Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o Zajmu

Ugovor o Zajmu

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by cokili89

More info:

Published by: cokili89 on Jul 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2012

pdf

text

original

 
UGOVOR O ZAJMU
Ugovor o zajmu predstavlja ugovor kojim se jedno lice (zajmodavac) obavezuje da drugom licu(zajmoprimcu) preda u svojinu
određenu količinu novc
a ili drugih zamenljivih stvari, azajmoprimac se obavezuje da
istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta vrati zajmodavcu uodređenom roku, sa naknadom ili bez naknade (član 557. ZOO).
(
Zakon o obligacionim odnosima
čl.557
.
)
Sadržaj:
 
Osnovne osobine ugovora
Bitni elementi
Predmet ugovora
Vreme trajanja ugovora
Naknada
Obaveze zajmodavca
Obaveze zajmoprimca
Primer
Osnovne osobine ugovora
Ugovor o zajmu je neformalan ugovor. Međutim, ugovorne strane mogu odlučiti da ga zaključe u
pismenoj formi i tako mu daju formalan karakter.
 
“Volja za zaključenje ugovora može
 
se izjaviti rečima, uobičajnim znacim
a ili drugim
ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju”.
(
ZOO član 28. stav
1.)Ugovor o zajmu je dvostrano obavezan, tako da zajmodavac preuzima obavezu da preda stvarkoja je predmet ugovora, a zajmoprimac treba da vrati zajam i plati kamatu ukoliko je onadefinisana ugovorom (ukoliko je ugovor teretan).
Obaveze ugovarača se ne ispunjavajuistovremeno, već, po prirodi ovog ugovora, prvo obavezu ispunjava zajmodavac, time što
zajmoprimcu predaje stvar koja je predmet ugovora, a zajmoprimac svoju obavezu ispunjava
kasnije, po isteku vremena koje je ugovoreno, kada vraća istu količinu stvari iste vrste i
kvaliteta, sa kamatom ukoliko je ugovorena. (
Dragoljub Simonović,“Ugovorna čitanka”, Služ
beniglasnik str. 453, ISBN 978-86-519-0808-1)
; Slobodan Perović, Obligaciono pravo, prva knjiga,
Beograd, 1980. godine, str. 628.)
 Ako u zajma nije dat novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, iznosduga u novcu određuje se prema vre
dnosti koje su pozajmljene stvari imale u vreme njihove
predaje zajmoprimcu. Isto pravilo koje važi za nenovčani zajam koji se vraća u novcu važi i zaslučaj kada nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i istog kvaliteta.
Dragoljub
Simonović,“Ugovorna čitanka”, Službeni glasnik str. 45
4, ISBN 978-86-519-0808-1)
 
 
Bitni elementi
Predmet ugovora 
Predmet zajma predstavlja bitan element ovog ugovora, tako da
bez precizno naznačenogpredmeta (određene količine novca ili drugih zamenljivih stvari)
ugovor o zajmu ne postoji.Predmet ugovora o zajmu osim n
ovca (koji predstavlja tipičnu z
amenljivu stvar) mogu biti idruge zamenljive
stvari. To su stvari određene po rodu (generične) koje se iz
skupine stvariizdvajaju upravo po rodu. meri i broju. Danas
se ugovor o zajmu može zaključiti i za buduću
stvar.
Dragoljub Simonović,“Ugovorna čitanka”, Službeni glasnik str. 45
3, ISBN 978-86-519-0808-1)
Vreme trajanja ugovora 
Vreme trajanja ugovora,odnosno rok vraćanja zajma je bitan element ugovora o zajmu.
 Ugov
orene strane utvrđuju rok u kom je zajmoprimac obavezan da vrati predmet zajma
. Ukoliko
nije utvrđen rok za vraćanje zajma, pravilo je da se predmet zajma vrati po isteku primerenog
roka. Primerni rok predstavlja vreme koje je optimalno za ispunjenje neke ugovorne obaveze.
Kod vraćanja zajma zakon određuje donju granicu primernog roka, koja ne moze biti kraća oddva meseca. (Dragoljub Simonović,
 
“Ugovorna čitanka”,
drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje;Beograd:
Službeni glasnik
; 2011. str.453- 457. ISBN 978-86-519-0808-1)
Naknada 
Naknada (kamata ili interes) je bitan deo ugovora ukoliko je zaključen ugovor o zajmu sanaknadom. Kamata predstavlja novčanu nadoknadu kod novčanih zajmova, ali obuhvata i
naknadu i u drugim zamenljivim stvarima, ne samo u novcu. (S
lobodan Perović, Obligaciono
pravo, prva knjiga;
 
Beograd :
Privredna štampa
; 1980. str. 639.)
Obaveze zajmodavca
Osnovna obaveza zajmodavca je predaja zajmoprimcu ugovorene svote novca ili ugovorene
količine stvari. Rok predaje se ugovara i u tom roku zajmodavac je dužan da izvrši predaju.Ukoliko rok nije određen, po zakonu predaja se izvršava onda kada to zatraži zajmoprimac. Uslučaju propasti i oštećenja stvari pre nego što se predaju zajmoprimcu, zajmodavac se nemože osloboditi obaveze. Zajmodavac
 
mora da nadoknadi štetu zajmoprimcu, zbog
materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari, ukoliko je bio upoznat sa nedostacima
pozajmljenih stvari, a o njima nije obavestio zajmoprimca. (Dragoljub Simonović,“Ugovornačitanka”, Službeni glasnik str.455
-456, ISBN 978-86-519-0808-1)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->