Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Supraprot.

Supraprot.

Ratings: (0)|Views: 957|Likes:
Published by Nistor Bogdan

More info:

Published by: Nistor Bogdan on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
CURS 3 ET- ROC
Conf. Dr. Silvia Mihaela Silvaş
SUPRAPROTEZAREA TOTALĂ AMOVIBILĂ
DEFINIŢIE. TERMINOLOGIE
Definiţie:
Supraprotezarea reprezintă un procedeu de restaurare proteticămobilă a edentaţiei subtotale sau totale, caracterizaprin confecţionarea unei proteze totale, care pe faţa mucozală prezintă lăcaşuri corespunzătoare dinţilor restanţi sau implanturilor. Dinţii restanţi (respectiv implantele) sunt utilizaţi, fieizolaţi (prevăzuţi cu sisteme cu capse, magneţi sau telescoape), fie solidarizaţi prinsisteme speciale (bare cu călăreţi), conferind astfel aparatului protetic, un sprijin, omenţinere şi o stabilitate superioară unei proteze totale convenţionale. În cazul supraprotezărilor pe dinţi naturali se indică păstrarea cu precădere arădăcinilor dentare sănătoase, în timp ce coroanele sunt amputate epigingival; înacest fel, brul de rezistenţă al dintelui devine mai mare det cel de forţă,conservându-l mai mult timp pe arcadă. În acest sens, fiecare dinte trebuie evaluat cuatenţie, tratat corect endodontic şi apoi preparat în vederea supraprotezării.
Terminologie:
În literatura de specialitate există mai mulţi termeni caredefinesc supraprotezarea:
în literatura engleză sunt utilizaţi termenii:
overlay denture, overdenture
şi
 superimposed prothesis;
în literatura germană:
coverdenture
şi
deck prothesen
;
în literatura franceză:
 prothèse composite
,
 prothèse amovible complete.Termenul de overlay
defineşte o proteză mobilizabilă care prezintă o extensiemetalică sau polimerică peste suprafeţele incizale/ ocluzale ale dinţilor restanţi.
Termenul overdenture (supraprotezare)
semnifică o proteză care se sprijină peţesuturi moi şi dure (os, rădăcini sau dinţi restanţi).
Termenul de proteză totală telescopată
este atribuit unui sistem de cape primare, capele secundare fiind incluse în proteză. Pentru desemnarea acestui tip de proteze, literatura anglo-saxonă foloseşte
termenul de overdenture,
cea germanăde hibridprothese (proteză hibridă), iar francezii
 prothèse composite.
Prezenţa pe arcade a unor dinţi restanţi, permite proteticianului să aleagă unadin următoarele variante terapeutice:
 
o soluţie conjunctă
(punte totală);
 
o soluţie mixtă
(cu elemente conjuncte şi proteză parţială acrilică sauscheletată cu elemente obişnuite de menţinere, sprijin şi stabilizare);
 
o soluţie compozită
(cu elemente conjuncte şi proteză scheletacuelemente speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare);
1
 
 
o soluţie totală amovibilă acrilică convenţională
, după extracţia tuturor dinţilor restanţi, dacă aceştia nu mai au valoare protetică;
 
o supraprotezare pe dinţi restanţi.
Pentru a uşura această alegere au fost emise o serie de
postulate
, şi anume:
 soluţia conjunctă ( puntea dentară)
este indicată în toate cazurile în careexistă dinţi restanţi sănătoşi , cu o distribuţie uniformă pe arcada dentară, cu unraport coroană-rădăcină favorabil şi care, în urma examenelor paraclinice, arată căaceştia sunt apţi pentru a suporta sarcini suplimentare
.
 soluţia mixtă sau compozită
este indicată în edentaţiile termino-terminale, înedentaţiile laterale întinse (cu număr mare de dinţi absenţi, uneori în regiuneafrontală din considerente fizionomice sau în cazul unor rezorbţii avansate ale cresteiedentate).
 supraprotezarea
se impune în edentaţiile subtotale ale unui maxilar, cusuport dento-parodontal şi muco-osos deficitar, cu retentivităţi reduse, cărora li seopun pe arcada antagonistă, dinţi naturali sau restaurări protetice fixe sau parţialmobilizabile.
 protezarea totală amovibilă
este indicată în locul supraprotezării la pacienţiinecooperanţi şi cu igienă deficitară orală.CLASIFICAREA TIPURILOR DE SUPRAPROTEZARE TOTALĂ
A. În funcţie de substructurile de sprijin ale supraprotezării:
1. supraprotezare pe dinţi restanţi;2. supraprotezare pe implanturi.
B. În funcţie de sistemele utilizate în supraprotezare:
1. supraprotezare simplă,
care utilizează dinţi sau resturi radiculare, trataţicorect endodontic. Resturile radiculare pot fi tratate prin:
a. obturaţii
(din amalgam sau din materiale compozite) în porţiunea coronarăa canalelor;
b. acoperite cu cape metalice
(prevăzute cu pivot intraradicular) cimentate pedinte.
2. supraprotezare cu sisteme speciale(capse, bare, magneţi, telescoape)
,aplicate pe dinţi, sau pe resturi radiculare tratate endodontic. Sistemele speciale potfi:
a. sisteme extracoronare;b. sisteme intracoronare;c. sisteme intercoronare.
C. În funcţie de perioada în care se realizează supraprotezarea:
a. supraprotezare imediată,
cu caracter provizoriu (o proteză parţial amovibilă,transformată în proteză totală aplicată peste ultimii dinţi restanţi
;b. supraprotezare tardivă.
SUPRAPROTEZAREA TOTALĂ AMOVIBILĂ PE DINŢI RESTANŢI SAUPE RESTURI RADICULARE
2
 
