Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
La relevancia del concepto ‘sistema regional de innovación’ para la formulación de la política de innovación

La relevancia del concepto ‘sistema regional de innovación’ para la formulación de la política de innovación

Ratings: (0)|Views: 270 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/13/2014

 
2:<
Jdm`monbv @.
m
5<) 2.
js
gzb{snojw{sj) 3<<>
Ib sjijxb`gnb kji gm`gj|{m ‑wnw{job sjenm`bi kj n``mxbgn÷`„ |bsb ib  hmsozibgn÷` kj ib |miï{ngb kj n``mxbgn÷` 
Ji gm`gj|{m kj ¤wnw{jobw sjenm`bijw kj n``mxbgn÷`´ jw{â gm`wminkbkm j` ji knwgzswm bgbkîongmwmcsj n``mxbgn÷` ~ kjwbssmiim jgm`÷ongm ~ j` ib |sâg{ngb kj ibw |miï{ngbw |öcingbw kj b|m~m ~ |sm/omgn÷` kj ib n``mxbgn÷`. Gmom mgzssj gm` ji j`hmrzj kj imw wnw{jobw kj n``mxbgn÷` j` ej`jsbi) jizwm kji gm`gj|{m ab {sbwgj`knkm wz hn`binkbk b`biï{ngb n`ngnbi) ej`jsbinvâ`kmwj wz zwm j` ib hmsoz/ibgn÷` kj |miï{ngbw. Ji |sjwj`{j bs{ïgzim nkj`{nhngb z`b wjsnj kj snjwemw bwmgnbkmw gm` ib z{ninvbgn÷``msob{nxb kji {îson`m ¤wnw{job sjenm`bi kj n``mxbgn÷`´ ~ |sm|m`j ib an|÷{jwnw kj rzj z`b ojfmsgmo|sj`wn÷` ib hz`gn÷` kjwjo|jòbkb |ms ibw sjenm`jw j` ib hmsozibgn÷` ~ jfjgzgn÷` kj |miï{ngbw|zjkj {sbkzgnswj j` z`b z{ninvbgn÷` ozgam oâw gznkbkmwb ~ ob{nvbkb kj jw{j gm`gj|{m.
Cjssndz`{vbdm jwdzbikj/wnw{joj` dm`{vj|{zb wj`km{vj` bsn kb cjssndz`{vbsn j{b ebsb|j` jdm`monb/ sn czszvdm knwdzs{wm bdbkjondmb` j{b wzw{b{vjdm |min{ndb |zcindmj` bsimb`. Cjssndz`{vb/wnw{joj` ndzw|j`bsjdn` msm abs ejs{b{vj` kj` cjvbib) dm`{vj|{zbsj` jsbcnijsbd ebn`kn{z jen` kz abwnjsbdm bv{jsdj{b/qjkjb) j{b msmdms{z jen` kb wnw{job amsnj` |min{ndj` hmsozibvnmb`. Bs{ndziz am`jd cjssn/ dz`{vbdm jwdzbikj/wnw{job bsbz/dm`{vj|{z enwb jsbcni{vjbsn im{z{bdm vj`cbn{ bssnwdz nkj`{nhndb{vj`kn{z) j{b am`bdm an|m{jwn abz |sm|mwb{vj` kz6 jwdzbikjjd |min{ndj` hmsozibvnmb` j{b b|indbvnmb` cj{j{vj` kz{j` jen`dnvz`b amcj{m zijs{vjbd dm`{vj|{z amssj` jsbcnijsb bskzsb{wzbemb j{b òbcbs{zb/ emb jsben` kjvb`.
 [aj gm`gj|{ mh sjenm`bi n``mxb{nm` w~w{jow nw cjn`e gm`wminkb{jk n` {aj jgm`mong kjxjim|oj`{ b`kn``mxb{nm` gm`{jq{ cm{a n` {aj bgbkjong umsik b`k n` {aj n``mxb{nm` |smom{nm` b`k wz||ms{ mh w{b{j|mingnjw. Bw n{ ab||j`w un{a {aj n``mxb{nm` w~w{jow b||smbga n` ej`jsbi) {aj zwj mh {aj gm`gj|{ abwem`j cj~m`k n{w n`n{nbi b`bi~{ngbi |zs|mwj) b`k n{w zwj abw cjj` ej`jsbinvjk n` mskjs {m n`w|nsj {aj|mingnjw gsjb{nm`. [aj |sjwj`{ |b|js nkj`{nhnjw b `zocjs mh snwdw sjib{jk {m {aj zwj mh {aj {jso ‑sjenm`bin``mxb{nm` w~w{jo„ bw b `msob{nxj gm`gj|{ b`k wzeejw{w {aj a~|m{ajwnw {ab{ b cj{{js z`kjsw{b`kn`emh {aj smij |ib~jk c~ {aj sjenm`w n` {aj |mingnjw gsjb{nm` b`k b||ingb{nm` ob~ cj {sb`wib{jk n`{m b omsjgbsjhzi b`k gibsnhnjk zwj mh wzga gm`gj|{.
