Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pedagogie comparata

pedagogie comparata

Ratings:
(0)
|Views: 611|Likes:
Published by Claudiu Primi

More info:

Published by: Claudiu Primi on Jul 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
 
FACULTATEA DE :PSIHOLOGIE
I PEDAGOGIESPECIALIZAREA: PEDAGOGIE
CATEDRA: PSIHOLOGIE - PEDAGOGIE 
DOMENIUL DE LICEN

:
 
TIIN
ELE EDUCA
IEIANUL UNIVERSITAR 2011-2012
 
FORMA DE ÎNV

MÂNT: ZI
 
 FI 
  
 A DISCIPLINE
 
(pentru ciclul universitar de licen

)
 
DISCIPLINA :
Pedagogie comparat
 
AN DE STUDIU 3
SEMESTRUL 6NR CRT AL DISCIPL. DIN PLAN DE ÎNV

MÂNT 6
Codul disciplinei
 
: PP/PED/3/6/08/F
 Titular disciplin
:
 
.EUGEN DAVID
 
Vechime în specialitate
:
 
21 ani
Grad didactic
:
Conf. univ. dr.
 
 Facultatea
:
PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
 
Catedra
:
Psihologie-Pedagogie
 
 Adresa e-mail 
: .
davidevaluare@gmail.com
 
Tel/fax.
:
0723236777
 
NUMAR S
PT
MÂNAL DE ORE
 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 For-madeexami-nareCrediteSemestrul 114 s
pt.Semestrul 214 s
pt.Semestrul 314 s
pt.Semestrul 414 s
pt.Semestrul 514 s
pt.Semestrul 612 s
pt.C S L P C S L P C S L P C S L P C S L P C S L P2 1 E 6 7
STATUT DISCIPLIN
 
 
2STATUT DISCIPLIN
Obligatorie Op
ional
Facultativ
 (se marcheaz
cu x) x
OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 
A.
 
OBIECTIVE generale
 
Cursul î 
i propune s
contribuie la descifrarea specificului abord
rii comparative
i a con
inutului acesteia în domeniul educa
ional;
Obiectivul principal al cursului const
în formarea abilit

ilor :
 
de a identifica asem

rile
i deosebirile dintre modalit

ile de a face educa
ie în diferitele
ari europene
i, pe aceast
baz
,de a surprinde elementele valoroase care pot fi „împrumutate”de la o
ar
la alta cuprivire la înv

mântul general obligatoriu, la educa
ia voca
ional

i ter
iar
, la educa
ia adul
ilor etc.
 
de a analiza
i evalua caracteristicile
i componentele sistemelor na
ionale de educa
ie la toatenivelurile de organizare
colar
 /universitar
;
 
de a utiliza standarde
i proceduri de abordare comparativ
a finalit

ilor educa
ionale,a elementelorcurriculare,a strategiilor dominante de evaluare etc. utilizate în diferite

ri în domeniul educa
iei
i înv

mântului.
B. OBIECTIVE Specifice:
 
 
formarea la studen
i a abilit

ilor de detecta, cuantifica
i interpreta în mod corect diferen
ele existente între sistemul na
ional de educa
ie
i celelalte sisteme na
ionale de educa
ie din perspectiva muta
iilorsurvenite în educa
ia contemporan
;
 
formarea
i dezvoltarea la studen
i a abilit

ilor de a elabora programe de ac
iune menite s
facilitezeapropierea
i compatibilizarea între modalit

ile de formare a personalit

ii elevilor/studen
ilor însistemul de educa
ie românesc
i cele specifice majorit

ii statelor europene;
COMPETEN
ELE
 Cursul dezvolt
urm
toarele aptitudini, competen
e:1: de a analiza, din perspectiv
comparativ
,modalit

ile de formare a personalit

iielevilor/studen
ilor în acord cu principiile eficien
ei
i calit

ii educa
iei prefigurate lanivelul tuturor statelor Uniunii Europene;2. de a elabora planuri de ac
iune,instrumente aplicativ-metodologice etc.care pot fi utilizate în optimizarea procesului formativ al elevilor/studen
ilor în conformitate cu valorileconsacrate ale practicii educa
ionale europene.
CON
INUTUL TEMATIC DE BAZ
 
1-2 Pedagogia comparat
– obiect
i problematic
. Scurt istoric al abord
rilor comparative în ariapreocup
rilor educa
ionale;3-4
 
Tendin
e ale politicii educa
ionale în Europa;
 
35.
 
