
ă
s
ă
torie se va face în scris cu ar
ă
tarea dovezilor pe care se întemeiaz
ă
în termen de 10 zile de la data afi
şă
rii publica
ţ
iei.Ofi
ţ
er de stare civil
ă
 
 
PRIM
Ă
RIA MUNICIPIULUI PA
Ş
CANI Nr.27606 /20.06.2012STAREA CIVIL
Ă
 PUBLICA
Ţ
IEAst
ă
zi 20.06.2012 a fost înregistrat
ă
declara
ţ
ia de c
ă
s
ă
torie a d-lui PAVELPETRU în vârst
ă
de 52 ani, cu domiciliul în Pa
ş
cani, str. Gradinitei nr.42, bl.M1,sc.A, et.2, ap.48
ş
i a d-nei/d-rei POPOAIA RODICA în vârst
ă
de 41 ani, cudomiciliul în Pa
ş
cani, str. Stefan cel Mare si Sfint, nr.10, bl.A4, sc.A, ap.4, jud.Ia
ş
i.În temeiul art.283,al.2 din Codul Civil, orice persoan
ă
poate face opunere laaceast
ă
c
ă
s
ă
torie dac
ă
are cuno
ş
tin
ţă
de existen
ţ
a unei piedici legale ori dac
ă
altecerin
ţ
e ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la c
ă
s
ă
torie se va face în scris cu ar
ă
tarea dovezilor pe care se întemeiaz
ă
în termen de 10 zile de la data afi
şă
rii publica
ţ
iei.Ofi
ţ
er de stare civil
ă
 PRIM
Ă
RIA MUNICIPIULUI PA
Ş
CANI Nr.27607 /20.06.2012STAREA CIVIL
Ă
 PUBLICA
Ţ
IEAst
ă
zi 20.06.2012 a fost înregistrat
ă
declara
ţ
ia de c
ă
s
ă
torie a d-luiCOJOCARIU R 
Ă
ZVAN-IONU
Ţ
în vârst
ă
de 25 ani, cu domiciliul în Pa
ş
cani , str.Ceferi
ş
tilor nr.2,bl. B29, sc.E,et.7, ap.27
ş
i a d-nei/d-rei BRAN ANDREEA - ALINA în vârst
ă
de 25 ani, cu domiciliul în mun. Pa
ş
cani, str. Ceferi
ş
tilor, nr.2,bl.B29,sc.C, et.7, ap.25, jud. Ia
ş
i.În temeiul art.283,al.2 din Codul Civil, orice persoan
ă
poate face opunere laaceast
ă
c
ă
s
ă
torie dac
ă
are cuno
ş
tin
ţă
de existen
ţ
a unei piedici legale ori dac
ă
altecerin
ţ
e ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la c
ă
s
ă
torie se va face în scris cu ar
ă
tarea dovezilor pe care se întemeiaz
ă
în termen de 10 zile de la data afi
şă
rii publica
ţ
iei.Ofi
ţ
er de stare civil
ă
 
 
PRIM
Ă
RIA MUNICIPIULUI PA
Ş
CANI Nr.27610 /20.06.2012STAREA CIVIL
Ă
 PUBLICA
Ţ
IEAst
ă
zi 20.06.2012 a fost înregistrat
ă
declara
ţ
ia de c
ă
s
ă
torie a d-lui VIERIULAUREN
Ţ
IU-CONSTANTIN în vârst
ă
de 22 ani, cu domiciliul în mun. Pa
ş
cani,str.
Ş
tefan cel Mare, nr.174, jud.Ia
ş
i
ş
i a d-nei/d-rei PALADE RAMONA în vârst
ă
 de 20 ani, cu domiciliul în com.Ruginoasa, sat Dumbr
ă
vi
ţ
a, jud.Ia
ş
i.În temeiul art.283,al.2 din Codul Civil, orice persoan
ă
poate face opunere laaceast
ă
c
ă
s
ă
torie dac
ă
are cuno
ş
tin
ţă
de existen
ţ
a unei piedici legale ori dac
ă
altecerin
ţ
e ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la c
ă
s
ă
torie se va face în scris cu ar
ă
tarea dovezilor pe care se întemeiaz
ă
în termen de 10 zile de la data afi
şă
rii publica
ţ
iei.Ofi
ţ
er de stare civil
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->