Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANKANANKENDHCD

ANKANANKENDHCD

Ratings:
(0)
|Views: 674|Likes:
Published by Jane Eyre

More info:

Published by: Jane Eyre on Jul 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

 
BÀI TẬP ANKAN
I. TOÁN CRACKINH ANKAN
Câu 1:
Crackinh 560 lít C
4
H
10
thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. Biết thể tích các khí đều đo ở (đkc). Tìm thể tích C
4
H
10
chưa bị cracking và hiệu suất của phản ứng cracking.
Câu 2:
Crackinh 0,1 mol pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn X, sản phẩm được dẫn vào dung dịchCa(OH)
2
dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?
Câu 3:
Crackinh C
4
H
10
thu được hỗn hợp gồm 5 hidrocacbon có tỉ khối hơi đối với khí hydro là 16,325. Tínhhiệu suất của phản ứng cacking?
 
Câu 4:
Nhiệt phân 13,2gam propan thu được hỗn hợp khí X .Biết có 90% propan bị nhiệt phân
a
. Tính thể tích khí O
2
(đktc) cần để đốt cháy khí X
b
. Tính lượng nước và CO
2
thu được?
Câu 5.
Crackinh 5,8 gam C
4
H
10
được hỗn hợp khí X. Tìm khối lượng nước thu được khi đốt cháy hoàn toànhỗn hợp X. Đáp số: 9 gam
Câu 6.
Nhiệt phân metan thu được hỗn hợp X gồm C
2
H
2
; CH
4
; H
2
. Tỉ khối của X so với H
2
bằng 5. Tìm hiệu
Câu 7:
Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C
4
H
10
(đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH
4
, C
2
H
6
, C
2
H
4
, C
3
H
6
, C
4
H
8
, H
2
C
4
H
10
dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO
2
và y gam H
2
O. Giá trị của x và y tương ứng làA. 176 và 180.B. 44 và 18.C. 44 và 72.D. 176 và 90.
Câu 8:
Craking m gam n-butan thu được hợp A gồm H
2
, CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
3
H
6
, C
4
H
8
và một phần butan chưa bịcraking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H
2
O và 17,6 gam CO
2
. Giá trị của m là
A.
5,8.
B.
11,6.
C.
2,6.
D.
23,2.
Câu 9
:
Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùngđiều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H
2
bằng 12 . Xác định CTPT của X?
Câu 10:
Thực hiện phản ứng tách hydro từ ankan A thu được hỗn hợp gồm H
2
và ba hidrocacbon B ; C ; D.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít B hoặc C hoặc D đều thu được 17,92 lít CO
2
và 14,4 gam H
2
O. Xác định CTPTcủa A ; B ; C ; D. Biết thể tích các khí đo ở (đktc).
Câu 11.
Thực hiện phản ứng tách H
2
6,72 lit hỗn hợp X gồm C
2
H
6
và C
3
H
8
thu được 11,2 lit hỗn hợp Y gồmcác anken, ankan và H
2
. Tính thể tích dung dịch Brom 1M cần dùng để tác dụng hết với Y.
Câu 12.
Dẫn 2,24 lit khí propan qua bình đựng Niken nung nóng thu được 3,92 lit hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Brom dư thì thấy có m gam Brom tham gia phản ứng. Tìm m.
Câu 13.
Thực hiện phản ứng cracking 3,36 lit propan thu được hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon. Cho A qua bình đựng Vml dung dịch Brom 0,5M thấy dung dịch Brom mất màu khí Y thoát ra khỏi bình
2
Y/H
d= 9,5. Tìm V.
Câu 14.
Cracking 18 gam ankan A rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được lội qua bình đựng dung dich Brom dưthấy còn lại 5,6 lit hỗn hợp khí B gồm các ankan,
2
B/H
d=13,6
. Tìm CTPT của A.
II. PHẢN ỨNG THẾ
 Bài 1:
Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C
5
H
12
. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl
2
thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo.Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
 Bài 2:
Xác định CTCT của C
6
H
14
, biết rằng khi tác dụng với Cl
2
theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phânmonoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?
 Bài 3:
Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biếtrằng khi cho A tác dụng với Cl
2
theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
 Bài 4:
Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?
 Bài 5:
Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan A và khí Clo người ta thu được 2 dẫn xuất thế clo. Tỉ khối hơicủa 2 chất so với hiđro lần lượt bằng 32,25 và 49,5.a, Lập CTPT của A b, Viết CTCT của 2 dẫn xuất thế clo
1
 
