Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Angy Alima Kony v Bel

Angy Alima Kony v Bel

Ratings: (0)|Views: 224|Likes:
Published by patrickrp

More info:

Published by: patrickrp on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2012

pdf

text

original

 
Angyal imakönyv
 
3
 A szentmise prefációjában (hálaadó ének) a pap a következőket mondja:
„…és ezért mi is, minként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséged him-nuszát zengjük velük együtt és vég nélkül mondjuk:”
Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis!
(Szent vagy, szent vagy, szent vagy,mindenség Ura, Istene!Dicsőséged betölti a menyet és a földet.Hozsanna a magasságban!Áldott, aki jön az Úr nevében.Hozsanna a magasságban!)
Szerkesztette: Jánossy Gábor A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott„Angyal imafüzet” c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadásaLektorálta: Török József Kiadja: Stella Maris Alapítvány,1539 Budapest, Pf. 638.www.tengernekcsillaga.huISBN szám: 978-963-88009-1-6Készült a Co-Print Kft. nyomdájábanwww.co-print.huFelelős vezető: Diviaczky Klára2010
 
45
 A Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása
Az 1992-ben jóváhagyott és a Péter-utód pápa által megerősített kate-kizmus a következőkben foglalja össze az Egyház hitét az angyalokkalkapcsolatban.
Az angyalok létezése – hitgazság328
A szellemi lények létezése – akik nem testiek, és a Szentírásban an-gyalok néven szerepelnek – hitigazság.
 A Szentírás tanúsága annyiranyilvánvaló, mint amennyire egybehangzó a Szenthagyomány.
Kik ők?329
Szent Ágoston a maga részéről ezeket mondja: Az „angyal” szóhivatalukat jelöli, és nem a természetüket. Azt kérdezed, hogyan ne-vezzük természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a hivata-luk? Angyal. Aszerint, ahogy van: szellem; aszerint, amit tesz: angyal.Egész létüket illetően az angyalok Isten szolgái és hírvivői. Ennek fo-lyamán „mindenkor látják az Atya arcát …aki a mennyben van” (Mt18,10), ők 
„parancsainak végrehajtói,
gyelmesek szavának meghal-lására” (Zsolt 103,20).
330
Annak folytán, hogy tiszta szellemi teremtmények,
értelemmel és akarattal bírnak:
mint teremtmények 
 személyes lények 
és halhatatla-nok.
 Minden látható teremtményt felülmúlnak tökéletességben.
Erről ta-núskodik dicsőségük ragyogása.
Krisztus „együtt az összes angyalával”331
„Krisztus az angyalok világának a középpontja. Ők az ő angyalai:„Amikor az Embera eljön dicsőségében minden angyalával együtt…”(Mt 25,31). Azért az övéi, mert általa és érette teremtettek:
„Mert ben-ne teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatat-lanokat: a trónusokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a hatalmas- ságokat; minden általa és érte teremtetett” (Kol 1,16).
Még inkább azövéi azért, mert őket tette meg az üdvösség
tervének hirdetőivé:
„Nem-
 Így szól az Úr, a te Istened: „Nézd, előtted küldöm angya-lomat, hogy őrizzen utaidon, és elvezessen arra a helyre,amelyet kijelöltem neked. Tiszteld őt, hallgass szavára,és ne lázadozz ellene. Engedetlenségedet nem bocsátanámeg, mert az én nevem van benne. De ha hallgatsz szavá-ra és megteszel mindent, amit parancsol, akkor ellenségeleszek ellenségeidnek és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak. Akkor angyalom előtted fog járni…”(Kiv 23.20-23)
***
„Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek mindenutadon, kezükben hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat.” (Zsolt 90, 11-13)
***
„Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Mt 18,10)
***
„Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottamés láttam, leborultam az angyal lába elé, aki ezeket meg-mutatta, hogy imádjam. De ő így szólt hozzám: »Vigyázz,ne (tedd)! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megszívlelik e könyv (prófétai) szavait. Egyedül Istent imádd!«” (Jel 22,8-9)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->