Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Moi 2012

Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Moi 2012

Ratings:
(0)
|Views: 3,457|Likes:
Published by Nguyễn Vũ

More info:

Published by: Nguyễn Vũ on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI 2012 
Câu hỏi thảo luận: 1-
 
Phân tích, làm rõtư tưởng Hồ ChíMinh làkết quảcủa sựvận dụng vàphát triển sáng tạo chủnghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2-
 
Đồng chíphải làm gìđể xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụđược giao đồng chícần thực hiện những nhiệm vụgì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.  
BÀI LÀM
 1-
 
Phân tích, làm rõtư tưởng HồChíMinh làkết quảcủa sựvận dụng vàphát triển sáng tạo chủnghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấutranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trongthời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủnghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hànhđộng..."Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ ChíMinh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng tađã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưtưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng tavà cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởngHồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước taChủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủnghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyênlý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác,Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Nhữngcâu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầuvà nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.
 
Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệmcác nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giaiđoạn, từng thời kỳ.Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nướcta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong nhữngnhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu, nhiềuvấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội nhập…lànhững vấn đề rất mới, cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn, tại đại hội Xđã xác định: phải chăm chú phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, bổsung cho kho tàng lý luận mácxít, dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường, chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều.Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu, yêu cầu từng giai đoạn , gắn chặt vớitổng kết thực tiễn, như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởngHồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học.Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lýlý luận của nó, đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung, bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnhlịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết, đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thựctế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dânchủ, văn minh”, đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh.Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩaMác- Lênin, xuyên tạc, bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạocủa Đảng Cộng sản Việt Nam.Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩaMác- Lênin, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phảilà người đi đầu, kiên quyết bảo vệ nền tảng, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng.Tóm lại, đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị, qua đó có lập trường tư tưởngvững vàng, không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước; kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.2.
 
Đồng chíphải làm gìđể xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụđược giao đồng chícần thực hiện những nhiệm vụgì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải:

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Phương Tuyền Phan Lâm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->