Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So Formator 00

So Formator 00

Ratings: (0)|Views: 84|Likes:
Published by mirellaoana

More info:

Published by: mirellaoana on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.20091 
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARISTANDARD OCUPATIONAL
FORMATOR
Sectorul :
..
Educat
ie s
i formare profesionala, cercetare/proiectare, sport
Versiunea: 00
Data aprobarii:Data
propusa pentru revizuire: septembrie 2012
Initiator proiect: Comitetul sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare,sportEchipa de redactare:Viorica Pop, expert sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport,formatorMihaela Laroche, formator independentPaloma Petrescu, formator, Asociatia Nationala a Formatorilor în Management EducationalVerificator sectorial:Vasilica Stefania Duminica, sef serviciu Centrul National pentruFormare a Personalului din Învatamântul PreuniversitarComisia de validar
e:
Denumirea documentului electronic: FORMATORResponsabilitatea pentru continutul standardului ocupational revine Comitetului SectorialEducatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport.
 
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.20092 
Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltarii analizei ocupationale pentru
ocupa
tia FORMATOR
.
...grupa COR.2412205......(se indica grupa de baza-
4 cifre)
Formatorul este specialistul în formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuie
s
teactivita
t
i teoretice/ practic
e
s
i/sau programe de formare
si dezvoltare a competen
t
elor profesionale,derulate în institu
t
ii specializate sau la locul de munca.Aceasta definitie extinsa este compatibila cu definitiile date formatorului la nivel european.
Ca urmare, formatorul descris
prin acest standard ocupa
tional este:
Conceptor al programelor/stagiilor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, astandardelor ocupa
t
ionale/de pregatire profesionala si a nevoilor unui anumit sector sau domeniude activitate
-
inclusiv al celui de formare a formatorilorProiectant al programelor/stagiilor
s
i al activita
t
ilor de formare, pe baza identificarii nevoii
s
icererii de formare dintr
-un anumit sector sau domeniu de activitate
Organizator al programelor/stagiilor de formare, asigurând toate condi
t
iile necesare desfa
s
urarii
optime a acestora
Facilitator al procesului de înva
tare
si de dezvoltare prin crearea de situa
t
ii de înva
t
are adecvatedezvoltarii competen
t
elor profesionale care se constituie în
t
inte ale formariiEvaluator al co
mpetent
elor efectiv formate sau dezvoltate la participan
t
ii la formare, precum
s
i al
propriei presta
tii ca formatorEvaluator al programelor/stagiilor de formare, atât al celor proprii, cât si al programelor/stagiilor
de formare propuse spre evaluare în ve
derea autorizarii
Persoana care învat
a pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându
-s
i permanent competen
t
ele
de formator
Prezentul standard ocupa
t
ional este valabil pentru toate domeniile de calificare în care lucreaza
formatorul s
i se aplica tuturor categoriilor de formatori:Formatorul responsabil cu activitatile teoretice si practice de dezvoltare de competen
te
indiferent de nivelul de calificare la care lucreaza. Lucreaza ca formator (cu norma întreaga
sau fract
iuni de norma) în institu
t
ii de formare, dar poate fi
s
i angajatul unei organizatii(indiferent de natura ei) care are o structura responsabila cu formare propriilor angajat
i.
Formatorul responsabil cu activitatile practice de dezvoltare a competen
t
elor profesionale.Lucreaza ca formator (
cu norma întreaga sau fract
iuni de norma) în institu
t
ii de formare,
dar poate fi
si angajatul unei organizatii (indiferent de natura ei) care are o structuraresponsabila cu formare propriilor angajat
i.
 
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.20093 
Îndrumatorul de practica din cadrul întreprinderilor si altor organizatii. Este responsabil cuactivita
t
ile practice de dezvoltare a competen
telor profesionale în condit
ii reale de munca în organizatia în care lucreaza. Este angajat al acesteia pe post de conducere sau execu
t
ie
si, ca îndrumator de practica,
poate fi degrevat sau nu de sarcinile obi
s
nuite de lucruMaistru
l
de ucenicie, în condi
t
iile legislatiei privind ucenicia la locul de munca
Formatorul de formatori
Informatii generale de interes privind practicarea ocupatiilor la care s
-
a facut referire.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
fr9495 liked this
Oana Alexinschi liked this
Oana Alexinschi liked this
victorb liked this
Isp Stef liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->