Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Auto Teks Bb

Auto Teks Bb

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by Dian Rahmadin Akbar

More info:

Published by: Dian Rahmadin Akbar on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2012

pdf

text

original

 
(Assalamu ‘alaikum Wr. Wb)(Wa ‘alaikum salam Wr. Wb)(Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb)(ahlan wa sahlan)(Allahu Akbar)(Alhamdulillah)(Allah)(amin)(Astaghfirullah)(Bismillahirrahmani rrahim)(Do’a untuk Pengantin)(halal)(haram)(innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun)(insya Allah)(jazakallah)(jazakillah)(jazakumullah)(laa haula wa laa quwwata illa billah)(laa ilaaha illallah)(masya Allah)(subhanallah) (lafadz takbiran)(taqabalallahu minna wa minkum)(taqabal ya kariim)(wa iyyakum)(penutup ceramah)(Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk) (taqabalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, kullu ‘aaminwa antum bikhair)(-
̮̮
-(
̃̃
 
(
͡
̯͡
)
 
(
̾
̮̮
̃
̾
̃
̾
)
 
(•
̮̮
•(
̃̃
 
(
̮̮
(
̃̃
 
(
̮̮
•(
̃̃
«
̶
̖
́
̲̅
ι
̅
e
̲̅
e
̲̅
p
̅
i
̲̅
и
̲̅
g
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[b
́
̲̅
σ
̲̅
я
̲̅
i
̲̅
и
̲̅
g
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
́
̲̅
i
̲̅
c
̲̅
k
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́ι
̅
α
̲̅
z
̲̅
i
̲̅
и
̲̅
e
̲̅
ş
̲̅
ş
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́σ
̲̅
u
̲
τ
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́н
̲̅
e
̲̅
α
̲̅
d
̲̅
α
̲̅
c
̲̅
н
̲̅
e
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́н
̲̅
u
̲
и
̲̅
g
̲̅
я
̲̅
y
̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[d
́
̲̅
я
̲̅
i
̲̅
v
̲
i
̲̅
и
̲̅
g
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[f 
́
̲̅
α
̲̅
м
̲̅
i
̲̅
ι
̅
y
̅
[.
τ
̲̅
i
̲̅
м
̲̅
e
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́τ
̲̅
v
̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[b
́
̲̅
α
̲̅
d
̲̅
[.
м
̲̅
σ
̲̅
σ
̲̅
d
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́α
̲̅
v
̅
α
̲̅
i
̲̅
ι
̅
α
̲̅
b
̲̅
ι
̅
e
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[b
́
̲̅
u
̲
ş
̲̅
y
̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́ω
̲̅
σ
̲̅
я
̲̅
k
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[c
́
̲̅
σ
̲̅
ι
̅
e
̲̅
g
̲̅
e
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[g
́
̲̅
y
̅
м
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[z
́
̲̅
u
̲
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[d
́
̲̅
и
̲̅
d
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[
́ω
̲̅
σ
̲̅
я
̲̅
k
̲̅
[
̗
«
̀
̶
«
̶
̖
[v
́α
̅
α
̲̅
i
̲̅
ι
̅
α
̲̅
b
̲̅
ι
̅
e
̲̅
[
̗
«
̀
̶
»
̶
♥♥
> 
̲̅̅
[
̲̅̅
[
̲̅̅
[
̲̅̅
[
̲̅̅
[
̲̅̅
[
̲̅̅
[>
♥♥
«
..»
̗
̀
̤̈̇
ː
̣
̖
. ː
́
̗
̀
̤̈̇
̣
̖
ː
́
̗
̀
̗
ː
̀
̖
́
̖
́
H
̳̿
A
̳̿
V
̳̿
E
̳̿̈́
A
̳̿̈́
N
̳̿
I
̳̿
C
̳̿
E
̳̿̈́
W
̳̿
E
̳̿
E
̳̿
̳̿
E
̳̿
N
̳̿
D
̳̿
̗
̀
̗
ː
̀
̖
́
̖
-
́
̶̶
•-
̶̶
•ː
 ̸
 ̸
̗
̀
̤̈̇
ː
̣
̖
ː
́
̗
̀
̤̈̇
ː
̣
̖
́
•ː
 ̸
 ̸
-
̶̶
•-
̶̶
-
̶̶
•-
̶̶
•ː
 ̸
 ̸
̗
ː
̀
̖
ː
́
̗
ː
̀
̖
́
ː
 ̸
 ̸
-
̶̶
•-
̶̶̶
(•
͡
. •
͡
!)(˛.)(¬.¬)(
ε ̃зε зε ̃
͡
-
̮
̃
͡
)(o)
з ̃ ̃
 
