Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stas 863 85 Drumuri Elem Geom Trasee

Stas 863 85 Drumuri Elem Geom Trasee

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:
Published by Mari Dia

More info:

Published by: Mari Dia on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
REfliUlUCASOCI'ALlS1A.
1113MAlHA..
~'.Q_NSIL~tJL,
N
"''DONAL
P&NTRt,Ji
i$TllN'fA
$1:TEHNOLOQIE
lNS\l'ITVTULROMANDE
S'l'A>ND4aolZARE
STANDAl\D-IJiE$'T'.AT
EDI'fl!.E:
orrcr
AL}..
STAS
BS-85.
lliw~ie~M..
SJ':.tS;!83f.1-11
l.EII:EN'FE,GE(!JME'I'BICE
ALE'I'IIASEELOB
Cb!$lCicaI'leaI!~~",",gm.~Jd
G
'l!~.
Tril!",n!~
rQU~!US
EU:'iMEN:VS(iJ~;QiMB'f'RIQCES
DESTRACes.
F·re~erj.ptL'!!IIll!
!m
VIlI!,
·Ik
1.'ttQIl)Ufoemltnt·dn.p:r>l)jel.s
RQ.adworil!s
GIEOMEl'FR~CAI.L.!..f.;MENTS
OFLAY-O]JTS
.l!JOI1>"h'tt
'$p~lf1cat
!(l.M
P,(j.f'i(loTWllIJPI»KBbI(I
fEOMETPMlJECJun;:aJiI!lfMEflTbll
TP.ACC
np~~~Hi8jIllO
:n.JM)t:iRcti!ipOBailiilD
1GBNEltAlJJ!TAl'lLl
Obie.ct
~i
do.menlu
d.e
apliieaA'
Pre~l'l'llt.ul
sta.nda.:rd
iBt.a.biile:::te
elemcntruegeometriee
aile
drnmuriJar,:QOO'.ametriie
ealcul
n(WQ!!!l!r.i
pell.t.fU1
detiermlDarea.a(lest.~ra,p:reeum
~i
pres;eriiJiI~ijle,
oe
pro:ieeH&ro
1Il
tra..soolorde
dlrn-
rut'll.!,
~ll
plan
fii,
inS]!la\iiu
i
1.1l
scopuEdeli!m~l.lflIrii!
0if{e1ll1l~tJei.
ttl
co.fid.i~i:ii
normale
desig:nralOtJi.,
wnfo:rt
I,;!i
efheientl.-1.1.1Standardulseapliclt
Is.
!I'lOll.&l.rliletii
de
drumlll'i.
n.oi~i
La.
modernIzaridedromuriexls-temtl'lcarea:usiSfemefilt:iereen
P()Fta.n.ta
redu&1.
{l:rt
jmbm~lJ:mmt,jj
degl'adate
Sa<U
fltr'~·1mhrMt-
milli~i.
IJi
f:ooparte,
din
cJascletehn$ooa.stfel;~1I....Vpentro
drliWlluri
publiee~drumur!de,e,xploalta17e,diaca.sint
JlFe'i'~1.ute
aa.
devi:n;a.pu.bli.ee
sal!.
lIlibtplloieciJate
,Mtl"ll
vitese
w:l"I\i
NlI'llf'I
de5Qkm!h,.1.1.2Standamlll
nnse
apUca
Ia:
-a:u~atri.zli
j
-druIDUi
publico
po,careSEl
f':!:MllI.ta,
.pE'Iftrn
primaoara;DWlai
i'mbm.ci\mintjb.UlI.-
m!D,08;Seufioares.aueer:VQail'eaafaltice(~ts'l:~m(';ruti®ec'U
portanti
rediad.);.
-druwuridee..~:pl(la~a.re,altl'le
d,ecituJe
ar.!tta,;te131
!let.
it.lL,ldin
:prueJiltu'l,f!t:a:Ddud.;
1.2
.standard.eeonese
1:£1
logatum
em
p:rerel!l.1:~1
standaoosiut:-STAS2900·19J~nCJlkid.e
,diromttl'i.]",j1,fiwea,
,~m:urllor;
~ST.ASl0lL44(.!I.·S,O
Pro·:filllriWlns'Versa.le.
Oaraet:eristi<!i
rueaflremOr
deeirt.1!
latiedinlocaliti~ileurlba:n:e!):irorale.
PlIe.serip'lii
deproi.ot~re:;Elementeg'oollletrieeaJe,s.trizilor.
IP.lIesOl'iPtii.
deproieetal'e;
Amena.j.a:reaintersootillordeatri1.zL(~]:a:sificare
iji
prese:ri!II~ii
deprO'iectMe.Tebinica.traJieul1l1
.ll'Il
tier,.Ca.paci.bt~de
c:ire1iilai~ie
a
drn~
nmrllor.Pri3scripiJi
gene:rad.e
decrumil.1.3TermioologiafolollltJtesteMW'~STAS
4002jl-82.
1.4NOWifiii~e
,i
simholurUo
dementelor
ee.ometMoo
~i
:ale,
pa;mmetrilorfoloat~i
5'mt
OOMOn»:
anex.ei
A
dinprezentw!5W!odard..
STAS,10'144{3-81
8'TAS10144/4,83
S1'A8
U416-80
2.1
Elem\Wte.!~IjWmetrle:e
aledmmm-ito:rswt:2.1L]
1:0
pranorizontal:
:alimiamenoo·
i
,cu:rblilt)iOOs!PaeMVn'llZeie:a.eestOl'a..
I.bflba*
de:
IfNSTlilUWI.'ROMANEJE'STANlDA:RDIZARl!:
Bd,
me
Pln'tHlenr.'s8UCURESTI
~l(ox
nat:
,CNS'IR
PatalnJrIrU
fill
ylpaflt;
1185-:11..01
 
