Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NormeDeviz Deko

NormeDeviz Deko

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Doina Axinia

More info:

Published by: Doina Axinia on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

 
 
Normele de deviz pentru lucr
ă
ri de vopsitorie la construc
ţ
ii executate cuproduse tip DEKO Professional , a
ş
a cum au fost men
ţ
ionate în contractul decolaborare IntelSOFT
ş
i Policolor.
1.Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual2.Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior,
 
aplicatemanual3.Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior,
 
aplicatemanual4.Protectia si decorarea fatadelor cladirilor cu vopsea pe baza de silicat de potasiu -DEKO Vopsea Silicat , aplicata manual5. Sistem compozit de termoizolare a fatadelor - DEKOTERM, aplicat in cimpcontinuu, pentru lucr 
ă
ri noi
 
6.Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 15 aplicate manual7.Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 25 aplicate manual8.Tencuieli decorative – DEKO ROLLPUTZ aplicate manual9.Tencuieli decorative – DEKO FASSADENPUTZ aplicate manual10.Tencuieli decorative – DEKO VOPSEA STRUCTURATA aplicate manual11.Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 15 aplicate manual12.Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 25 aplicate manual13.Tencuieli din piatra colorata pentru socluri – DEKO BUNTSTEINPUTZ aplicatemanual14.Pardoseala epoxidica autonivelanta bicomponenta DEKO EPOXI E3111 aplicatamanual
NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI EXECUTATE CUMATERIALE DIN GAMA DE PRODUSE DEKOI. Prezentare generala a normelor1.Generalitati
 Normele de deviz cuprind consumuri medii de resurse pentru executarealucrarilor de vopsitorii, tencuieli si pardoseli realizate cu produse din gama DEKO.La utilizarea acestor produse se recomanda consultarea fiselor tehnice sispecificatiilor producatorului Policolor.
2. Condi
ţ
ii tehnice special avute în vedere la elaborarea normelor
La elaborarea normelor s-a
ţ
inut seama de prevederile urm
ă
toarelor prescrip
ţ
iitehnice:
o
C3-76 – Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.
o
 NP 013 – 96 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilior la constructii in care se desfasoara activitati de productie.
o
SR ISO 4618 – 1993 Vopsele si lacuri. Vocabular. Partea I. Termeni generali.
o
 NE 001 – 96 Normativ privind aplicarea tencuielilor umede, groase
ş
i sub
ţ
iri
o
C 107/ 0- 2002 Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea lucr 
ă
rilor de izola
ţ
iitermice la cl
ă
diri.1
 
La elaborarea normelor de consum, s-a avut în vedere c
ă
lucr 
ă
rile se execut
ă
pe
ş
antier conform proiectelor, detaliilor de execu
ţ
ie, normativelor 
ş
i instruc
ţ
iunilor tehnice în vigoare, inclusiv instruc
ţ
iunile tehnice specifice produselor DEKOProfessional ale SC Policolor SA.Consumurile unitare de resurse cuprinse în norme au caracter orientativ, fiinddestinate exclusiv pentru stabilirea costului lucr 
ă
rilor.Nu au caracter de prescrip
ţ
ietehnic
ă
.
3. Con
ţ
inutul normelor
3.1 Consumurile specifice de materiale
Consumurile specifice de materiale cuprind cantit
ăţ
ile medii de materialenecesare pentru executarea lucr 
ă
rilor inclusiv pierderile cauzate de transportul,manipularea
ş
i depozitarea lor. Nu a fost luat in considerare consumul de apa necesar  pentru dilutia produselor.Pierderile luate în considerare au fost de 2,5 %.
3.2 Consumurile specifice de manoper 
ă
 
Consumurile specifice de manoper 
ă
sunt stabilite în ipoteza c
ă
materialele seg
ă
sesc la depozitul de lâng
ă
obiect.În consumurile de manoper 
ă
sunt cuprinse :- manipularea
ş
i transportul materialelor de la la depozitul de lâng
ă
obiectla punctual de lucru. Distan
ţ
a medie de transport manual avut
ă
în vedereeste de 50 m;- pregatirea suprafetelor pe care se aplica produsele const
ă
din urm
ă
toareleopera
ţ
ii:. curatirea de praf si impuritati;. indepartarea humei, varului sau tapetului acolo unde este cazul;. efectuarea unor rectificari, dar nu mai mult de 10% din suprafata.- prepararea materialelor diluarea si amestecarea produselor in anumite proportii conform indicatiilor din fisele tehnice.- executarea lucr 
ă
rilor propriu-zise, în concordan
ţă
cu procesele tehnologicede execu
ţ
ie;- cur 
ăţ
irea
ş
i între
ţ
inerea uneltelor, sculelor 
ş
i echipamentelor;- degajarea locului de lucru de materiale
ş
i mijloacelor de munc
ă
 
ş
itransportarea lor în afara zonei de lucru.3.3 Consumurile specifice de ore utilajUtilajul mediu etalon luat în calcul in cazul executarii lucrarilor mecanizat esteelectrocompresorul de joasa presiune cu debitul de 2,5 – 3,9 mc/min. Utilizatorulnormelor urmând a preciza în deviz tipul
ş
i caracteristicile utilajului avut în vedere.
4. Condi
ţ
ii de m
ă
surare a lucr
ă
rilor
Unitate de m
ă
sur 
ă
a lucr 
ă
rilor este specificat
ă
la fiecare norm
ă
.Pentru lucr 
ă
rile de vopsitorie, suprafa
ţ
a real vopsit
ă
rezult
ă
prin sc
ă
dereagolurilor nevopsite mai mari de 0,04mp
ş
i ad
ă
ugarea suprafa
ţ
ei glafurilor,
ş
 pale
ţ
ilor,grinzilor etc.2
 
II. NORME DE DEVIZ1.Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT
aplicate manual,constituite din:A. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT,aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante;B. Idem, aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante;C. Idem, aplicate pe suprafete interioare vopsite in prealabil.
Cuprinde:
- pregatirea suprafetei suport;. curatirea de praf si impuritati;. efectuarea micilor rectificari varianta C.- pregatirea produselor de aplicat (diluare, omogenizare amorsa DEKOAMORSA, omogenizare vopsea DEKO 1 STRAT);- aplicarea produselor (amorsa DEKO AMORSA si vopsea DEKO 1 STRAT)cu trafaletul.Se masoara la metru patrat.
Consumuri unitare specificeDenumirearesurselorUMA B CMateriale
 DEKO AMORSA kg 0,060 0,100 0,060DEKO 1 STRAT kg 0,160 0,160 0,160Ipsos pentruconstructiikg - - 0,050Bumbac de sters kg 0,050 0,050 0,100Hartie de slefuit buc - - 0,500
Manopera
Zugrav-vopsitor ore 0,20 0,22 0,33
2.Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentruinterior,
aplicate manual, constituite din:A. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKOVopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2,nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante;B. Idem, aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau humasau var;3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->