1. AVANTAJELE SUPRAPROTEZĂRII TOTALE PE DINŢI RESTANŢI,COMPARATIV CU CELE ALE PROTEZĂRII CONVENŢIONALE 
Supraprotezarea pe dinţi naturali prezintă o serie de avantaje, atât pentruconfortul pacientului, cât şi pentru medic:
1. Reducerea ratei de rezorbţie a crestelor edentate,
 prin stimululareafuncţională a osului alveolar de la nivelul ultimilor dinţilor restanţi.
2. Creşterea valorii protetice a câmpului protetic
, prin menţinerea unor zoneretentive naturale ale crestei alveolare, în dreptul dinţilor prezenţi:
a. Menţinerea
: În protezarea parţială convenţională, dinţii restanţi prevăzuţi cumijloace speciale de retenţie, împreună cu retentivitatea versantului vestibular alcrestei de la acest nivel, reprezintă factori importanţi care se opun tendinţelor dedesprindere a protezei, deşi lipseşte succiunea internă. Situaţia care prezintă însădinţii restanţi grupaţi unilateral pe arcadă, sau prezenţi numai în zona frontală, estenefavorabilă pentru o bună menţinere a protezei parţiale pe câmp, aceasta avândtendinţa de a se desprinde după linia croşetelor.În astfel de situaţii, supraprotezarea totală pe dinţi restanţi, prin realizareaamputării coronare şi obţinerea unei închideri marginale optime, crează condiţiifavorabile de menţinere, prin creşterea a succiunii interne a piesei protetice.
b. Sprijinul 
unei supraprotezări totale este mult îmbunătăţit, comparativ cu celal unei proteze totale convenţionale. Datorită prezenţei dinţilor, acest sprijin serealizează pe o suprafaţă mai mare, este mixt, atât dento-parodontal, cât şi muco-osos, ceea ce asigură o distribuţie uniformă a presiunilor masticatorii la nivelulîntregului câmp protetic. În plus, stimularea funcţională a osului alveolar contribuiela scăderea ratei de atrofie şi rezorbţie, conservându-i parametrii dimensionali pe o perioadă mai îndelungată de timp.
c. Stabilitatea unei supraproteze totale
este mult îmbunătăţită, comparativ cu aunei proteze totale convenţionale, datorită prezenţei dinţilor restanţi şi a proceselor lor alveolare (mai înalte şi mai late), care constituie retentivităţi naturalesuplimentare, ce se opun tendinţelor de destabilizare a piesei protetice.
3.
 
 Menţinerea feedback-ului senzorial,
prin păstrarea proprioceptorilo parodontali din parodonţiul dinţilor restanţi, care controlează, prin intermediul unor mecanisme complexe, exercitarea funcţiilor esenţiale ale sistemului stomatognat:masticaţia, fizionomia, fonaţia, deglutiţia, funcţia de automenţinere.
4. Creşterea eficienţei funcţionale: masticatorii şi fizionomicea. Creşterea eficienţei masticatorii
la pacienţii supraprotezaţi, comparativ cucei protezaţi total amovibil convenţional, datorită prezenţei unor dinţi restanţi pearcadă, a ligamentelor parodontale şi a proprioceptorilor de la acest nivel, carereprezintă verigi ale feedback-ului senzorial. Stabilitatea mai bună a supraprotezei şitransmiterea forţelor masticatorii şi dento-parodontal (nu numai muco-osos),îmbunătăţeşte sensibilitatea tactilă şi performanţa neuro-musculară, pacientul fiindcapabil să exercite forţe masticatorii mai mari şi cu un control mai precis al acestora.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Vasile Rusu liked this
Nu Vreau liked this
oana_4u_891988 liked this
Trifon Valeri liked this
Simona Jitariu liked this
Simona Jitariu liked this
Endora Balan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->