Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing International

Marketing International

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Oana Andra Dragomir

More info:

Published by: Oana Andra Dragomir on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

 
FUNDAMENTELE MARKETINGULUIFUNDAMENTELE MARKETINGULUI INTERNAŢIONALINTERNAŢIONAL
1.1. APARIŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL1.1. APARIŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL1.2. CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAŢIONAL ŞI1.2. CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAŢIONAL ŞI PARTICULARITĂŢILE LUIPARTICULARITĂŢILE LUI1.3. EVOLUŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL1.3. EVOLUŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL1.41.4. IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL LA. IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL LA NIVELUL ORGANIZAŢIEINIVELUL ORGANIZAŢIEI
1
TERMENI – CHEIE
Afaceri internaţionale
Comerţ internaţional
Factori ai internaţionalizării marketingului
Internaţionalizarea afacerilor 
Marketing de export
 
Marketing de import
Marketing domestic
Marketing global
Marketing internaţional
Marketing multinaţional
Organizaţie internaţională
Organizaţie multinaţională
Organizaţie naţională
Organizaţie transnaţională
Particularităţi ale marketingului internaţional
 
1.1.1.1.APARIŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONALAPARIŢIA MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL
Dezvoltarea extensivă a marketingului a generat aparia de „noimarketinguri”, printre care şi marketingul internaţional. Originile acestuia pot fiidentificate la sfârşitul secolului al XVII-lea în lucrarea „Le parfait négociateur”, publicată în 1675.Conceptul modern de marketing internaţional a apărut pe
 fondul  specializării marketingului şi al internaţionalizării afacerilor.
Prin
universalitate
şi
specializare
marketingul a devenit un vector demaximă utilitate „pentru viitorul unei naţiuni şi al tuturor naţiunilor”.
Internaţionalizarea afacerilor,
relaţionată cu integrarea economiilor naţionale în economia mondială, reprezintă procesul strategic complex prin careîntreprinderea pătrunde şi activează în străinătate.
Principalii factori care determină internaţionalizarea afacerilor pot ficircumscrişi următoarelor tendinţe majore:
internaţionalizarea pieţelor de bunuri, servicii şi capitaluri, determinatăde procesul de destindere politică consemnat la nivel mondial;
acest proces a provocato polarizare a piei internionale (
 zona europeană:
U.E. şi A.E.L.S.;
 zonaamericană
: S.U.A., Canada şi Mexic;
 zona asiati
: Japonia, „Dragonii” – Singapore, Taiwan, Hong-Kong, Republica Coreea – „Sateliţii” – Filipine, Thailanda,Republica Vietnam);
creşterea gradului de interdependenţă dintre economiile naţionaleaccentuată de năzuinţa statelor lumii spre reciprocitate
;
accentuarea fenomenelor concurenţiale în lumea afacerilor, în toate zonele geografice ale Terrei
;
 globalizarea pieţelor lumii în condiţiile estompării continue adiferenţelor specifice dintre acestea
.Factorii cu impact asupra internaţionalizării afacerilor vor fi trataţi sistemic,iar abordarea
motivaţiei firmei
de a ieşi pe piaţa internaţională trebuie să fie nuanţatăşi complexă (tabelul 1.1).
2
 
Ierarhia motivelor ce au determinat demersul de internaţionalizareal întreprinderilor din ţările industrializate (SI),în tranziţie (ST) şi în curs de dezvoltare (SCD)Tabelul 1.1.
MOTIVAŢIA PENTRU INTERNAŢIONALIZARES.I.S.T.S.C.D.
Extinderea activităţilor în străinătate asupra a noi pieţe111
Asigurarea şi dezvoltarea unei pieţe deja penetrate222
Stabilitatea politică a ţării gazdă534
Asigurarea şi controlul vânzării în ţara gazdă343
Speranţa într-o rată înaltă de recuperare a investiţiei857
Învingerea obstacolelor comerciale şi de export766
Costuri reduse ale forţei de muncă1275
Asigurarea aprovizionării în ţara gazdă1088
Crearea de noi locuri de muncă17910
Bază de export pentru produse ale societăţii mamă4109
Furnizori pentru întreprinderi din ţara gazdă61112
Întărirea independenţei economice a ţării gazdă181211
Promovarea unor măsuri de către stat în ţara gazdă161314
Producţie pentru societatea „mamă” (reimport)131420
Valorificarea de tehnologii ce au fost dezvoltate pentru producţiaîn ţara gazdă151518
Furnizor pentru o întreprindere din propria ţară, ce activează şiîn ţara gazdă201621
Promovarea prin măsuri ale statului din ţara de origine241719
Prelucrarea materiilor prime autohtone pentru necesaruldomestic191813
Economii la costurile de transport91916
Practicarea unor cursuri de schimb avantajoase112025
Preţuri scăzute la materii prime142117
Asigurarea şi lărgirea bazei de materii prime212215
Alte motive222322
Asigurarea aprovizionării cu energie232423
Promovarea de suri stimulative de tre organismeleinternaţionale252524
În funcţie de
 gradul de internaţionalizare al organizaţiei
deosebim:
organizaţie naţională;
organizaţie internaţională;
organizaţie multinaţională;
organizaţie transnaţională
(vezi tabelul 1.2).Informaţiile oferite de tabelul 1.2. confirmă regula că nu orice întreprinderecare desfăşoară o simplă activitate de export este şi „internaţională”.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->