Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Šimun Šito Ćorić - 60 hrvatskih emigrantskih pisaca

Šimun Šito Ćorić - 60 hrvatskih emigrantskih pisaca

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:
Published by ml_kaldana

More info:

Published by: ml_kaldana on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
1
60 hrvatskih emigrantskih pisaca 
Priredio: Šimun Šito
Ć
ori
ć
 
BORISLAV ARAPOVI
Ć
 Rodio se 11. travnja 1935. u mjestu Bišini pokraj Nevesinja. Iz rodnog je sela uspio s majkom pobje
ć
ipred
č
etnicima uo
č
i Boži
ć
a 1941., dok su mu otac i stric tu ubijeni, a njihove ku
ć
e kao i ostalihtamošnjih Hrvata sravnjene sa zemljom. Ni Arapovi
ć
i ni ostali Hrvati tamo se više nikada nisu vratili.Osnovnu školuje završio, nakon boravka u Austriji od 1941. do 1947., u Zagrebu, Brežicama i Kranju,a srednju u Beliš
ć
u i Puli. Studirao je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveu
č
ilišta u Zagrebu(1960.-1965.).Iste godine je otišao iz zemlje u Švedsku i nastavio studirati na Sveu
č
ilištu u Stockholmu, a ondaprešao na slavistiku i 1984. doktorirao disertacijom "Hrvatski bog Mars Miroslava Krleže. Nastanak, stili žanr".Arapovi
ć
je 1973. osnovao u Stockholmu "Institut za prevo
đ
enje Biblije" i djeluje kao ravnateljustanove od po
č
etka do danas. Institut ima urede tako
đ
er u Helsinkiju, Moskvi i High Wycombeu uEngleskoj. U njemu se prevodi na šezdeset-sedamdeset jezika, a ve
ć
je tiskao Bibliju ili njene dijelovena više od trideset jezika.Arapovi
ć
objavljuje na hrvatskom uglavnom poeziju. Doživio je golemi uspjeh s prire
đ
ivanjem Biblije zadjecu koja je dosad tiskana u milijunskoj nakladi na trinaest jezika bivšega Sovjetskog Saveza, aprevodi se još na dvadesetak jezika. Tako
đ
er je objavio na finskom i švedskom po nekoliko proznihpriloga i nešto pjesama.Što poslovno što iz drugih razloga proputovao je pedesetak zemalja, govori više stranih jezika, aoženjen je Šve
đ
ankom i s njom irna šestero djece. Od svibnja 1992. redoviti je
č
lan Akademijeprirodnih znanosti Ruske Federacije.Zasebice je objavio sljede
ć
a djela:- Zvon
č
i
ć
i (serija od 12 knjižica stihova za djecu), Zagreb 1977.- Zvon
č
ki (prijevod "Zvon
č
i
ć
a" na slovenski), Zagreb 1977.- Detskaja Biblija (zajedno s Verom Mattelmaki; prire
đ
ena Biblija zadjecu na ruskom; do 1993. objavljena tako
đ
er na još dvanaest jezika bivšeg Sovjetskog Saveza;dosad tiskana i proširena u milijunskoj nakladi), Stockholm 1983.- Miroslav Krležas Den kroatiske guden Mars. Tillkomst Stil Genre (disertacija), Stockholm 1984.- Ostgotasonen (proza biografskog karaktera, na švedskom), Stockholm 1988.- Iz no
ć
nog dnevnika (pjesme), Zagreb 1989.- Tarnnionik (pjesme), Zagreb 1991; popravljeno izdanje, 1992.- Ostgotadottern (biografska proza na švedskom), Stockholm 1993.
 
2
- Kamenopis (pjesme), Zagreb 1993.
 
3
KRISTIJAN HRVOSLAV BANRo
đ
en je 13. kolovoza 1924. u mjestu Stobi,u Makedoniji, gdje mu je otac s obitelji bio interniran kaopoliti
č
ki kažnjenik. S osam mjeseci života dolazi u Zagreb, u roditeljski dom. Tu je odrastao i školovaose. Nakon završene gimnazije studira izvanredno povijet i arheologiju. Polovicom 60-tih godina odlazina studij filozofije i teologije u rim, zatim u SAD, gdje postaje sve
ć
enikom franjevcem u Hrvatskojkustodiji sv. Obitelji. Ve
ć
inom je živio i djelovao u Chicagu sve do svog povratka u domovinu, usamostan na Humac kraj Ljubuškog, gdje je i preminuo…..Sazreo je u vrsnog pisca pjesama, drama, romana i eseja. A po
č
eo je pisati kao dje
č
ak, pa je svojerve sastave
č
itao na dje
č
 jim satovima zagreba
č
ke Radio-postaje. Nakon II. svjetskog rata je, zbogsudjelovanja u vjerskim priredbama i pisanja u vjerskom tisku, bio proganjan i zatvaran, a u dvanavrata je bio protjerivan iz Zagreba. Svoje radove u tisku dugo vremena nije potpisivao, kao ni ve
ć
inaautora izrazite katoli
č
ke orijentacije. Ta njegova gotovo trajna prognani
č
ka sudbina prisila ga je dazbog vlastite sigurnosti, a malo i zbog originalne literarne otkva
č
enosti, promijeni i izabere sebi novo iime i prezime, upravo ovo pod kojim ga poznamo.
 
Tijekom boravka u Rimu ure
đ
ivao je povijesno-kulturnu rubriku i govorio na Hrvatskom odjelu Radio-Vatikana, što mu je donijelo nove neugodnosti od jugoslavenskih vlasti. U SAD-u je bio
č
etiri godineurednikom tjednika „Danica“, a više godina je ure
đ
ivao mjese
č
nik „Hrvatski katoli
č
ki glasnik“ igodišnjak „Hrvatski kalendar“, obje publikacije u Chicagu.
Č
esto je u SAD-u ure
đ
ivao hrvatske radio-postaje i/ili redovite programe na njima (New York i Chicago). Sura
đ
ivao je u raznim iseljeni
č
kimpublikacijama, navlastito svojim poznatim esejima u „Hrvatskoj reviji“. Njegova se proza s reda temeljina hrvatskoj narodnoj, vjerskoj i kulturnoj povijesti. U odvojku hrvatske migrantske književnosti unajzna
č
ajnije prozaike, uz Antuna Bonifa
č
i
ć
a i Antuna Nizetea, svakako im stoji uz rame i HrvoslavBan. Vrstan je pripovjeda
č
s obratima dobrih psiholoških i detektivskih pri
č
a, uvijek okrenut svomZagrebu i u nekoliko slu
č
ajeva pravi literarni kroni
č
ar života naraštaja ameri
č
kih gra
đ
ana hrvatskogpodrijetla. Svakako
ć
e biti vrlo zanimljivo i s bogatim podacima popunjeno štivo kad netko skupi u jednu zbirku nekoliko Banovih ciklusa vrsno pisanih uspomena koje je objavljivao po raznolikim
č
asopisima.
 
Djela:-
Bojište i krijes 
(drama), Šibenik, 1970-
Kra 
đ 
a Marijina kipa 
(drama), Split, 1970.-
Opsada crkve u Bistrici 
(roman), Split, 1971.
- Robovi zlatne magle 
(roman), New York, 1974.-
Buntovnik na Manhattanu 
(roman), Chicago, 1979.-
Hrvatski Parsifal 
(roman), New York, 1980-
Parsifal and Ternina 
(skra
ć
eni
Buntovnik na Manhattanu 
u engleskom prijevodu), Chicago, 1983.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
banben liked this
hercegpress liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->