Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A kompetencia fogalma és elemzési módszerei

A kompetencia fogalma és elemzési módszerei

Ratings:
(0)
|Views: 3,463|Likes:
Published by Rita Konyha

More info:

Published by: Rita Konyha on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2015

pdf

text

original

 
BUDAPESTI MSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Ű
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARPSZICHOLÓGIA MESTERSZAK 
 Munkakör- és kompetenciaelemzés, munkakör értékelés kurzus
A kompetencia fogalma és elemzési módszerei
 – kidolgozott kompetencia modellek – 
 Előadók: Kertész Adrienn Dr. Nemeskéri Gyula Készítette: Konyha Rita2010. november 11.
 
A széles körben alkalmazható kompetencia fogalom kidolgozására az 1990-es évekbenkerült sor. A kompetencia fogalma mindinkább meghatároz bizonyos nemzetközi folyamatokat,tudonyos és kesbé tudonyos gyakorlati tekenygeket
(Kelemen, nd).
Akompetenciakutatás elméleti, módszertani gyökerét az andragógia, mint multidiszciplináristudományág foglalja magában; a gyakorlati terepet a piaci versenyben szerepet vállalómultinacionális szervezetek emberi erőforrása adta
(Szabó, 2006).
I. A kompetencia meghatározása
A kompetencia egy latin eredetű szó, melynek jelentése,
valamire képes
. AFelnőttoktasi és- pzési lexikon szerint a
„kompetencia alapvetően kognitív alapútulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne a motivációs elemek, képességek és egyébemocionális tényezők”
 
(Szegvári, 2009).
A kompetenciának számos fogalmi meghatározása létezik, ebből is következik, hogyegyértelmű meghatározása nincs.Az Amerikai Menedzsment Szövetség definíciója:
„Az egyén általánosítható tudása,motivációi legbensőbb személyiségjegyei, társasági szerepei vagy képességei, készségei,amelyek a munkakörben nyújtott kiemelketeljesítnyhez thetők”.
Wodruffemeghatározása szerint: „
Viselkedésminták egy készlete, melyet a munkakör betöltőjének be kell vetnie ahhoz, hogy a munkaköri feladatokat és funkciókat kompetensen lássa el”
. Kemp ésMcCelland úgy fogalmaz, hogy:
„Kiválóan teljesítők személyiség jellemzője, pontosabban az egyén olyan tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen egy munkakörben vagy szerepben nyújtott hatékony teljesítményéhez”.
Spencer és Spencer 
1
szerint:
„Egy személy alapvető meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagykiváló teljesítményre”
. Quinn definíciója a következő:
„Egy bizonyos feladat vagy szerepteljesítéséhez szükséges tudás, és képesség.”
Boyatzis meghatározása:
„Az egyén hatékonyés/vagy kiváló munkaköri teljesítményt eredményező személyiségjellemző.”
2
 
(Szegvári, 2009;Szelestey, nd).
 
„Az OECD szerint a kompetencia dinamikus jelenség; az oktatás, képzés a szakmai és személyes tapasztalatok együttese; meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot  jelent. Szubjektumközpontú, konkrét, az egyén önszervező képességét, gondolkodási éscselekvési diszpozícióját foglalja magába. Egyéni képességeket, cselekvőképességet, acselekvéshez szükséges személyiségjegyeket és know-how-t jelent, melyek strukturálódnak ésegymásra épülnek”
 
(Kelemen, nd, 4. o.).
Valamennyi meghatározás említ személyiségjegyeket, tudást, képességet és készségeket.Ez egybecseng azzal az elgondolással, hogy a kompetencia tartalmát három tényező alkotja: (1)szakmai felkészültség (szaktudás), (2) a tevékenységhez szükséges személyiségjegye
1
 
SPENCER és SPENCER 1992-ben megjelent könyve 1500 kompetenciaprofilt tartalmaz (ezt használta a Leonardo CATmunkacsoport is az eszköz kifejlesztésében).
2
 
A kompetenciairodalom legkiemelkedőbb kutatója RICHARD BOYATZIS, akinek 1982-ben megjelent „The CompetentManager, A model for Effective Performancecímű könyve mind a mai napig kimeríthetetlen tárháza a kompetencia profiloknak és példáknak.
 
(készségek, jártasságok, képességek), (3) valamint a megfelelő attitűd (beállítódás)
(Szegvári,2009).
 A kompetenciák tartalmát Spencer, McClelland és Spencer jéghegymodellel szemléltetik 
(Jakó,nd.):
Mindezek mellett a meghatározások nagy szében szerepel a teljesítny. Ateljesítmény fontossága akkor érthető meg leginkább, ha a kompetenciákat a munkaerőpiacszemszögéből vizsgáljuk.Ez esetben a kompetencia a munkaerőpiac által igényelt személyes tulajdonságkéntfogható fel, amit az egyén az oktatási rendszerben eltöltött idő alatt sajátít el. A munkavilágában t oldalt különíthetünk el, egyrészt a munkavállaló pességeit, tudástőkéjét(kompetenciáit), másrészt a munkáltató elvárásait. A munkáltató elvár egy teljesítményt, amiegy adott kompetencia szintet igényel. Ha ezzel a kompetenciaszinttel a munkavállalórendelkezik, akkor képes megfelelni az elvárásoknak, és elérni a megfelelő teljesítményt. Nemletlen, hogy a kompetencia alarendszereknek nagy szerepe van a kiválasztásban, ateljesítményértékelésben, a bérezésben, vagy akár a leépítésben, de az emberek képességeinek fejlesztésében is. Az OECD szerint a legfontosabb munkahelyi kompetenciák 
(Jakó, nd):

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->