III. TOÁN ĐỐT CHÁY.
Câu 1.
Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH
4
, C
2
H
6
, C
3
H
8
(đktc) thu được 16,8 lít khí CO
2
(đktc) và x gam H
2
O. Giá trị của x làA. 6,3.B. 13,5.C. 18,0.D. 19,8.
Câu 2.
Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trongkhông khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO
2
(đktc) và 9,9 gam H
2
O. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên làA. 70,0 lít.B. 78,4 lít.C. 84,0 lít.D. 56,0 lít.
Câu 3.
Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon no. Sản phẩm thu được cho hấp thụ hếtvào dung dịch Ca(OH)
2
dư thu được 37,5 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
tăng 23,25gam. CTPT của 2 hiđrocacbon trong X là :A. C
2
H
6
C
3
H
8
B. C
3
H
8
C
4
H
10
C. CH
4
và C
3
H
8
D. Không thể xác định được
Câu 4.
Hợp chất X là hyđrocacbon no phân tử có 5 nguyên tử cacbon. Khi cho X thế Clo điều kiện as , tỷ lệmol 1: 1 thì chỉ tạo ra 1 sản phẩm thế . Hỗn hợp A gồm 0,02 mol X và 1 lượng hyđrocacbon Y. Đốt cháy hếthỗn hợp A thu được 0,11 mol CO
2
và 0,12 mol H
2
O . Tên gọi của X , Y tương ứng là .A. neopentan etan B. xiclohexan etan C. neopentan metan D. xiclopentan metan
Câu 5 (A-10)
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịchBa(OH)
2
(dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dungdịch Ba(OH)
2
ban đầu. Công thức phân tử của X làA. C
3
H
8
.B. C
2
H
6
.C. C
3
H
4
.D. C
3
H
6
.
Câu 6. (CĐ-08)
Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO
2
và 0,132 mol H
2
O. Khi X tácdụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X làA. 2-Metylbutan.B. etan. C. 2,2-Đimetylpropan.D. 2-Metylpropan
Câu 1.
Thực hiện phản ứng tách H
2
6,72 lit hỗn hợp X gồm C
2
H
6
và C
3
H
8
thu được 11,2 lit hỗn hợp Y gồm các anken,ankan và H
2
. Tính thể tích dung dịch Brom 1M cần dùng để tác dụng hết với Y.
Câu 2.
Dẫn 2,24 lit khí propan qua bình đựng Niken nung nóng thu được 3,92 lit hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Brom dư thì thấy có m gam Brom tham gia phản ứng. Tìm m.
Câu 3.
Thực hiện phản ứng cracking 3,36 lit propan thu được hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon. Cho A qua bình đựngVml dung dịch Brom 0,5M thấy dung dịch Brom mất màu và khí Y thoát ra khỏi bình có
2
Y/H
d= 9,5
. Tìm V.
Câu 4.
Cracking 18 gam ankan A rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được lội qua bình đựng dung dich Brom dư thấy cònlại 5,6 lit hỗn hợp khí B gồm các ankan,
2
B/H
d=13,6
. Tìm CTPT của A.
2
 
