Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bazele Pietii Imobilului

Bazele Pietii Imobilului

Ratings: (0)|Views: 1,533|Likes:
Published by Maria Cucereavîi

More info:

Published by: Maria Cucereavîi on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEICurs de prelegeriLa disciplina
„Piaţa bunurilor imobiliare”
www.referat.ro
 
Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil2 Principalele tranzacţii cu bunurile imobile3 Particularităţile imobilului ca marfă1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobilTrecerea la o economie de piaţă şi dezvoltarea relaţiilor economice de piaţă în RepublicaMoldova au creat condiţii favorabile pentru apariţia unor noi genuri de activităţi, aşa cum ar fimanager, marketolog, broker, agent imobiliar, developer şi evaluator. Cu toate că activitatea deevaluator nu este chiar atît de nouă pentru Moldova, în ultimul timp ea a căpătat un aspect nou.În linii generale prin noţiunea de piaţă se subînţelege un ansamblu de mecanisme prin carese execută unele sau altele efaceri. “Piaţa imobiliară este un complex de mecanisme prinintermediul cărora sunt transmise drepturile supra unei proprietăţi şi interesele legate de ea, suntstabilite preţurile şi este delimitat spaţiul pentru diferite variante pentru utilizarea terenurilor” 
1
;noţiunea dată este redată în contextul manualului “Evaluarea Bunurilor Imobiliare” (teorie şi practică), elaborat de d-na Buzu O. şi Matcov A. .Termenii de bază, folosiţi pentru descrierea pieţei imobiliare, au trei nivele de determinare. La primul nivel se refeformulările utilizate în legile în vigoare; la al doilea nivel în literatura profisională, dar al treilea nivel formularile folosite de catre profeisoniştii ce activeaza pe piaţaimobiliară .Teoretic ele ar trebui sa fie foarte apropiate, dar practic aceasta, din păcate, nu este în tocmaiaşa.O întelegere corectă şi o posedare liberă a terminologiei crează baza pentru o discutie efectivă,atît cu profesioniştii din sfera respectiva cît pentru profesioniştii din sfera respectivă, cît şi cu persoanele care necesită o explicare a terminilor corespunzători. Terminologia utilizată pe piaţaimobiliară şi termenii speciali pentru evaluare se folosesc pe larg în procesul de evaluare.Principala şi cea mai importantă noţiune este cea de “IMOBIL”. Prezentarea legitimă a acesteinoţiuni are o istorie veche. Încă în legile Romei Antice proprietatea se diviza in mobilă si imobilă.Legislaţia Republicii Moldova prevede două definiţii referitoare la bunurile imobile şi nucoţine o definiere a proprietăţii imobiliare:1. Bun Imobil - teren , construcşie capitală, apartament şi altă încăpere izolată;2. Teren - parte de teritoriu avînd hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasament şi ela căreicaracteristici sunt reflectate în cadastru.În legislaţia ţărilor dezvoltate din punct de vedere juridic bunul imobil reprezintă terenul şiconstrucţiile aferente acestui teren.Din punct de vedere economic bunurile imobile sunt bunuri economice care au ca scopîndestularea neceităţilor umane. Indiferent dacă aceste necesităţi sunt orientate spre consumulnemijlocit sau spre utilizarea bunurilor imobile ca factori de producţie.
1
O. Buzu, A. Matcov, “Evaluarea Bunurilor Imobiliare” teorie şi practică, Chişinău 2003, pag. 32
3
 
La nivel profesional o importanta mai mare o are terminologia utilizata in cadrul legislativ. Inlegile diferitor tari (sau intr-o tara anumita in perioade diferite) pot fi evidentiate cateva notiuni despreimobil. Deacea: “O determinare mai exacta a termenului de “imobil” este – ceea ce se afla imobil prinlege”In sens profesional şi social obiect imobiliar este deseori cosiderat obiectul fizic, legat rigid de pamînt, strămutarea căruia este practic imposibilă fără ai crea distrugeri functionale. Aceasta stabileştediferenţele elementare dintre operaţiile pe piată cu obiectele imobiliare si mobiliare.Obiectele mobiliare la schimbarea proprietarului, de obicei sunt transferate în spatiu, deexemplu, din magazin în apartamentul cumpărătorului. Ceea ce nu poate fi definit pentru imobil. La petrecerea unei tranzacţii cu un obiect imobiliar, obiectul rămîne pe loc, dar cumpărătorului i setransferă numai drepturile stabilite asupra imobilului şi obligaţiunile legate de el.În teoria si practica evaluarii in S.U.A. se diferenţiaza noţiunea de imobil ca obiect fizic (RealEstate) şi relaţii de drept, legat de imobil (Real Property).Valoarea de piaţă a imobilului poate fi formată doar în paocesul funcţionarii pietii respective.In literatura nu exista notiune determinată de piata imobiliară. Piată, poate fi numit locul unde se petrectranzacţii de afaceri sau de negociere. Dar ea poate fi corelată şi cu sistema de acţiuni şi mecanisme pentru petrecerea afacerilor. Cînd se vorbeşte despre piaţa imobiliară, de obicei se are în vedere oactivitate pe piata dată. D. Fridman si N. Orduai în cartea lor dau următoarea noţiune: “piaţa imobiliară – este un sistem anumitde mecanisme, prin intermediul carora se transmit drepturile de proprietate si interesele legatede ele, se stabilesc perţurile si se delimiteaza spatiile sectoarelor de concurenta.”Spre exemplu, un grup de specialisti ruşi, consideră că: “Piata imobiliara reprezintatotalitatea tranzactiilor, petrecute cu obiecte imobiliare, asigurare informationala, operatii privindconducerea si finantarea lucrarilor in sectorul imobiliar.”2 Principalele tranzacţii cubunurile imobileProprietarul are dreptul la discreţia sa să întreprindă cu proprietatea lui oricare acţiuni care nucontravin legislaţiei, inclusiv să înstrăineze proprietatea sa în favoarea altor persoane, sau să transmitădrepturile de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra proprietăţii rămânând proprietar, să pună proprietatea în gaj sau să o greveze prin alte căi.Principalele tranzacţii cu bunurile imobile sunt:
vânzarea-cumpărarea,
schimbul,
moştenirea,
donarea,
transmiterea în calitate de contribuţie în capitalul statutar,
ipoteca,
arenda.Vânzarea-cumpărareaLa vânzare cumpărare vânzătorul se obligă să transmită terenul de pământ în ordinea stabilită delegislaţie în proprietate cumpărătorului, iar cumpărătorul se obligă să accepte acest teren şi să achite pentru el suma stabilită în contract.Vânzarea cumpărarea este posibilă numai în caz când nu există litigii în privinţa terenului, sau dacă nuexistă alte cauze care conform legislaţiei pot împiedica încheierea tranzacţiei.4

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
George Pleshka liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
stefanteleuca liked this
Mirela Chivoiu liked this
Anastasia Galbur liked this
useragent liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->