Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
permohonan bayaran SPK16

permohonan bayaran SPK16

Ratings:
(0)
|Views: 7,177|Likes:
Published by perkhidmatanppdpu

More info:

Published by: perkhidmatanppdpu on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
SENARAISEMAKBAUCERBAYARANSPK16/1994
PERMOHONANKELULUSANBAYARANPERPINDAHANDANPERTUKARANBAGIKES-KESPERTUKARANATASPERMOHONANSENDIRI
LAMPIRANA(SPK16/1994)
D
.
(BORANGPERMOHONANBAYARANPERPINDAHANDANPERTUKARANBAGIKES-KESPERTUKARANATASPERMOHONANSENDIRI)
2.
SALINANKADPENGENALANPEMOHON
D
3.
SALINANSURATPERTUKARAN
D
4.
SALINANSURATNIKAH/CERAI
D
5.
SALINANKADPENGENALANSUAMI/ISTERI
D
6.
SALINANSURATPERTUKARANSUAMI/ISTERI
D
7.
SALINANSURATBERANAK/KADPENGENALANANAK(21TAHUNKEBAWAH)
D
8.
SAUNANKADPENGENALAN/PERMITORANGGAJI
D
9.
LAMPIRANB
D
PENGESAHANSUAMI/ISTERITIDAKMENUNTUT)SILAHANTARPERMOHONANKELULUSANBAYARANPERPINDAHANDANPERTUKARANBAGIKES-KESPERTUKARANATASPERMOHONANSENDIRIKE
UNITPERKHIDMATAN
PERINGATAN:
DAPATKANTANDATANGANPENGESAHANDOKUMENSOKONGANDARIPADAKETUAJABATAN
 
LampiranA(SPI<16/1994)BorangPermohonanBayaranPerpindahandanPertukaranBagiKes-KesPertukaranAtasPermohonanSendiri.Bahagian1(No.
F/P)
---------------------------------------
.
Nama
2.
Jantina4.No.KadPengenalan
5.
Jawatan
6.
SkimPerkhidmatan
7.
TempohPerkhidmatandisekolahterakhirdari
3.
TarafPerkahwinanhingga
---------------------------
--------------------
L-__
---JITahun
8.
Tempatbertugassebelumbertukardanalamatnya:-
L..-__
---JIBulan
9.
Tempatbertugasselepasbertukardanalamatnya:-
10.
JarakIbuPejabatsebelumbertukardenganIbuPejabatselepasbertukar(Bagipertukarandalamnegerisahaja)11.No.Rujukansuratarahanpertukaran(sesalinansurathendaklahdisertakan)12.Sayamemohonpertukaranataskadar(Nyatakanberkeluarga/bujang)13.Butir-butirkeluarga:-a)Namasuami/isterib)Pekerjaansuami/isteri:c)Alamatbertugas(suami/isteri)km.d)Tarikhmulabertugas(suami/isteri)e}Bilangananakdalamtanggungan
f)
Tarikhsuami/isteribertugasditempatbaru:
-----------------------------------------
g}Adakahsuami/isterimembuatpermohonanbayaranperpindahandanpertukaranya/tidak(Jikayasertakandokumen-dokumenberkaitan)
\3
 
14.Berapakalipernahbertukardalamtempohperkhidmata.Nyatakantarikhdantempatpertukaran:-
D
ali14.1
-------
14.2
-------
14.3
-------
14.4
----_--
14.5TarikhTempat15.Sebab-sebabpertukaran:
DDD
D
D
Keranamengikutisuami/isteriyangtelahbertukarterlebihdahulu.Tarikhpertukaransuami/isteri:(Kepilkansuratarahanpertukaran)Telahlamaberkhidmatdikawasanhidupsusahdanmenerimabayaraninsentifpendalaman.(Pek.Perkhi
au
1/91)Sebab-sebabkesihatanpegawai/ahlikeluarga{anakdanisteri/suami}(KepilkansuratpengesahandarlpegawaiPerubatanKerajaan)Menjagaibu/bapayangsakitdanuzursertamemerlukanpenjagaanrapi.(kepilkansuratpengesahandariPegawaiPerubatanKerajaan)Menuntutkadarkeluargakerana16.Sebab-sebabpertukaranselaindariparadiatas.(Silagunakanlampiranberasinganjikatidakmencukupi)

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Siti Nor Haliza Samsuri liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Md Khairul Azhan liked this
Mirul Hamsi liked this
awie110901 liked this
Hasna Hassan liked this
Mohd Fazli liked this
Mohd Fazli liked this
dzac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->