Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hang doc

hang doc

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Thanh Tran Phan

More info:

Published by: Thanh Tran Phan on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
Bài Lab 8K
ế
t n
i m
ng
(Bài t
p module 6 và 7 _ Linux 1)
Bài lab này hướ
ng d
n m
t s
 
thao tác căn bản để
th
c hi
n k
ế
t n
i gi
a máy
o Linuxvà máy host (Windows XP ) theo mô hình Host-only hay Bridged
1. Thi
ế
t l
p m
t m
ng
o (theo mô hình Host-only )
G
ồm 4 bướ
c sau :- Ch
n switch : ch
n ki
u k
ế
t n
i, khai báo network address- B
t NIC
ảo tương ứ
ng trên máy host Windows- B
t NIC trên máy
o Linux- Gán IP address cho máy host máy
o
(lưu ý : bướ 
c 1 và 2 th 
ự 
c hi 
ện khi chưa khởi độ
ng máy 
. Bướ 
c 3 và 4 c 
n th 
ự 
hi 
ện sau khi đã khởi độ
ng máy 
o Linux)
Thao tác như sau:
 M
 
tool Visual Network Editor củ
a VMware.
( M
tool này b
ng menu Start >All Programs > VMware ,ho
c trong c
a s
 
chương
trình VMware, ch
n menuEdit.Visual Network
Editor… )
 Trang tab Summary : hi
nth
 
các Visual Network đã
b
t, v
i thông tin kèm theo
như kiể
u k
ế
t n
i (bridged,host-only, hay NAT) ,
network address , …
 
 Để
k
ế
t n
i Host-only, ta có th
ch
n dùng
switch VWnet1
v
i network address là
192.168.79.0/24 đã bậ
t s
n.
 
NIC
ảo tương ứ
ng trên máy host
 
Windows đã có, ta có thể
ki
m tra b
ng m
 trang tab Host Visual Adapters.
Như vậy, bước 1 và 2 đã thự
c hi
n xong, mà không c
n ph
i làm b
t k
thao tácnào.Th
c hi
ện bướ
c 3
: B
t NIC trên máy
o Linux
 Kh
ởi độ
ng máy
o Linux.Ch
n l
nh VM. Removable Devices. Network
 Adapter (custom). Settings…
 Ch
n m
c Custom . VMnet1 (Host-only)Ch
n b
t Connected.
 
Trướ
c khi th
c hi
ện bướ
c 4, c
ần lưu ý 2 điể
m sau :-
 Đị
a ch
 
network đã gán trên switch VMnet1 có thể
 
thay đổ
i tùy ý. B
ng cáchvào trang tab Host Visual Network Mapping (trong h
p tho
i c
a tool Visual
Network Editor) để
 
thay đổ
i.- th
ch
n s
d
ng m
t switch khác (ví d
 
như VMnet2, VMnet3,…) cho
mô hình d
ng nhi
u m
ng
o. B
ng cách vào trang tab Host Visual NetworkMapping (trong h
p tho
i c
ủa tool Visual Network Editor) để
 
thay đổ
i.Th
c hi
ện bướ
c 4:-
Th
c hi
n gán IP address cho máy host Windows
Ch
n m
tool Network Connections, ch
n m
bi
ểu tượ
ng NIC
o VMnet1(
thườ 
ng có tên là VMWare Virtual Ethernet Adapter VMnet1)
=> m
h
p tho
i
như hình sau để
thi
ế
t l
p IP address (thu
ộc network đã khai báo ở
 
bướ
c 1)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->