Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barem de corectare BAC 2012 - Proba scrisa la Limba si Literatura Romana

Barem de corectare BAC 2012 - Proba scrisa la Limba si Literatura Romana

Ratings:
(0)
|Views: 740|Likes:
Published by Sergiu A.
Baremul de corectare
Baremul de corectare

More info:

Published by: Sergiu A. on Jul 02, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i ExaminareProb
ă
scris
ă
– 
Limba
ş
i literatura român
ă
Varianta 4Barem de evaluare
ş
i de notare 1
Examenul de bacalaureat 2012Proba E. a)Prob
ă
scris
ă
– Limba
ş
i literatura român
ă
 BAREM DE EVALUARE
Ş
I DE NOTAREVARIANTA 4
 
Se puncteaz
ă
oricare alte formul
ă
ri/modalit
ăţ
i de rezolvare corect
ă
a cerin
ţ
elor.
 
Nu se acord
ă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
ă
 frac
ţ
iuni de punct.
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu. Nota final
ă
se calculeaz
ă
prin împ
ă
r
ţ
irea la 10 a punctajului totalacordat pentru lucrare.SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiec
ă
rui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
pacea 
– lini
ş
tea, armonia;
a uimit 
– a impresionat, a surprins)
2x1p= 2 puncte
 2. explicarea rolului cratimei în secven
ţ
a indicat
ă
(de exemplu: marcheaz
ă
elidarea unei vocale; red
ă
 pronun
ţ
area într-o singur
ă
silab
ă
a dou
ă
cuvinte)
 
2 puncte
 3. construirea unui enun
ţ
în care se folose
ş
te corect o locu
ţ
iune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. men
ţ
ionarea tipului de perspectiv
ă
narativ
ă
(de exemplu: perspectiv
ă
subiectiv
ă
)
4 puncte
 5. câte 2 puncte pentru transcrierea fiec
ă
ruia dintre cele dou
ă
cuvinte din câmpul semantic indicat (deexemplu:
ă
rin 
ţ 
ii 
,
sor 
ă
)
2x2p= 4 puncte
 6. câte 2 puncte pentru precizarea fiec
ă
ruia dintre cele dou
ă
motive literare identificate în textul dat (deexemplu:
munca 
,
demnitatea 
)
2x2p= 4 puncte
 7. prezentarea adecvat
ă
a valorii expresive a verbelor la timpul imperfect din text 4 p. / prezentare schematic
ă
2 p.
4 puncte
 8. – câte 1 punct pentru men
ţ
ionarea fiec
ă
reia dintre cele dou
ă
tr
ă
s
ă
turi ale genului epic, prezente în textul dat(de exemplu: folosirea nara
ţ
iunii ca mod de expunere dominant; prezen
ţ
a instan
ţ
elor comunic
ă
rii narative – narator, personaj)
2x1p= 2 puncte
  – câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiec
ă
rei tr
ă
s
ă
turi men
ţ
ionate
2x1p= 2 puncte
 9. comentarea adecvat
ă
 
ş
i nuan
ţ
at
ă
a secven
ţ
ei citate, în limitele de spa
ţ
iu indicate 4 p. / comentarea par
ţ
ialadecvat
ă
sau nerespectarea limitelor de spa
ţ
iu indicate 2 p.
4 puncteSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
 
formulare adecvat
ă
a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:ipoteza, enun
ţ
area
ş
i dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare par
ţ
ial adecvat
ă
2 p.
4 puncte
utilizare adecvat
ă
a mijloacelor lingvistice utile exprim
ă
rii unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,adverbe/locu
ţ
iuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivit
ăţ
ii evaluative, conjunc
ţ
ii/locu
ţ
iuniconjunc
ţ
ionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare par
ţ
ial adecvat
ă
2 p.
4 puncte
 − con
ţ
inutul argument
ă
rii:formularea ipotezei/a propriei opinii fa
ţă
de problematica propus
ă
[Formul
ă
rile de tipul
Sunt/nu sunt de acord cu afirma 
ţ 
ia... / Autorul are dreptate când afirm 
ă
ă
... / Afirma 
ţ 
ia autorului este corect 
ă
...,
neînso
ţ
ite de enun
ţ
area propriei opinii, nu se consider
ă
ipotez
ă
.]
2 puncte
 câte 3 puncte pentru enun
ţ
area fiec
ă
ruia dintre cele dou
ă
argumente [pro
ş
i/sau contra] adecvateipotezei
2x3p= 6 puncte
câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunz
ă
toare a fiec
ă
ruia dintre argumentele enun
ţ
ate
2x3p= 6 puncte
 formularea unei concluzii pertinente
2 puncte
 − respectarea normelor limbii literare
ş
i a limitei de spa
ţ
iu indicate:registrul stilistic adecvat cerin
ţ
ei
1 punct
 respectarea normelor de exprimare (0-1 gre
ş
eli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 gre
ş
eli – 1 p.;3 sau mai multe gre
ş
eli – 0 p.)
2 puncte
 respectarea normelor de ortografie
ş
i de punctua
ţ
ie (0-1 gre
ş
eli ortografice
ş
i de punctua
ţ
ie – 2 p.;2 gre
ş
eli – 1 p.; 3 sau mai multe gre
ş
eli – 0 p.)
2 puncte
 respectarea limitelor de spa
ţ
iu indicate
1 punct

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
floricika1 liked this
Denisa Popescu liked this
Rdly79 liked this
Adrian Darie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->