Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Curs SIM

Curs SIM

Ratings: (0)|Views: 971 |Likes:
Published by Alina Mihaela

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Alina Mihaela on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
3. PROPRIETĂŢI MECANICE
 Proprietăţile mecanice ale metalelor arată modul în care metalele se comportă subacţiunea diferitelor forţe exterioare la care sunt supuse. Proprietăţile mecanice ale metalelor sunt următoarele:a)
Rezistenţa la rupere
determină proprietatea corpului de a se împotrivi la acţiuneaforţelor exterioare care tind sa-l distrugă.  b
) Elasticitatea
este proprietatea metalelor de a reveni la forma şi dimensiunileiniţiale, după îndepărtarea forţelor care au produs deformarea.c)
Plasticitatea
este proprietatea materialelor de a se deforma sub anumite sarcini,fără apariţia fisurilor în interiorul materialului.d)
Tenacitatea
este proprietatea materialelor de a se rupe sub acţiunea sarcinilor,după deformaţii permanente vizibile.e)
Fragilitatea
este proprietatea metalelor de a se rupe brusc sub acţiunea forţelor,fără apariţia deformaţiilor permanente.f)
Duritatea
este proprietatea metalelor de a se opune pătrunderii unui corp de oduritate superioară, care nu capătă deformaţii permanente.g)
Fluajul
este proprietatea metalelor de a se deforma lent şi continuu în timp, subacţiunea unei sarcini constante; aceasta proprietate variază cu temperatura.h
) Rezilienţa
este proprietatea metalelor de a rezista la şocuri (de a se opune lasarcini dinamice).i
) Rezistenţa
 
la uzură
este proprietatea metalelor de a se opune la acţiunea dedistrugere prin frecare a suprafeţelor. j
) Rezistenţa la oboseală
este proprietatea metalelor de a se opune la solicitărivariabile repetate.k)
Relaxarea
este proprietatea unor metale de a prezenta o scădere a tensiunilor,sub deformaţie constantă în timp.l
) Ecruisarea
este proprietatea unor metale de a-şi mări rezistenţa datorită prelucrărilor mecanice.
 
PROPRIETĂŢI FIZICE
 In tehnică trebuie să se ţină seama de aceste proprietăţi, alegându-se metale înfuncţie de condiţiile de lucru, de legătura lor cu mediul înconjurător.Principalele proprietăţi fizice ale metalelor sunt :a)
Greutatea specifică
, este greutatea unităţii de volum dintr-un material. b)
Dilataţia termică
, este proprietatea metalelor de a-şi mări volumul prin încălzire.c
) Contracţia
este proprietatea metalelor de a-şi micşora volumul la răcire.d)
Conductivitatea termică
este proprietatea metalelor de a transmite căldura.e)
Conductivitatea electrică
este proprietatea metalelor de a conduce curentulelectric între doua puncte din interiorul acestora, între care există o diferenţă de potenţial.f)
Capacitatea de iluminare
este proprietatea corpurilor metalice de a emite radiaţiiluminoase la o anumita temperatura de încălzire.g)
Magnetismul
este proprietatea unor metale de a atrage bucăţi metalice deaceeaşi natură.
PROPRIETĂŢI CHIMICE
 Proprietăţile chimice ale metalelor se referă la capacitatea lor de a rezista laacţiunea chimică a diferitelor medii active.Principalele proprietăţi chimice ale metalelor sunt :a)
Rezistenţa la coroziune
este proprietatea metalelor de a rezista la acţiuneaagenţilor care acţionează asupra lor din punct de vedere chimic.  b)
Refractaritatea
este proprietatea metalelor de a rezista la temperaturi înalte
 
PROPRIETĂŢILE TEHNOLOGICE
Proprietăţile tehnologice arată modul de comportare a materialului la diferite metodede prelucrare, la cald sau la rece.Dintre proprietăţile tehnologice mai importante sunt:a) -
turnabilitatea
, care se caracterizează prin fluiditate, contracţie şi tendinţă desegregare.
Fluiditatea
este proprietatea unui metal de a umple bine o formă de turnatorie.
Contracţia
este proprietatea metalelor de a-si micşora volumul la răcire, dupăsolidificare.
Tendinţa de segregare
este proprietatea aliajelor de a prezenta neomogenitatechimică în diferite zone ale piesei, după solidificare. b) -
capacitatea de prelucrare prin deformare plastică
este proprietatea metalelor dea se deforma şi de a căpăta o forma nouă, sub acţiunea forţelor exterioare, fără a se rupe.Capacitatea de prelucrare prin deformare plastică vizează două aspecte:
- maleabilitatea
, care este capacitatea metalelor de a fi trase în foi subţiri.-
ductilitatea,
care este proprietatea metalelor de a fi putea trase în fire subţiri.c) -
forjabilitatea
este proprietatea metalelor de a prezenta o rezistenţă redusă ladeformare, atunci când sunt lovite sau presate, la temperaturi cât mai joase.d) -
sudabilitatea
este proprietatea metalelor de a putea fi asamblate prin sudare.Sudarea se poate realiza cu sau fără material de adaos.e) -
prelucrabilitatea prin aşchiere
este proprietatea unui material de a putea fi prelucrat cu ajutorul sculelor prevăzute cu tăişuri (cuţite de strung, burghie, freze).f) -
călibilitatea
reprezintă proprietatea unor materiale de a-şi mări duritatea, printr-orăcire bruscă a piesei încălzite la o anumită temperatură.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Razvan Gavrila liked this
Alexandra Martin liked this
Alexandra Martin liked this
Lavinia Elena liked this
Stelica Timofte liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->