Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doctrina Si Deontologie m Toma

Doctrina Si Deontologie m Toma

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Clara Hender

More info:

Published by: Clara Hender on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
 
Doctrina si deontologiaProfesiei contabile
 
2
1. Atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din RomaniaOrdonanta Guvernului nr. 65/1994
– privind organizarea activitatiide expertiza contabila si a contabililor autorizati
 
Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si contabil autorizat;
 
Aproba Regulamentul de organizare si functionare a CorpuluiExpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania,modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economieisi Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistului contabil, care vor fi transmise de catre CorpuluiExpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei;
 
Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anualeale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati dinRomania; Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CorpuluiExpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si afilialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
 
Alege si revoca membrii Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ai comisiei decenzori a acestuia;
 
Examineaza activitatea desfasurata de Consiliului Superior si deConsliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
 
Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior siai Consiililor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestareasanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectiacontencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de ladata instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de apel sunt definitive;
 
Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior siConsiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
 
Aproba si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare deDisciplina.
2. Atributiile Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili siContabililor Autorizati din RomaniaREGULAMENTUL
de organizare si functionare
 
a CorpuluiExpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
 
 
3
Alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestiasunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
 
Asigura elaborarea si completarea
 
Regulamentului de organizare si functionare aCorpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, solicitandavizele Ministeruli Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; Regulamentulnu va fi inaintat spre aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
 
 
Asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
 
Asigura administrarea si gestionare patrimoniului Corpului;
 
Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si decontabil autorizat;
 
Vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil sicontabil autorizat sa fie aplicate strict;
 
Asigura coordonarea activitatii Cosiliilor filialelor; aproba metodologia deelaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
 
Aproba statele de functiuni ale Corpului la nivel central si teritorial;
 
Asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetaridestinate a face sa progreseze profesia contabila sau in diverse grupe de lucru dincadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
 
Decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia Superioara de Disciplina;
 
Aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor siverigilor organizatorice ale Corpului;
 
Ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii deacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare ariscului profesional de catre toti membrii corpului;
 
Analizeaza activitatea membrilor si presedintilor Comisiilor de Disciplina,experti contabili si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de naturadisciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei Superioare deDisciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinteinationale, care hotaraste;
 
Indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentulregulament si de hotararile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati;
3. Atributiile presedintelui Corpului Expertilor Contabili si ContabililorAutorizati din RomaniaREGULAMENTUL
de organizare si functionare
 
a CorpuluiExpertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
 
 
Convoaca si conduce sedintele Consiliul Superior si ale Biroului Permanent;
 
Conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa nr.2 la prezentul regulament
 
Prezinta anual Cosiliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentruexercitiul viitor;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->