 
2:2
Jdm`monbv @
m
5<) 2
js
gzb{snojw{sj) 3<<>
Jixnsb Z~bssbDnjsm` Hib`beb`&
Ob`gajw{js N`w{n{z{j mh N``mxb{nm` Sjwjbsga
Ï@KNGJ2. N`{smkzggn÷`3. Gm`wnkjsbgnm`jw b`biï{ngbw7. ‑Wnw{job sjenm`bi kj n``mxbgn÷`„6 ½Z` gm`gj|{m bocnezm ‑hzvv~„=;. ‑Wnw{job sjenm`bi kj n``mxbgn÷`„ gmom gm`gj|{m `msob{nxm:. Ibw sjenm`jw gmom ‑jw|bgnmw„ kj |miï{ngb8. Jw{zknm kj gbwm6 ji `msmjw{j kj N`eib{jssb5. Gm`gizwnm`jwSjhjsj`gnbw cncinmesâhngbw
\bibcsbw gibxj6 wnw{job sjenm`bi kj n``mxbgn÷`) emcjs`b`vb sjenm`bi ozi{n`nxji) j`hmrzj wnw{îongm.Dj~umskw6 n``mxb{nm` |ming~) ozi{nijxji sjenm`bi emxjs`b`gj) w~w{jong b||smbga.@.¶ kj gibwnhngbgn÷` FJI6 M21) S23) M73
2
N@[SMKZGGN×@
Gbkb xjv gm` ob~ms hsjgzj`gnb) ibw sj/enm`jw wm` ji gj`{sm kji n`{jsîw b`biï{ngm ~|miï{ngm j` imw jw{zknmw kj ib n``mxbgn÷` J`gm`gsj{m) ib `mgn÷` kj ¤wnw{job sjenm`bi kjn``mxbgn÷` !WSN. ab bkrznsnkm no|ms{b`gnbgsjgnj`{j gmom ajssbonj`{b gm`gj|{zbi ~b`biï{ngb ~ gmo|m`j`{j kji knwgzswm |miï{ngmsjenm`bi
2
 @m mcw{b`{j) knxjswmw bz{msjw ab`nkj`{nfl gbkm bocneùjkbkjw ~ gzjw{nm`jw `msjwzji{bw j` jw{j gm`gj|{m !xîbwj) |ms jfjo/
& Z`b xjswn÷` |sjxnb kj jw{j bs{ïgzim wj |sjwj`{÷ j`ji wjon`bsnm
Gab`en`e czwn`jww w~w{jow b`k w~w{jowmh n``mxb{nm`
ji 37 kj j`jsm kj 3<<> j` ib Z`nxjswn/kbk kj Ob`gajw{js !
Ob`gajw{js Czwn`jww mh wgammi 
 .Imw bz{msjw kjwjb` besbkjgjs b imw mseb`nvbkmsjw ~imw |bs{ngn|b`{jw j` ji wjon`bsnm |ms wzw gmoj`{bsnmw~ wzejsj`gnbw
2
\szjcb kj jiim jw) |ms jfjo|im) ji esb` `öojsmkj sjenm`jw rzj |bs{ngn|b` j` ji |smesbob SNW-SN[[Whn`b`gnbkm |ms ib Gmonwn÷` Jzsm|jb ~ j` n`ngnb{nxbw wn/onibsjw
|im Kmimsjzq) 3<<34 Kmimsjzq ~ \bs{m) 3<<:4@bxbssm) 3<<5.
