Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Europei Contemporane.pdf

Istoria Europei Contemporane.pdf

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by Lucian Laiu

More info:

Published by: Lucian Laiu on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
 1 
UNIVERSITATEA SPIRU HARETFACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE SISTUDII EUROPENEISTORIA EUROPEI CONTEMPORANE
Titular : Conf.univ.dr. Ludmila Rotari
 
 2 CUPRINS1. ConsecinŃele primului război mondial şi noua ordine internaŃională2. Rusia: de la revoluŃia din februarie 1917 la Republică sovietică.3. U.R.S.S. – constituirea, viaŃa politică şi dezvoltarea social-economică în perioadainterbelică.4. łările Europei de Vest în perioada interbelică (1918-1939)5. łările Europei Centrale şi de Sud-Est în anii 1918-1939.6. Al doilea război mondial (1939-1945).7. Organizarea postbelică a lumii şi evoluŃia relaŃiilor internaŃionale după cel de-al doilearăzboi mondial.8. EvoluŃia economică şi politică a Ńărilor Europei de Vest în perioada postbelică.9. EvoluŃia Ńările din Europa Centrală şi de Sud-Est în perioada postbelică (1945-1989).10. EvoluŃia U.R.S.S. în perioada 1945-1985.11. Dezintegrarea U.R.S.S.12. Schimbarea regimurilor politice şi transformările economice din statele Europei de Răsărit(1989-1991).13. Sfârşitul „războiului rece”. Formarea unei lumi multipolare.
 
 3
 1. ConsecinŃele primului război mondial şi noua ordine internaŃională.Obiectivele capitolului
- Evocarea obiectivelor urmărite de marile puteri angajate în primul război mondial.- De a urmări modul în care un „conflict” regional s-a transformat într-un război mondial şirăzboi total- De a reliefa impactul războiului asupra organizării ordinii politice mondiale postbelicePână în anul 1914 nu au existat nici un fel de războaie mondiale, iar continentul european,începând cu anul 1871, a cunoscut o perioadă de „pace relativă”. Echilibrul politic era menŃinut decei şase jucători principali din partida internaŃională din Europa, cunoscuŃi sub numele de „MariPuteri” (Anglia, FranŃa, Rusia, Austro-Ungaria, Prusia – din 1871 Germania mare, şi după unificareItalia) la care se mai adaugau SUA şi Japonia. Războaiele în care au fost implicate Marile Puteri de-a lungul secolului al XIX-lea au fost relativ scurte şi cu o participare redusă - erau implicate douăsau trei state - cum a fost în cazul Războiului Crimeii (1853-1856).În vara anului 1914, „undeva în Balcani”, un conflict dintre Serbia şi Austro-Ungaria vagenera un adevărat lanŃ al confruntărilor şi declaraŃiilor de război. El va căpăta dimensiuniapocaliptice, în urma escaladării iresponsabile a loviturilor reciproce, a ambiŃiilor şi provocărilor nemăsurate ale celor mai mari puteri industriale ale lumii, inaugurând un secol de „violenŃă” lascară planetară. În viziunea lui John Barber, un conflict de asemenea proporŃii - soldat cu 9 milioanede morŃi pe câmpurile de luptă şi un bilanŃ al costurilor militare de 961 miliarde franci aur - „a fostgenerat, în principiu, de un ardent naŃionalism şi de influenŃa celor două sisteme potrivnice dealianŃe”.
 Războiul 
a început la 28 iulie 1914, având drept pretext asasinarea arhiducelui FranzFerdinand, săvârşit la Sarajevo la 28 iunie. „Conflictul” dintre Austro-Ungaria şi Serbia ageneralizat iar marile puteri europene au intrat, rând pe rând, în război. La 1 august Germania adeclarat război Rusiei, ce s-a situat de partea Serbiei; apoi la 3 august FranŃei, iar la 4 august adeclarat război Belgiei. Într-un interval de două săptămâni războiul a primit o dimensiuneeuropeană. În august 1916, România a aderat la tabăra Antantei pentru eliberarea Transilvaniei desub stăpânirea Austro-Ungariei. În sprijinul Angliei şi FranŃei în anul 1917 vin Statele Unite aleAmericii şi Grecia. Angajarea treptată în conflict a unor state din afara continentului european,animate de aceleaşi proiecte imperialiste şi colonialiste sau de sentimente naŃionale a transformatrăzboiul într-un
război mondial.
 Nici una dintre marile puteri implicate nu bănuiau urmările gestului lor. Germania şi RusiaŃarilor nu avea nevoie de acest conflict care le va deturna de pe traiectoria unei evoluŃii economice promiŃătoare şi le va expune unor pericole de moarte. Nici FranŃa şi Marea Britanie nu intuiau lupta lor împotriva ascensiunii germane pe continent va duce la „începutul sfârşitului” primatuluieuropenilor şi „avanpremiera” hegemoniei SUA.Ignorând aceste aspecte, fiecare dintre marile puteri implicate în război urmărea realizareaunui anumit scop.
 Austro-Ungaria
şi-a direcŃionat expansiunea politică şi militară în Balcani, spreDalmaŃia, Albania, Bosnia-HerŃegovina.
 Reichul german
, urmărea crearea unei
 Mitteleurope
 prinînglobarea unor teritorii din Europa şi Asia şi crearea unui imperiu colonial, desfiinŃarea FranŃei camare putere.Celor două mari puteri - Austro-Ungaria şi Germania lui Wilhelm al II-lea le-a revenitrăspunderea directă şi imediată pentru declanşarea primului război mondial.Obiectivele şi planurile celor două mari puteri le situau automat pe poziŃii adverse faŃă deItalia, Serbia şi mai ales faŃă de Rusia Ńaristă, „protectoarea” slavilor din regiune, prima „putere

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->