BÀI TẬP ANKEN
I. PHẢN ỨNG CHÁY
Câu 1.
Hỗn hợ p X gồm hiđrocacbon A vàO
2
(tỉlệ mol tương ứng 1:10). Đốt cháy hoàn toàn X được hỗn hợ p Y. Dẫn Y qua bình H
2
SO
4
đặc dư được hỗn Z cótỉkhối so với hiđro là 19. Tìm CTPT của A ?
Câu 2.
Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hỗn hợp X gồm C
3
H
6
, CH
4
, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tíchCH
4
), thuđược 24 ml CO
2
 (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Biết
X/H2
d= a
.Tìm a.
Câu 3.
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp gồm CH
4
, C
4
H
10
và C
2
H
4
thu được 0,14 mol CO
2
và 0,23mol H
2
O.Tìm thể tích của anken và ankan trong hỗn hợp.
Câu 4.
Đốt cháy hết 7 gam hỗn hợp gồm C
2
H
4,
C
3
H
6
, C
4
H
8
cần V lit oxi. Tìm V.
Câu 5.
Hỗn hợp X gồm C
2
H
4,
C
3
H
6
, C
4
H
8
và C
5
H
10
. Đốt cháy hết 3,2 gam X cần V lit Oxi thu được a gam CO
2
và 4,5 gam H
2
O. Tìm a và V.
Câu 6.
Hỗn hợp X gồm C
2
H
4,
C
3
H
6
, C
4
H
8
và C
5
H
10
. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Brom thì thấy có 32gam Brom tham gia phản ứng. Nếu hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng lượng H
2
vừa đủ rồi đốt cháyhết lượng sản phẩm thì thu được 22 gam CO
2
và a gam H
2
O. Tìm m và a.
Câu 7.
Đốt cháy hoàn toàn 1 anken A bằng Oxi thu được CO
2
H
2
O. Biết tổng thể tích của CO
2
H
2
Ođúng bằng tổng thể tích của Oxi và anken. Tìm CTPT của A.
II. PHẢN ỨNG CỘNG Br
2
Câu 1.
 
Câu 2.
Hỗn hợp X gồm một ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C. Tỷ khí hơi hỗn hợp X đối vớiH
2
bằng 21,66. Nếu cho 3,36 lít hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 8 gam brom phản ứng.a. Xác định công thức phân tử của A, B.b. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp X nói trên cần bao nhiêu lít không khí.
Câu 3.
Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B đều ở thể khí. Khi cho 6,72 lít khí X đi qua nước brom dư,khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. Nếu đốtcháy hết 3,36 lit X thì thu được 17,6 gam CO
2.
Tìm CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X.
Câu 4.
Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí. Cho hỗn hợp X điqua nước Br 
2
dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. TìmCTPT A, B .
Câu 5.
Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm 1 anken và 1 ankan vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam Brom đã phản ứng . Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khíCO
2
. Tìm CTPT của hai hiđrocacbon ?
Câu 6.
Hỗn hợp X gồm anken A và ankan B có số mol bằng nhau,
 
d=18X/H2
.
Cho 6,72 lit hỗn hợp X qua bìnhđựng 100 gam dung dịch Brom 16% đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí có
d=20B/H2
. Tìm CTPTcủa A, B.
III. PHẢN ỨNG CỘNG H
2
Câu 1.
Cho 5,6 lit C
2
H
4
tác dụng với 7,84 lit H
2
(Ni, t
0
) thu được hỗn hợp A. Cho A lội qua bình đựng dungdịch Brom đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 8 gam Brom đã tham gia phản ứng. Tính H
 pư
hiđro hóaanken.
Câu 2.
Dẫn 2,24 lit H
2
và 2,24 lit C
2
H
4
qua bột Niken nung nóng thu được hỗn hợp khí X ,
X/Y
d= 0,6
. Tínhhiệu suất của phản ứng hiđro hoá anken
Câu 4.
Hỗn hợp A gồm C
2
H
4
và H
2
A/H2
d= 7,5
. Đem hỗn hợp A qua Ni, t
o
thu được hỗn hợp B có
B/H2
d= 9
.Tính hiệu suất phản ứng.
Câu 5.
Cho hỗn hợp X gồm anken A và H
2
có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nungnóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. Tìm CTPT của A.
 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dao Xuan Ha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->