2-
2..L2
1n
profU
lQngi.tudil1aI:
ttrocivi;f;~toi
J
curbevedi{l~~lcpentru
r.t{'lo~'d~rel,t
decJivi(;il,~L1or
sU,cce'l.hre
l
l~ef!per.h
If
razele
a.(',estol',a,;
-pasul
dlL\
ptoiectate.
2.].3lnpl'OfiJ
transversal:
lli,,~imi
aLG
,clemenfuehl'!1'
omnponentealedrumurilorin
altntamcute;
BUp'mtilil"giF.i.:11el)la,umlne~
~i
.pll,l,t,ii
eaJl'O>5aIhileale.
drumurilor
I.D
cll.l'he;
pa;l1i'otr~l>n~versa~e
d@\'e:ruI'i)~
i
nl
CI.in1:krid(~'l;aluz
Ull'i
2.:2i1Htl'jn~il@.
(llnmollit.el()~·
~om~ndoo
nl~
Ilrtl!UIlI'illi!,'
seale~
lUI'0ct,
COHfoJiHt
liI()glef!'lel~i-;tl'ill)r
legalein
yigoaJ10
sause
·00l~culea~1la.
inlJ~r:l;unoral(m"j(m~1J
iii
pal';J)met~'i
l'ezult;1:;tr
din
acestoa.
Detennlnanta
es~eiD.t,ell.8itf1tea
tra[ic.ului
de
pet,<;pect..i.1i'a.
d.upr~15anid.!3
130
tel'Hl1inal'ea1f'oll1;;t·rl~.().!:i('i
dnuuulai
till
functiedecaresef:ixollJ·za.yite;m,do
h~L)1;~
(de~I['oiectare.sau
I~t'feferilTILj,i'i).
2.
3
\::dmu'e:1
\"itc:;ooi
debazri
H"teCllllrlU'lfL
lntre2,...
10)
kui/h
~i
se
i\legc
penreudiver.seclase~clllliice
~ieatcgHl'ii
d.edru
rHmi
:in
'j[lolc~ie
dorelielulregiuuii
{:o.llioi."lH
t8t
belnlni..L
'lft'llleh,jI'\"]1("1;[1dehmd'l
il'
km,h.un
fnn(~.ic
rle
I"tl!
idruIs~rill.J"I\I.l
Glil5~
h'lmief~~
drtllHuif!l:oJr
d.~'I'1
II
nnmh·
t
Il:l
j_llU_1
;,~
'ClO'
I
41~
I
;.l~~
o1u
i
,,~
-
..
I
--I~---i11m
_._
HI
11
l'i:I_I_]I_
lV,
1m
l
-~~----l·
v
I
Ill!
I
Cupl'h'ire
la
rclieffile
ll~·eei.z~za:
inregiuaide
~6S,
seGuprindlzoneledeijespeopeiu-xlse,pmli1ul'ih:,dopresiunile
intra-
mnetanc~inlbi.ilem.flIjo:rode
riudlor;
in.regitmide
deal,
eeeuprindzonelededeal
~i
veI':laillii
V1iJil.OI'
eu
in{:~ill:liti
jpinll,la
20...,2!1S';
in
reglunldo
Uluoto,
so
COfpl'ind
fli
va,inn
aviud'I,".or"~al1!t,1
U
incUn~'J.'Ipe:$te
2'.)!1,t;Qoclo
t'!lccid(Hli~ate
~.id6mee.le
oc'turitor.-
2.4.1
eO·llf~ci.eJ"ltul
do
beca,retransveJ·~a.li:t
f;
dintl'e
pneurilevchleulelorlil
imlim.'aC-ii.mllljt':t.
rutieta,esteenl)rin~
illrn.l
{I,Ot)....O."V~.
3.4.2OoeffeientlUdeeomori:keste
exprimat
prin
al)l'ox:.iJn,~t~ie,
c..'1I'apofl.'tuJ
dlnh'(;
<'{lI'1U'i·
bu~i[l;,fried,rH
j
~i
a
&urp.I'a.ina.rr~l1Fii
i
('df;lY!Wtll.~U~~
pentru
comha;tellG"la.
dCil'o.pajnlui
in
eurbe,
l'Onf01'lll.
re.la~iei:.
•._f
b:-----
t
incam
k
=
~.,I'i...
;j
2.4.3Dey,erull
i
{pan.tfl,tr.ansve:rsaJa)
esj;~determinatinallniarneat
a.a
tlpul
imhl'tteii,min.t1:'i
(2.,.2\5%),
iarill
cliI.'!.'Mde
.marrmile
raeelor,
OMcmm.
dl'evm.1ibliseface
,confor:nll..anexel
U,
2.4A\.
Vaftatia
j
~a.cccl.erQ;~iBi
uormale(f,~n'~el
(lentl'iitlJ.
.gej
in,
parcurgereaarct>htll'
d'€l
1.·!l0ol'd~~I·~
progteSli.ll4,~i.ca.:rc
determilUahlL1~gi.mnC!l!cestol'~l·ce.:11.5
Inl):aJmu.lui
f'leme[llt;e]ol'geornetriee
mal
inter\'
in:2.,.5,1DistauVBledevizibilitat~toplan
{Ia.
ciU:l'be
~i
la
int~f,s;eetii)
~1
inprom
longitudIllal(1ft
dlmburi)carecondit1()ne:1l~a.vt'te.zeled,e
cU'culil.t]e
affie,autovehi.oulcl.oI'
pe.
drnmurL
 
