Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veganski kuvar

Veganski kuvar

Ratings:
(0)
|Views: 4,853|Likes:
Published by ti1to

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: ti1to on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
Nikola Pe
š
ć 
VEGANSKI KUVAR
www.zdravirecepti.com
 
PREDGOVOR RECENZENTA
 
Pravilna ishrana je jedna od najva
ž
nijih tema poslednjih godina.Upotreba industrijski proizvedene i brze hrane, sede
ć
i stil
ž
ivota i stres suvode
ć
i uzroci bolesti koje danas uzimaju nesaglediv danak
č
ove
č
anstvu.Smanjena vitalnost, hroni
č
ni umor i anskioznost veoma je
č
esta i kod onihkoji se smatraju zdravima. Zaga
đ
enje
ž
ivotne sredine i nove tehnologije uproizvodnji namirnica uvele su u lanac ishrane supstance nepoznate na
š
imgenima, koje organizam smatra stranim i
š
tetnim, te se bori protiv njihuzrokuju
ć
i niz oboljenja – alergije, intolerancije na hranu, autoimunaoboljenja, poreme
ć
aje endokrinog i drugih sistema, kancer, pa
č
ak irazvojne probleme kod dece. Zbog toga u svetu raste broj zagovornikaorganske proizvodnje hrane.Prirodna svojstva, dobar kvalitet i ispravno kombinovanje namirnicasu osnovni uslovi svakog pravilnog pristupa ishrani. Pristupa ima mnogo,ali svaki mora zadovoljiti potrebe organizma u skladu sa uzrastom, polom,ambijentalnim uslovima (uklju
č
uju
ć
i klimatske faktore), fizi
č
kom aktivno
šć
u izdravstvenim stanjem. Pravilna ishrana je uvek raznovrsna i po izborunamirnica i po na
č
inima pripreme. Osnovu pravilne ishrane
č
ini hranabiljnog porekla –
ž
itarice, povr 
ć
e, mahunarke, vo
ć
e, semenke, ko
š
tunjaviplodovi.Pred Vama se nalazi veganski kuvar. Mnogi smatraju da je
ž
ivot bezmesa nemogu
ć
. Na sre
ć
u, to nije tako. Ceo
ž
ivi svet po
č
iva na biljnomsvetu,
š
to zna
č
i da se sve materije potrebne za
ž
ivot zaista nalaze ubiljkama, gljivama, algama i korisnim mikroorganizmima. Ipak,
č
injenica jeda su neke hranljive materije kao
š
to su gvo
žđ
e i vitamin B 12 vi
š
eiskoristljivi iz hrane
ž
ivotinjskog porekla. Ako nam je to poznato, veganskoopredeljenje nije nikakav problem. Mnogo je opasnije biti nesvesni korisnikkonvencionalne ishrane. Vegani
ć
e lako dopuniti svoju ishranusuplementima gvo
žđ
a i vitamina B 12 ukoliko je potrebno (mnogi vegani ibez toga imaju odli
č
nu krvnu sliku). Sa druge strane, upotreba mesa, mlekai mle
č
nih proizvoda u konvencionalnoj ishrani uzrokuje daleko ve
ć
e inere
š
ive te
š
ko
ć
e. Moderna proizvodnja mesa i mleka nosi u sebi opasnostod hormona, antibiotika, pesticida i drugih hemikalija koje se bioakumulirajuu namirnicama
ž
ivotinjskog porekla. O konzervansima u suhomesnatimproizvodima ne treba ni govoriti. Pobornici konvencionalne ishranepokazuju iskrenu zabrinutost za vegane i makrobioti
č
are koji koriste sojineproizvode zbog nekontrolisanog uzgoja genetski modifikovane soje,nesvesni da su ba
š
oni ti koji su se takve soje najvi
š
e najeli i to
2
www.zdravirecepti.com
 
konzimiranjem hrane
ž
ivotinja za
č
iju se ishranu naj
č
e
šć
e koristi genetskimodifikovana soja. Upotreba raznih biljnih izvora bogatih belan
č
evinama iesencijalnim aminokiselinama obezbe
đ
uje sve potrebe organizma za ovomgrupom namirnica. Ipak, treba naglasiti da riba koja
ž
ivi u
č
istoj
ž
ivotnojsredini i organski proizvedeno meso i mleko nije uvek
š
tetno, ako sekonzumira u odre
đ
enim koli
č
inama, koje se razlikuju u zavisnosti odspecifi
č
nih potreba organizma. Veganstvo je li
č
ni izbor i naj
č
e
šć
e proisti
č
eiz eti
č
kog stava da
ž
ivotinje ne treba da gube
ž
ivot da bi ljudi odr 
ž
avali svoj.Kada sagledamo individualne potrebe i kada imamo saznanja o sadr 
ž
ajumaterija potrebnih organizmu, mo
ž
emo slobodno birati namirnice kojekoristimo u ishrani i ne
ć
emo pogre
š
iti.Autor ove knjige je umetnik koji svoj kreativni dar razigrava ne samokroz vajarska dela, ve
ć
i kroz kulinarske ve
š
tine namenjene u
ž
ivaocimazdravije hrane. On prolazi svoj put od makrobioti
č
kog ka veganskompristupu, te njegov stil sadr 
ž
i oba na
č
ina izbora namirnica i pripreme hrane.Iz recepata se
š
ire mirisi Mediterana, Orijenta, Japana, Indije, Meksika…
Č
italac
ć
e jedva
č
ekati da u
đ
e u kuhinju i sam isproba odli
č
ne ideje kojenudi ovaj kuvar. Autor daje i niz detaljnih, prakti
č
nih saveta koji
ć
e spre
č
itimnoge po
č
etni
č
ke gre
š
ke i eventualne propasti novih kulinarskiheksperimenata. Iznad svega, ovaj kuvar je krajnje savremen. Autor brine obrzini
ž
ivljenja savremenog
č
oveka, te nudi razna re
š
enja za u
š
teduvremena u kuhinji.Iako prvenstveno namenjena veganima, ova knjiga je vrlo korisna i zamakrobioti
č
are gurmanske orijenatacije, ljude koji redovno poste i sve onekoje
ž
ele da unaprede svoju ishranu, bar povremeno koriste
ć
i zdravijeobroke. Ne zaboravimo da je kuhinja apoteka
ž
ivota i veselo prionimo naposao u
č
ijim
ć
emo plodovima u
ž
ivati.Beograd, sepembar 2011.
Dr sci. med. Nina Bulaji
ć
,
makrobioti
č
ki konsultanti
č
lan Izvr 
š
nog odbora Udru
ž
enja za javno zdravlje Srbije 
3
www.zdravirecepti.com

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ermoza Bahar Ben-David added this note
Predivno, hvala na knjizi.
Ermoza Bahar Ben-David liked this
Gordana Repac liked this
Milan Baba-Milkic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Black Cat liked this
Silvija Stojanović liked this
Afrodita Zelic liked this
Silvija Stojanović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->