Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economia Si Protectia Mediului

Economia Si Protectia Mediului

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Laza Iulian Adrian

More info:

Published by: Laza Iulian Adrian on Jul 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2012

pdf

text

original

 
Academia de Studii Economice din MoldovaCatedra de Geografie şi Economia Mediului
 
Petru Bacal
Economia ProtecţieiMediului
(Note de curs)
Chişinău, 2007
 
Petru Bacal 
 
2
CZU 338.4:504.06 (075.8)B 12Lucrarea a fost examinată şi recomandată pentru publicare laşedinţa Comisiei Metodice a facultăţii
„Economie Generală şi Drept”
 din 15 mai 2007 (proces-verbal nr. 6) şi la şedinţa catedrei
„Geografia şiEconomia Mediului”
din 03 mai 2007 (proces-verbal nr. ).
Recenzent 
:
dr., conf.univ. Valeriu Sainsus
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a CărţiiBacal, PetruEconomia Protecţiei Mediului: (note de curs) / PetruBacal; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.: ASEM,2007. – 414 p.Bibliogr. p. 406-414ISBN 978-9975-75-214-5100 ex.338.4:504.06(075.8)
 Autor:
Petru Bacal© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN 978-9975-75-214-5
Economia Protecţiei Mediului
 
3
 
Cuprins:
Introducere
...................................................................................................8
 
Partea I
Capitolul I. Importanţa teoretică şi practică a economieiprotecţiei mediului
..............................................................12
Tema I.1. Bazele teoretice ale economiei protecţiei mediului
(2/0 ore)......................................................................................12I.1.2. Consolidarea economiei protecţiei mediului ca ştiinţă...............12I.1.2 Obiectul şi direcţiile de studiu ale cursului...................................15I.1.3. Metodele de studiu...........................................................................16I.1.4. Relaţiile economiei protecţiei mediului cu ştiinţeleeconomice şi naturale.......................................................................17
Tema I.2. Legile şi principiile economiei protecţiei mediului
.........18I.2.1. Legea transformării şi conservării energiei şi manifestarea eiîn procesul economic natural şi uman...........................................18I.2.2. Legea entropiei. Manifestarea şi importanţa ei teoretică şipractică...............................................................................................26I.2.3. Principiile generale ale economiei protecţiei mediului...............29I.2.4. Principiile specifice ale economiei protecţiei mediului...............34
Tema I.3. Relaţia mediu – economie
.....................................................37I.3.1. Limitele şi oportunităţile dezvoltării economice în relaţia cumediul ambiant.................................................................................37I.3.2. Evoluţia raportului dintre preferinţele economiceşi cele ecologice.................................................................................40I.3.3. Conceptul dezvoltării durabile.......................................................42
Capitolul II. Evaluarea economică complexă a potenţialuluinatural
....................................................................................48
Tema II.1. Valoarea potenţialului natural în viziuneaprincipalelor doctrine economice
........................................48II.1.1. Contribuţia potenţialului natural în viziunea doctrinelorfiziocrate şi mercantiliste.................................................................48
 
Petru Bacal 
 
4
II.1.2. Subestimarea rolului potenţialului natural de către doctrinaclasică (valorii muncă).....................................................................51II.1.3. Doctrina neoclasică sau marginalistă a valorii şi efectele eibenefice şi negative asupra resurselor naturale şi calităţiimediului.............................................................................................56II.1.4. Doctrina entropică. Avantajele şi dificultăţile teoretice şipractice de implementare a ei.........................................................59
Tema II.2. Determinarea valorii integrale a potenţialuluinatural
...................................................................................64II.2.1. Valoarea economică (de utilizare) a bunurilor naturale.............64II.2.2. Valoarea neeconomică (de nonutilizare) şi intrinsecă apotenţialului natural ........................................................................67II.2.3. Metodele de evaluare indirectă a bunurilor naturale..................69
Tema II.3. Evaluarea economică directă a resurselornaturale
.................................................................................73II.3.1 Esenţa şi indicii evaluării economice directe a resurselornaturale...............................................................................................73II.3.2. Tipurile şi conceptele evaluării economice a resurselornaturale ..............................................................................................76II.3.3. Metodele evaluării directe a resurselor naturale..........................81
Tema II.4. Esenţa şi distribuţia rentei resurselor naturale
.............84II.4.1. Esenţa şi originea rentei resurselor naturale.................................84II.4.2. Renta diferenţiată şi tipurile ei .......................................................87II.4.3. Renta absolută şi de monopol ........................................................89
Tema II.5. Aprecierea economică a resurselor funciareşi minerale
(4/2ore)..............................................................91II.5.1. Valoarea şi preţul resurselor funciare............................................91II.5.2. Evaluarea potenţialului productiv al solului.................................98II.5.3. Estimarea valorii şi preţului resurselor funciare în RepublicaMoldova.............................................................................................101II.5.4. Evaluarea geologică şi economică a resurselor minerale............109II.5.5. Preţurile materiilor prime minerale...............................................114
Tema II.6. Evaluarea economică complexă a resurselor acvatice
....120II.6.1. Valoarea integrală a resurselor de apă...........................................120 
Economia Protecţiei Mediului
 
5
II.6.2. Evaluarea geofizică, ecologică şi economică a resurseloracvatice...............................................................................................123II.6.3. Estimarea economică şi ecologică a apelor mineraleşi curative...........................................................................................127
Tema II.7. Valoarea economică a resurselor forestiere şi abiodiversităţii
......................................................................130II.7.1. Estimarea valorii economice directe a resurselor forestiere.......130 II.7.2. Evaluarea funcţiilor economice indirecte şi ecologice alepădurilor............................................................................................133II.7.3. Noţiunea, componentele şi evaluarea complexă a diversităţiibiologice.............................................................................................135II.7.4. Evaluarea resurselor forestiere şi a biodiversităţiiRepublicii Moldova .........................................................................141
Tema II.8. Evaluarea capacităţii de asimilare amediului
.................................................................................146II.8.1. Esenţa, componentele şi însemnătatea capacităţii de asimilarea mediului..........................................................................................146II.8.2. Valoarea şi funcţiile economice ale capacităţii de asimilare.......149II.8.3. Aspectele intenaţionale ale utilizării capacităţii de asimilare amediului ............................................................................................153
Partea IICapitolul III. Evaluarea pagubelor şi riscurilor de mediu
..................158
Tema III.1. Pagubele şi prejudiciile de mediu
(4/4 ore)....................158III.1.1. Noţiunea şi clasificarea pagubelor de mediu ...........................158III.1.2. Funcţiile economice ale evaluării impactuluişi prejudiciilor ecologice..............................................................161III.1.3 Evaluarea prejudiciilor aduse solului şi subsolului .................164III.1.4. Evaluarea prejudiciillor aduse resurselor biologice.................171III.1.5. Evaluareaprejudiciului cauzat aerului atmosferic...................175III.1.6. Estimarea prejudiciilor cauzate prin încălcarea legislaţieiprivind folosinţa şi protecţia apelor...........................................181
Tema III.2. Externalităţile de mediu
....................................................190III.2.1. Esenţa şi tipurile externalităţilor de mediu ..............................190

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->