(
'_'
)
 ┐
('o'
 ┐
)
( ´_` )
 
*\(
ː
'
'
ː)/*
(
)
(
ˇ
ˇ)
(
ɔ
˘
˘)˘
˘ c)
̩
ε˘
̩̩ƪ
)\('́
)
(
 _ 
)
\(´
`)/(
˘
˘)
WªªkªªkªªWªªkªªkªª..(
 _ 
)
H
ⓐⓐⓘⓘ
.\(´
  
`)/
  
(
˘з(˘
˘ )••"
̮
ώκωķωk(
 _ 
)
°˚"
̮
\(
≧∇≦
)/~
ƪ
(
 ‾ 
 ‾
 
ƪ
)(
ʃ
 
 ‾ 
 ‾
)
ʃ
~(
ʃ
ƪ
)~(','~) (~',')~( ˘ з˘ )-c<ˇ_ˇ")(
ʃ
ƪ
´
`)
(
っ ̄
³
)
~
(>ˆ
ˆ)> άKªkäkΛ <(ˆ
ˆ<)(
 ‾ 
 ‾
)-σ
ɑ
'
ɑ
ciiiiii loh°˚°:•:.
☆ 
 
(>^o^<)(>
̯͡
.
̮
<
̯͡
)(
)(
''
)(ˇεˇ)-c<´-`)
˘)ε˘`)°\(^
^)/°O(
  ̃
͡
o
  ̃
͡
))o(
 ́ _ 
 ̀)( '
')
('
' )
☆ 
°˚˚°
°˚˚°
☆ 
┌ 
П
 ┐
('
_
')
┌ 
П
 ┐
 
.
«°
°..ђάђάђάђάђάђά..°
°»° §ii
Ƥ
 p ..•°*.*°•.. Šii
Ƥ
 p °
☆ 
ψªkªkªk² •-
̶̶
• ψªkªkªk²
☆ 
˚º°˚
:)
ƭ
ћ
ǟ
π
ƙ
-
Ǚ♣
ƭ
ћ
ǟ
π
ƙ
-
Ǚ
:)
S
̤̥̈̊
є
̲̣̥
L
ά
̲̣̣̣̥м̇
   ̣   ̣
̥̊ά ̲̣̣̣̥
τ
   ̣   ̣
̥
P
ά
̲̣̣̣̥
G
̲̣̣̣̥ɪ̇
   ̣
H
̲̣̣̣̥
α
ːːːː
̥
ά
̲̣̥
:Dн
̇
  ̣
̇
  ̣
̇
  ̣
̝
̤̥̈̊
α
  ̣  ̣
̥
α
̍̍̊
α
̇̇̇̊
=D
  ̣
̥
H
̲̣̣
  ̣
̥̥
̩̩̩
ά
̲̣̥
α
̇̇̇
̩̩̩̥
ά
̲̣̥
α
̇̇̇
=)) н
̇
  ̣
̇
  ̣
̇
  ̣
̝
̤̥̈̊
α
  ̣  ̣
̥
α
̍̍̊
α
̇̇̇̊
 ___,;;;@@@@;;;;@@@@;;;, __,;;;@@,;;;,;;@;;,;;;;,@@;;; __;;;@@;;;,“–“;“—“,;;;@@;;;; __ ;;;@@;;;................@@;;; ___;;;@@“;;,rose,;;“@@;;; ___“;;;@@“;;;—–;;;“@@;;;“ ____“;;;;@@;;“;“;;@@;;;;“ ______“;;;;;@@@;;;;;“ ________’;;;;@;;;;“ ___________“;“MISS U :

•.˜”*°•.˜”*°•
ːː
•°*”˜.•°*”•*˜

GANTI SENDIRI NAMA KAMU :
.
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•¸,ø¤º°`°º¤ø,¸•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->