Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introduce Re in p Emotiilor Si Sentimentelor

Introduce Re in p Emotiilor Si Sentimentelor

Ratings: (0)|Views: 140|Likes:
Published by elena dumitru

More info:

Published by: elena dumitru on Jan 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/16/2009

 
IN0EX LEXICAL ?l GLOSAR
I
B
Index lexi
A?turilor interindividuale" Afinitate: 54-55, 96-100 Agonistic: 72, 73 ?i urm?toarele
Agresivitate
: 23, 43,71,74-75, 82 Aletitimie: 82, 115, 130, 150-152; termen propus de Sifheos (1973) p
?i glosar
ropus de Sami-Ali.l rela?iilor mam?-copil. Se stabile?te ?n urma fenomenului de "amprent?" ?i ?n cursul unei "perioade sensibile". A fost mai ?nt?i eviden?iat? la p?s?ri (Heinroth, 1910; Lorenz, 1935, 1937),Montagner, 1988). Ata?amentul este unul dintre aspectele majore ale impulsiei de afiliere.BBucurie: 17, 32, 35, 37, 42,,46extins mai t?rziu Ia ideea de purificare a "sufletului". Ast?zi desemneaz? desc?rcarea psiho-motorie a afectelor; din acest punct de vedere, catharsisul este c?utat ?n anumite practici psis? afectivit??ii, ?ns? cognitivismul contemporan con?sider? afectivitatea ca pe o parte a cogni?iei.
Cognitivism:
mi?care contempo?ran? centrat? pe studiul cogni-?iilor ?i de aici amplucanisme de ap?rare, gestiunetr.
Culpabilitate:
48Dare: 49, 74, 76
tie
: tulburare de dispozi?ie.
ie
: dispozi?ie depresiv?.ste: cel mai bun ?i cel mai r?u lucru. ?n cadrul speciei umane, dragostea rezult? din conjunc?ia dintre impulsia sexual? ?i cea de afiliere.
E
ie erotic?:
47, 50
ie
: termen utilizat ?ntr-un sens larg pentru a desemna st?rile ce constituie via?a afectiv?, iar ?ntr-un sens mai restr?ns pentru a desemna st?rile afective tem?porare induse de anteceden
tie
: 11,16,39,55-57,74,78, 93 ?i urm?toarele; capacitatea de a se pune ?n locul celuilalt ?i de a-i percepe afectele (empatie de afecte), reprezent?rile (empa?tie de g?ndire) sau de a-i ?m
tie (postulat)
: postulatul em?patie este ipoteza ?mp?rt??it? de partenerii unei ac?iuni sociale cu privire la faptul c? fiecare este capabil de a tr?i acelea?i afecte ca ?i cel?lalt. Este de as
 
dezvoltarea sistemului de comunicare care este limbajul ?i care se construie?te ulterior.ionalizat.ntionalize -f?c?nd referire la exerci?iul precedent - cititorul va alege mimica pe care o va considera potrivit? cu scopul de a reprezenta tr?irea aleas?.stem de comunicare care s-a deta?at ?n mod progresiv de expresia afectiv? imediat? pentru a vehicula ?n mod conven?ional informa?ii mai ?nt?i despre anumite st?ri de spirit diferite, a?iale a familiei.
TEORII GENERALE
e ?n func?iune un prim sistem (in sens ontogenetic) "Economico--Reprezentati v-Comunica?ional" (ERC), a c?rui caracteristic? este de a lega ?ntr-un ansamblu solidar imaginea concret?,rije?te copilul. Permite comunicarea afectelor printr-o adap?tare corporal? reciproc? ?i un acord afectiv. Prin urmare, evolu?ia sa este legat? de evolu?ia rela?iilor ?i de calitatea schimburi-discurs. Este marcat de apari?ia func?iei simbolice ?i de dezvoltarea comunic?rii verbale. ?n mod normal, sistemul emo?ional este supus sistemului discursiv, dar fiecare dintre cele doud faptul c? este legat de un univers rela?ional bipolar ?n care separarea subiect/obiect este incomplet?. Este vorba de un mod de reprezentare ?i comunicare primitiv, profund saturat deaice cu obiectul matern prin constituirea unui obiect intern ?i a unei prime rela?ii de dragoste unificat?. La r?ndul ei, rezolvarea con?flictelor oedipienne permite renun?area la primul obi
 
?4
PSIHOLOGIA EMO?IILOR ?I A SENTIMENTELOR TEORII GENERALE
167
respund unor forme distincte ?i elementare de preg?tire ?n vederea ac?iunii, iar emo?iile mixte sunt un amestec de modalit??i de preg?tire; exemplu: pruden?a
este
combina?ia dintre uzult? din ur? combinat? cu depresie, schimb? rela?ia f?r? a preg?ti o anumit? ac?iune.g?titoare a ac?iunii.u pot fi recunoscute doar dup? expresie (ex. : gelozia, ru?inea, nostalgia, m?nia, vinov??ia, dispre?ul... - observ?m c? aceast? ultim? categorie corespunde afectelor tonice, ?n timp ce eme o au: protec?ie, dep??irea unui obstacol, diminuarea unui contact etc.).ie incit? la p?r?sirea locului unde lipse?te ceva mai mult dec?t c?utarea unui loc precis sau potolirea nevoii respective, ?n timp ce inten?iile "adev?rate" se bazeaz? pe anticip?ri ale unor somunic?rii: comunicare cu sine, comunicare cu ceilal?i. Concep??iile precedente insistau asupra func?iei "rela?ionale", ?n sens general de rela?ie cu mediul, ?n timp ce aici este vorba dere este informat de starea ?i dispozi?iile celui dint?i. Dat fiind c? forma expresiilor este fixat? ereditar, patternurile expresive pot realiza un repertoriu propriu speciei ?i pot permite comuserve?te la crearea sau la modificarea rela?iei subiectului cu mediul s?u. Din acest punct de vedere, comportamentul expresiv poate influen?a comunicarea, dar nu reprezint? scopul acrme de comunicare" (Frijda, 1982).i restrictive asupra comunic?rii. Dup? p?rerea lui, nu sunt "comu?nicative" dec?t produc?iile voluntare cu con?inut informativ.este ?ns? adev?rat?. Criteriile implicite ale lui Frijda sunt necesare pentru a defini un sistem de limbaj, dar nu ?t un sistem de comunicare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->