Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SYLLABUS SIBIKA 2

SYLLABUS SIBIKA 2

Ratings:
(0)
|Views: 1,106|Likes:
Published by SIMPLEJG

More info:

Published by: SIMPLEJG on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
1
SYLLABUS SA SIBIKA AT KULTURA 2
I. COURSE TITLE:
Sibika at Kultura 2
 II. COURSE DESCRIPTION:
Ang Sibika at Kultura 2 ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan; angkanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Tumutukoy rin ito sapaglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal; pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi, pangangalaga samga likas na yaman at pagsasagawa ng mabubuting katangian ng Pilipino.Ang Sibika at Kultura ay nagbibigay-diin sa paglinang ng mga kakayahan at kasanayang magagamit panghabambuhaygayundin ang paghubog ng isang Pilipinong kumikilala sa pinagmulan, nagpapahalaga sa kanyang kasaysayan at kultura ataktibong nakikibahagi sa mga gawaing makapagpapaunlad sa bansa para sa magandang kinabukasan.
III. GENERAL OBJECTIVES:
Sa pagtatapos ng asignaturang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:A. Makakalap ng sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan, kapaligiran at pamahalaan;B. maging mapanuri at magkaroon malikhaning pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap ng bansangPilipinas sa mga usaping pangkalikasan, pamayanan at pamahalaan;C. magkaroon ng positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa;D. maisagawa ang mga magagandang gawain ng mga Pilipino;E. maipakita ang pagpapahalaga sa sariling karapatan bilang batang Pilipino;F. malilinang ang pagiging makabayan, maka-Diyos at makakalikasan.
IV. CONTENTUNANG MARKAHAN (June-August)
 
Paksa Mga Layunin Mga Gawain/Istratehiya saPagtuturoPagpapahalaga PagtatayaYunit I. Ang Lahing Pilipino
(pp. 1-2)
Aralin 1:
Mga Pamayanang Pilipino (p.
Nailalarawan ang mga
iba’t ibang pamayanan.
 
 
Pagkilala sa iba’tibang
uri ng pamayanang
 
Pagkilala sa iba’t
ibang uri ng
Recitation
Seatwork
 
2
3)
Mga Pamayanan sa Luzon (pp.4-7)
Maliliit na Pamayanan
Malalaking Pamayanan
Mga Pamayanan sa Visayas(pp. 8-9)
Mga Pamayanan sa Mindanao(pp. 9-10)
Mga Ugaling Likas sa mgaPilipino (pp. 10-15)
Natutukoy angpagkakaiba ng maliliit napamayanan samalalaking pamayanan.
Naituturo sa mapa ngPilipinas ang mga lugarkung saan ang mgapamayanan aymatatagpuan
Nakalalahok nangmasigla sa talakayan atmga gawain ng klase
Nakpagbibigay ng datossa mga maliliit napamayanan sa Luzon
Naipagmamalaki angkatangian ng bawatpamayanan.
Nakikilala ang mgamalalaking pamayanansa Luzon at Visayas
Naipaliliwanag ang pektong lugar na kanilangtinitirhan sa uri ngkanilang pamayanan.
Napahahalagahan angpagsusumikap ng mgapamayanan namatugunan ang kanilangpangangailangan.
Nakikilala ang iba pangpamayanan sa Visayasat Mindanao.
Nabibigyang halaga angmagagandang katangianng mga pamayanan.
Naituturo sa mapa angmga lugar kung saan silananinirahan.namalagi sa atingbansa
Paghahambing ng mgakatangian ng mgapamayanan
Paghahambing ngmgamalalaking pamayananng Luzon
Paglalarawan sa mgapamayanan sa Visayasat Mindanao
Paglalarawan ng mgakaugaliang likas samga Pilipinopamayanang Pilipinoat pagbibigaykontribusyon sa pag-unlad ng Pilipinas
Homework
Quizzes
 
3
Natutukoy ang mgaigaling likas sa mgaPilipino
Naisasabuhay ang mgaugaling likas ng mgaPilipino na maituturing namahalaga.
Naiguguhit ang isangpamilyang Pilipino namayroong likas na ugali.
Aralin 2:
Mga Pambansang Sagisag ngPilipinas
Watawat ng Pilipinas (pp. 27-28)
Mga Simbolo saWatawat (pp. 28-29)
Pambansang Batas Blg. 8491(p. 29)
Lupang Hinirang (p. 30)
Pambansang Bayani
 –
JoseRizal (p. 31)
Pambansang Wika-Filipino (p.31)
Iba Pang Pambansang Sagisag(pp. 32-35)
Pambansang Bulaklak
Pambansang Sapin sa Paa
Pambansang Dahon
Pambansang Kasuotan
Pambansang Hayop
Pambansang Ibon
Pambansang Puno
Pambansang Prutas
Pambansang Isda
Pambansang Tahanan
Iba Pang Simbolo (p. 35)
Nakakalahok nangmahusay sa pangkatanggawain.
Natutuloy angmahahalagang kaalamankaugnay ng watawat ngPilipinas.
Naipapakita angpaggalang atpagpapahalaga sawatawat bilang isangmatapat na batangmamamayan.
Nakagagawa ng isangmagandang watawat ngPlipinas.
 
Natutukoy ang “lupangHinirang” bilang
pambansang awit astsagisag ng bansa
Naibibigay angkahulugan ng bawatbahagi ng awit
Nadadama angpagmamalaki atkatapatan sa pag-awit ng
“Lupang Hinirang”
 
Pagguhit ngmga bagayna inilalarwan ng isangbugtong
Pagbibigay ngkatangian ng watawatng Pilipinas
Pag-awit nang wastosa Pambansang Awit
Pagbibigay ng buongpaggalang sa mgasagisag ng ating bansa
Recitation
Seatwork
Homework
Quizzes
Aralin 3:
Mga Mahahalagang

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
SIMPLEJG liked this
shantle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->