Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Standard Ocupational Lucrator Comercial 1999

Standard Ocupational Lucrator Comercial 1999

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Maura Goras

More info:

Published by: Maura Goras on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
Consiliul pentru Standarde Ocupa
ţ
ionale
ş
i Atestare
 
Unitatea de Cercetare
ş
i Servicii Tehnice
 
STANDARD OCUPATIONAL
 
Ocupa
ţ
ia:
 
Lucr
ă
tor comercial
 
Domeniul:
 
Comer
ţ
 
ş
i servicii
 
Bucure
ş
ti
1
999
 
 
 
Unitatea pilot:
 
SOREXIM International SRL, Bucure
ş
ti
 
Coordonator proiect standard ocupa
ţ
ional:
 
Irina Olaru
 
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa
ţ
ional:
 
ing. Adrian Fulop, SC Casa Group of Companies, SRL
 
ing. Cristian Ionescu, SOREXIM International SRL, Bucure
ş
ti
 
Referen
ţ
i de specialitate:
 
ing. Dan George Gromic, SC Midars Construct SRL
 
ing. Hora
ţ
iu Virgil Pop, SC Midars Construct SRL
 
Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999
 
Cod COSA: O - 57
 
© copyright
1
999 , COSA - U.C.S.T.
 
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
 
Acesta nu poate fi reprodus par 
ţ
ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în altelucr 
ă
ri fara acordul COSA.
 
 
 Lucr 
ă
tor comercial 
 
UNIT
ĂŢ
ILE DE COMPETEN
ŢĂ
 
 Domeniile de competen
 ţă
 
Unit 
ăţ 
ile de competen
 ţă
 
Administra
ţ
ie
 
Întocmirea documentelor specifice activit
ăţ
ii de vânzare
 
Raportarea activit
ăţ
ii de vânzare
 
Competen
ţ
e generale la locul de munc
ă
 
Aplicarea NPM
ş
i PSI
 
Aplicarea procedurilor de calitate
 
Comunicarea la locul de munc
ă
 
Efectuarea muncii în echip
ă
 
Dezvoltare profesional
ă
 
Perfec
ţ
ionarea profesional
ă
 
Marketing
 
Prezentarea produselor 
ş
i serviciilor aferente vânz
ă
rii
 
Promovarea imaginii standului
 
Materii prime
ş
i materiale
 
Men
ţ
inerea stocurilor de rezerv
ă
 
Verificarea stocurilor cu vânz
ă
rile
 
Rela
ţ
ii cu clientela
 
Comunicarea cu clien
ţ
ii
 
Crearea mediului ambiental necesar vânz
ă
rii
 
Efectuarea vânz
ă
rii
 
Încasarea contravalorii m
ă
rfii
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->