Formarea cadrelor didactice
i educa
ia continu
în

rile U.E.6-7 Educa
ia
i înv

mântul în Marea Britanie; Educa
ia
i înv

mântul în Germania;8 Educa
ia
i inv

mântul în Fran
a;9-10 Educa
ia
i înv

mântul în Italia; Educa
ia
i înv

mântul în Spania;11 Educa
ia
i înv

mântul în Belgia
i Olanda;12 Educa
ia
i înv

mântul înSuedia;13 Educa
ia
i înv

mântul în SUA;14 Educa
ia
i înv

mântul în Japonia;
Con
inutul activit

ilor de seminar
 A.
Obiective
:
 Activitea de seminar va contribui la formarea urm
toarelor abilit 
 
i
 
i competen
  
e:
 
- aprofundarea,evaluarea
i dezvoltarea cuno
tin
elor dobândite la curs;-
 
participarea activ

i responsabil
la dezbateri, schimburi de opinii, puncte de vedere originale legate deexperien
a lor,dar
i de capacitatea de a realiza analize comparative bine argumentate privind organizarea
ifunc
ionarea educa
iei
i înv

mântului în principalele

ri europene;-
 
descoperirea de noi idei, practici
i metode de educa
ie utilizate în formarea personalit

ii studentului în
arile comunitare menite s
conduc
la la optimizarea procesului de înv

mânt din insitu
iile
colareromâne
ti.
B.
Tematica seminariilor
:
1.
 
Specificul abord
rii comparative în educa
ie; dezbatere2.
 
Programe educa
ionale europene orientate spre perfec
ionarea înv

mântului ter
iar ; dezbatere3.
 
Educa
ia adul
ilor în principalele

ri europene; studiu de caz.4.
 
Educa
ia
colar
preprimar
la domiciliu
i serviciile acordate familiei în

rile UniuniiEuropene;studiu de caz5.
 
Obiectivele
i finalit

ile educa
iei primare/elementare în principalele

ri europene;aplica
ie practic
 6.
 
Aspecte specifice ale educ
rii copiilor cu CES in înv

mântul primar european;studiu de caz7. Profilul profesional al personalului didactic în
arile. Uniunii Europene dezbatere
PROIECTE / REFERATE / TEME DE CERCETARE
 
1.
 
Studii despre dezvoltarea personalit

ii elevului
i impactul acestora asupra abord
rilorpedagogice;2.
 
Accesul la educa
ie
i îngrijire timpurie în

rile Uniunii Europene;3.
 
Cre
terea accesului la educa
ie a copiilor din grupele de risc din Comunitatea European
;4.
 
Modalit

i de organizare a activit

ilor de furnizare a serviciilor educa
ionale în

rile UniuniiEuropene
i eficien
a acestora;5.
 
Studiu asupra op
iunilor curriculare pentru înv

mântul primar
i gimnazial în
arile UniuniiEuropene ;6.
 
Parteneriatul cu familia- condi
ie esen
ial
a unei educa
ii de calitate a elevilor în

rileeuropene;7.
 
Formarea profesional
a personalului didactic în

rile Uniunii Europene ;
BIBLIOGRAFIE
 
a. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMAL
:
1.
 
Gariddo,Garcia,J.L.,
Fundamente ale educa
  
iei comparate(trad.),
Editura Didactic

i Pedagogic
 ,Bucure
ti,19952.
 
Ungureanu,Dumitru,
Pedagogie comparat 
(note de curs ),
Editura Mirton,Timi
oara,2001

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Deac Raluca liked this
Deac Raluca liked this
Cirnaru Ancuta liked this
FlaVy Ana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->