Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 6- HV Trong Nhom Va Xung Dot

Chuong 6- HV Trong Nhom Va Xung Dot

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by nguyentamvinhlong

More info:

Published by: nguyentamvinhlong on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
1
LOGOCH
ƯƠ
NG 6
HHàànhnhvivitrongtrongnhnhóómmvvààxungxung
đđ
tt
 
LOGO
H
c xong ch
ươ
ng này, b
n s
có th
:
Gi
i thích
đượ
c nguyên nhân xung
độ
t gi
a các nhóm
4
Nh
n d
ng các hành vi ch
y
ế
u trong nhóm
1
Đị
nh ngh
 ĩ 
a xung
độ
t
2
Mô t
ti
ế
n trình xung
độ
t gi
a các nhóm
3
Ch
ra cách gi
i quy
ế
t xung
độ
t gi
a các nhóm
 
5
 
2
LOGO
II--HHàànhnhvivitrongtrongnhnhóómm
 
LOGO
Hành vi trong nhóm
 
HHàànhnhvivitrongtrongnhnhóómm
Hình thànhliên minhC
nh tranh vàh
p tácS
v
tha
 
3
LOGO
1.1- C
nh tranh và h
p tác:
1.1.1- C
nh tranh và h
p tác:
Khi cùnglàm vi
c trong nhóm, gi
a con ng
ườ
i s
phát sinh các m
i t
ươ
ng tác. Các d
ng c
ahành vi t
nh
ng t
ươ
ng tác này có th
là:
Vô t
ư
H
p tácC
nh tranhXung
độ
t
 
LOGO
1.1- C
nh tranh và h
p tác:
Höôùng tôùingöôøi khaùcVoâ ïp taùc Caïnh tranh Xung ñoätHöôùng tôùilôïi íchcaù nhaân
Các lo
i t
ươ
ng tác gi
a c
nh tranh và h
p tác

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->