-3_.
~Ll.~
l'1I!:mgimi~:~'
Y(lhieul(l~or
1[t1u:e
an
Hii-tjmea
de
max
2,50
m~~(]are
eil"C'IJIit
pedrumuei
jlctcI."lIIin(~
,':>U11I'H,!;;!rgjr.ile
Incurbe;
valoril'e
a6estOF'
hmgimisililt:..
--Il(l22,:[)Om
(fig.
:ill)
pedrumuslle1/~.bH0C
~i
l)edrumuelled.e
eXI)l!)l~t~lte
prcetsatcl'a
pet,]
.1.1
III.
l}reZI:'~ltul
,shi>nd~d.
l~.
Fig,I
-_.de
1;-
/,0
In
(fig,
2)
;PI!:
drumurlle
cle!';till(l.t~eireul...
I
iei
intel'IHt~ional(',]""
eurbelecu
raze~ilpl'ini>{I
in!
j"'
20..')0
In;
2.6'-"I(ll"ij,(\
!dH!:.-Il!(ii"~!·b~(mel.riN·
ale
tllill.m.uri!orpFE'('i~,.te
Tha.ll,ct.l.1.1
iu
l'uHc~ie
,~1!J
YileOlf.Io
d!.'
l:a2~\suI,!Hi!:1
r~,nll
abelulu
i
i';,
I:'l'nll'uuncle
elementegeomelJ'ice
se
dall
valOl'.i.
Hmit@,
(ltl~~::dm(!
SWUmlnimo),
iarTh)('I'lI'i:1'U
a.!h~k,
in
tervul
!"
devillf'ia.~ie.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Anne Thompson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->