3
 Gm` ji {njo|m) imw jw{zknmwjo|ïsngmw kjwgsn|{nxmw kj ¤wnw{jobw´ ab`|sminhjsbkm abw{b n`gizns z`b gsjgnj`{j xbsnj/kbk kj gbwmw) bi {njo|m rzj ibw no|ingbgnm/`jw kji gm`gj|{m wj ab` n`{js|sj{bkm gbkbxjv oâw gmom |sn`gn|nmw kj b|ingbgn÷` ej/`jsbi b {mkm {n|m kj sjenm`jw \jwj b rzj ibgmo|ijfnkbk kj ibw hmsobw ~ kj ib hmsozib/gn÷` kj |miï{ngbw) gbsbg{jsnvbkm |ms ib ozi/{n|ingnkbk kj `nxjijw ~ kj bg{msjw) `m abgjwn`m bzoj`{bs) ji j`hmrzj kj WSN wzcsb~b
3
Jw no|ms{b`{j kjw{bgbs rzj ibw b|smqnobgnm`jwkj ¤wnw{jobw kj n``mxbgn÷`´ `m jw{â` hmsobkbw |msz`b {jmsïb n`{jesbi) rzj |sm|m`eb ibw sjibgnm`jw gbz/wbijw j`{sj ibw xbsnbcijw) z` gm`fz`{m kj wz|zjw{mwj an|÷{jwnw ~ kj wzw gm`wjgzj`gnbw i÷engbw) wn`m rzjwj {sb{b oâw cnj` kj z` obsgm gm`gj|{zbi !Jkrznw{)3<<:. Imw knw{n`{mw bz{msjw wj ozjw{sb` j` kjwb/gzjskm wmcsj wn ji {îson`m ab wnkm mcfj{m kj z`b {jm/snvbgn÷` n`wzhngnj`{j) rzj |sjgnwb z` ob~ms snems) m wnkjcj gm`{n`zbs wnj`km z` gm`gj|{m jo|ïsngm/n`kzg{n/xm `m jqgjwnxboj`{j ej`jsbinvbkm !Jkrznw{) 3<<:.
 
Jixnsb Z~bssb) Dnjsm` Hib`beb`
rzj j` kngam `nxji sjenm`bi wj knw|m`j kj sj/wms{jw wzflgnj`{jw ~ bkjgzbkmw |bsb ibw |miï/{ngbw ~ jw{sb{jenbw kj n``mxbgn÷` B `zjw{sm fzngnm) gm`xnj`j kjwinebs kj/{json`bkbw an|÷{jwnw b`biï{ngbw kj ibw |sm/|mwngnm`jw `msob{nxbw rzj kj jiibw wj |zj/kb` kjsnxbs) wmcsj {mkm j` sjibgn÷` gm` ibw|mwncninkbkjw rzj ibw sjenm`jw {nj`j` kjn`ffi zns j` ib n``mxbgn÷` j` wzw {jssn{msnmw@zjw{sm mcfj{nxm j` jw{j bs{ïgzim `m jw |sm/|m`js `zjxmw bxb`gjw j` ib gm`gj|{zbin/vbgn÷` kj imw WSN) wn`m |smhz`knvbs j` imwsnjwemw kj ib gm`xjswn÷` kj z` gm`gj|{mbocnezm j` z`b ajssbonj`{b |bsb ib |miï{n/gb) wmcsj {mkm j` oz~ knxjswmw gm`{jq{mwsjenm`bijw [bo|mgm jw `zjw{sb n`{j`gn÷`wmw{j`js rzj ji gm`gj|{m gbsjgj kj {mkbz{ninkbk |bsb ib jibcmsbgn÷` kj |miï{ngbw sj/enm`bijw ~ kj n``mxbgn÷` Wn` jocbsem) wï bsezoj`{bsjomw rzj z`b ojfms gmo|sj`/wn÷` kji bigb`gj ~ ibw inon{bgnm`jw kji gm`/gj|{m kjcj wjs ji |z`{m kj |bs{nkb |bsbgzbirznjs kjwbssmiim {b`{m {j÷sngm gmom|sjwgsn|{nxm \sm|m`jomw bwï gm`wnkjsbs ibsjen÷` gmom z` ¤jw|bgnm´) m z`b wjsnj kjjw|bgnmw) j` ji rzj {nj`j sj|jsgzwn÷` z`bwjsnj kj |miï{ngbw Jw{zknbomw ji gbwm kjib sjen÷` kji `msmjw{j kj N`eib{jssb
7
!
