Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GPZ PI 600 Pravilnik Za Plinske Instalacije

GPZ PI 600 Pravilnik Za Plinske Instalacije

Ratings:
(0)
|Views: 5,318|Likes:

More info:

Published by: Branka Božić Ex Smoljanić on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
 1
1. PODRU
Č
JE PRIMJENE I OP
Ć
E ODREDBE
1.1. PODRU
Č
JE PRIMJENE
1.1.1. Uz važe
ć
e norme, odredbe propise i zakone Republike Hrvatske, ovajPravilnik vrijedi za projektiranje, izradu, prijem za uporabu, održavanje iizmjene unutarnjih plinskih instalacija i dvorišnih vodova (položenih udvorištu), kada se koriste gorivi plinovi po normi HRN H.F1.001 odnosno poDVGW G 260/1 i 260/2 osim plinova 3. skupine
1
( propan, butan i njihovihsmjesa ) za niski tlak do 100 mbar i srednji tlak od 100 mbar do 1,00 bar.Pod unutarnjom plinskom instalacijom u ovom Pravilniku podrazumijeva sedovod plina (cjevovodi s opremom i plinskim trošilima), dovod zraka zaizgaranje ( zazori - fuge, vanjski otvori, kanali, prostorije za postavljanje kao iprostorije za povezivanje ) i odvod produkata izgaranja ( dimovodne cijevi,dimnja
č
e, okna dimnjaka itd. ), od glavnog zapora na ku
ć
nom priklju
č
ku dogrla - ispusta dimovodnog okna, odnosno grla ure
đ
aja za dovod zraka zaizgaranje i odvod produkata izgaranja u vanjsku atmosferu.
1.2. OP
Ć
E ODREDBE
1.2.1. Ovaj "PRAVILNIK ZA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE GPZ-P 601” ( udaljnjem tekstu skra
ć
eno samo "Pravilnik” ), predstavlja skup op
ć
e priznatihpravila plinske tehnike s ovog podru
č
 ja. Njegovom primjenom osigurava sestru
č
na izvedba unutarnjih plinskih instalacija i dvorišnih vodova, pove
ć
ava sesigurnost od požara, zaštita života, zdravlja, okoliša, interesa potroša
č
a plina,imovine te prirodnih i radom ste
č
enih vrednota.1.2.2. Neke odredbe ovog Pravilnika imaju karakter preporuke. Od njih se možeodstupiti u opravdanim slu
č
ajevima, a uz suglasnost nadležnih organa vlasti idistributera plina, a o poduzetim mjerama treba dati dokaz o njihovojuskla
đ
enosti s odredbama ovog Pravilnika.1.2.3. Za suradnju Plinare i ugovorenih plinoinstalatera ( izvoditelja gra
đ
enjaplinovoda i obrtnika s vezanim obrtom plinoinstalatera) vrijedi tehni
č
ki propisGPZ-P 111.1.2.4. Izradu, izmjene i održavanje unutarnje plinske instalacije, ovisno o skupiniplinovoda i materijala, smiju izvoditi samo oni izvoda
č
i koji imaju UVJERENJEplinare dobiveno na temelju tehni
č
kog propisa GPZ-P 112.1.2.5. Radove na održavanju plinskih trošila smiju osim Plinare i ugovornihplinoinstalatera iz
č
lanka 1.2.3. izvoditi i servisne radionice proizvo
đ
a
č
aplinskih trošila, kao i njihovi ovlašteni serviseri.1.2.6. Ugovorni plinoinstalater mora prije po
č
etka radova izvjestiti Plinaru o vrsti iveli
č
ini radova na plinskoj instalaciji, kao i o predvi
đ
enim gra
đ
evinskim
1
Za unutarnje plinske instalacije za plinove tre
ć
e skupine ( propan, butan ili njihovemješavine ) ne vrijedi ovaj Pravilnik.
 
 2mjerama u skladu propisa GPZ-P 111. Ugovorni plinoinstalater mora se kodPlinare uvjeriti da je osigurana opskrba plinom budu
ć
e instalacije.1.2.7. Unutarnja plinska instalacija mora biti izvedena tako da korištenjem neugrožava zemljište i zgradu u kojoj je izvedena.1.2.8. Plinska instalacija i njezini dijelovi moraju biti takvi da su sigurni pri namjenskojuporabi. Sastavni dijelovi zadovoljavaju ako su konstruirani, izvedeni i ispitaniu skladu hrvatskih normi ( HRN ), a u pomanjkanju istih da su u skladuvlastitih. ( GPZ-N )
2
i usvojenih ( npr. GPZ DIN ) strukovnih normi Plinare.1.2.9. Vanjski dvorišni i unutarnji plinovodi moraju biti nepropusni ( plinotijesni ),otporni na koroziju i mogu
ć
a mehani
č
ka ošte
ć
enja te trajne, a ne provizorneizvedbe.1.2.10. Dvorišni podzemni plinovodi moraju biti tako dimenzionirani da svojimkapacitetom zadovoljavaju i perspektivne potrebe pune plinifikacije objekatakoji
ć
e biti na njih priklju
č
eni, uz maksimalno dozvoljeni otpor u cijevima koji jedozvoljen ovim Pravilnikom ( vidi
č
l. 3.9 )Novu unutarnju plinsku instalaciju, a naro
č
ito ku
ć
ni regulator tlaka, razvodnemjerenog plina i uzvodne vodove, treba tako dimenzionirati da ista možesvojim kapacitetom zadovoljiti perspektivnu potrebu plina u doti
č
noj zgradi prinjenoj punoj plinifikaciji.1.2.11. Dimovodni i ventilacijski ure
đ
aji moraju biti dimenzionirani, konstruirani,izvedeni i održavani tako da u svakom trenutku dovodom potrebnog zraka iodvo
đ
enjem izgorjelih plinova osiguravaju ispravno izgaranje plina. Podispravnim izgaranjem smatra se ono izgaranje kada sadržaj uglji
č
nogmonoksida u izgorjelim plinovima ( prera
č
unato na suhe izgorjele plinove bezviška zraka ne prelazi 0,10 volumenskih postotaka.
2
Propisi i norme citirani u ovom Pravilniku GPZ-P 601/1996 sastavni su dio Pravilnikai navedeni su s punim nazivom u PRILOGU 8.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
prevrtljivac liked this
prevrtljivac liked this
Pero Barnjak liked this
Pero Barnjak liked this
Toni Lakoseljac liked this
Tonci Gavranic liked this
danenic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->