@ms/{aujw{ J`eib`k 
 . gmom jfjo|im kj ib n`{j/ssjibgn÷` j`{sj imw knw{n`{mw `nxjijw kj ibmseb`nvbgn÷` |miï{ngb ~ wz no|bg{m j` ib sj/en÷`) bwï gmom |bsb wzcsb~bs imw |mwncijwgm`ffi ng{mw j n`{jsbggnm`jw j`{sj imw hz`kb/oj`{mw) imw mcfj{nxmw ~ ibw sj|jsgzwnm`jwkj ibw |miï{ngbwJi |sjwj`{j bs{ïgzim bcmskb) j` |snojsizebs) gm`wnkjsbgnm`jw b`biï{ngbw kj imw
7
Ib sjen÷` `msmggnkj`{bi kj N`eib{jssb jw z` jfjo/|im kj ibw n`{jsbggnm`jw kj imw knw{n`{mw `nxjijw) ~brzj ib jxmizgn÷` kj wz |miï{ngb sjenm`bi jw ji |smkzg{mkj ib gm`hizj`gnb kj z`b |miï{ngb `bgnm`bi kj gnj`gnbcbwbkb j` ib jqgjij`gnb ~ b|ingbkb gmom om{ms kjigsjgnonj`{m sjenm`bi !\jss~) 3<<5.
wnw{jobw sjenm`bijw kj n``mxbgn÷` J` ji{jsgjs ~ gzbs{m b|bs{bkm wj kjwgsncj z`bbo|inb xbsnjkbk kj gm`{jq{mw sjenm`bijw ~g÷om ibw gm`gizwnm`jw jq{sbïkbw wj z{ninvb`gbkb xjv j` ob~ms ojknkb |bsb gm`hmsobsibw bej`kbw |miï{ngbw sjenm`bijw B gm`{n/`zbgn÷`) |smhz`knvbomw j` kj{json`bkmw|smcijobw kjsnxbkmw kji zwm kji {îson`mgmom gm`gj|{m `msob{nxm J` ji rzn`{mb|bs{bkm {sb{bomw kj bgibsbs ib hz`gn÷` kjibw sjenm`jw gmom jw|bgnmw |bsb ib hmsoz/ibgn÷` ~ jfjgzgn÷` kj |miï{ngbw Jw{j bw|jg/{m wj b`binvb {bocnî` j` ji öi{nom b|bs{bkmkji bs{ïgzim gm` ji jfjo|im kj ib sjen÷` kji`msmjw{j kj N`eib{jssb3
GM@WNKJSBGNM@JW B@BIÏ[NGBW
@m jqnw{j z`b kjfl `ngn÷` wj`gniib ~ bgj|/{bkb z`nxjswbioj`{j kji {îson`m WSN Wjeö` Bwajno ~ Ejs{ijs !3<<:) | 3>>. ¤ji wnw{j/ob sjenm`bi kj n``mxbgn÷` |zjkj j`{j`kjs/wj gmom ib n`hsbjw{szg{zsb n`w{n{zgnm`bi rzjb|m~b b ib n``mxbgn÷` j` ib jw{szg{zsb |sm/kzg{nxb kj z`b sjen÷`´ Kj hmsob wnonibs)Gmmdj ~ Wganj`w{mgd !3<<<4 || 357/35;.kjhn`j` z` WSN gmom z` ¤gm`fz`{m ejm/esâhngboj`{j kjhn`nkm ~ b|m~bkm n`w{n{z/gnm`bioj`{j kj sjkjw kj n``mxbgn÷` rzjob`{nj`j` z`b hzjs{j n`{jsbggn÷` |bsb ibojfmsb kj imw sjwzi{bkmw kj ib n``mxbgn÷`kj ibw jo|sjwbw kj ib sjen÷`´ Jq|sjwâ`/kmim kj hmsob knw{n`{b) wj gm`wnkjsb rzj z`WSN gmo|sj`kj z`b jw{szg{zsb kj |smkzg/gn÷` sjenm`bi !ji ¤wzcwnw{job kj jq|im{bgn÷`kji gm`mgnonj`{m´. ~ z`b n`hsbjw{szg{zsb kjb|m~m sjenm`bi !ji ¤wzcwnw{job kj ej`jsb/gn÷` kj gm`mgnonj`{m´. !Gmmdj) 3<<2.Jw{j |ib`{jbonj`{m {nj`j j` z`b wjsnj kjhz`kboj`{mw Ji n`{jsîw |ms imw WSN gmn`/gnkj j` ji {njo|m gm` im rzj wj ab xj`nkmj` iibobs ji ¤sjkjwgzcsnonj`{m´ kj ib jgm/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->