Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aptitudinea

aptitudinea

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Monica Schiller

More info:

Published by: Monica Schiller on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
 1
PROIECT DIDACTIC
APTITUDINILE
 –Inteligenţa ca aptitudine generală
-D
ATA
: 24. 03. 2009
C
LASA
: a X a
P
ROFESOR
: Flueraş Adina
 
U
NITATEA DE
Î
NVĂŢĂMÂNT
: Colegiul Naţional Bănăţean
 
O
BIECTUL
: Psihologie
T
IPUL LECŢIEI
:
Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe bazată pe s
trategiaproblematizare
S
UBIECTUL
: Aptitudinile -
Inteligenţa ca aptitudine generală
-
 
C
OMPETENŢE SPECIFICE
:
1.3. Caracterizarea generală a aptitudinilor 
 
şi inteligenţei, ca aptitudine generală
 2.3. Analizarea profilului propriei personal
ităţi şi a personalităţii celorlalţi
 
4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de
psihologie
O
BIECTIVE OPERAŢIONAL
E
:O1
 –să
 
definească aptitudinile
 
şi
 
inteligenţa
 O2
 –să deducă caracteristicile aptitudinilor 
 O3
 –să
 
diferenţieze termenii
aptitudine, capacitate
 , inteligenţă
 O4
 –să clasifice aptitudinile
 O5
 –să explice teoria inteligenţelor multiple
 
M
ETODE
:M1
 –conversaţia euristică
 M2
 – 
problematizareaM3
 – 
exemplificareaM4
 – 
dezbatereaM5 -
exerciţiul
 
M
IJLOACE DIDACTICE
:m1
 –planşe cu obiective
 m2
 –fişe de lucru
 
(schiţa lecţiei, fişa
aptitudinile sunt înnăscute sau dobândite
)m3
 – 
videoproiectorul, prezentare în Power Pointm4
 –test pentru Inteligenţa Emoţională
 m5
 –teste de inteligenţă Raven, Domino
70
 
 2
m6
 – 
imagini cu Charles Blondinm7
 –fişa de lucru
„Inteligenţe multiple”
 
B
IBLIOGRAFIE
:
Bonchiş, E. (1999);
 Metodica predării psihologiei în liceu.
Editura Imprimeriei de Vest,Oradea;
Lemeni, G.; Tărău, A. (2004);
Consiliere şi orientare, ghid de educaţie pentru carieră.
Editura ASCR, Cluj-Napoca;
Lupşa, E.; Bratu, V. (2005);
 Manual de psihologie
. Editura Corvin, Deva;
Sălăvăstru, D. (2006);
 Didactica psihologiei. Perspective teoretice şi metodice.
Editura
Polirom, Iaşi;
 Zlate, M. -coord.- (2005);
Psihologie: manual pentru clasa a X-a.
 
Editura Aramis, Bucureşti.
 
 3
DD
EESSFF
ĂĂŞŞ
UURRAARREEAA 
LL
EECC
ŢŢ
IIEEII
 
 M  M 
OO M  M  E  E  N  N  E  E  L L E  E  
 L L
 E  E 
Ţ Ţ 
 I  I  E  E  I  I 
  A A
 I  I  I  I  A A E  E  A A 
 A A D D R R L L I  I  
 D D
 I  I  D D A A I  I 
  A A
 I  I  I  I  A A E  E  A A
  E  E 
 L L E  E  L L I  I 
 1) Moment organizatoric
 
Pregătirea materialelor didactice
 
 
Strigarea catalogului, stabilirea contactului vizual
2) Pregătirea psihologică pentru lecţianouă
 
-D
espre ce am discutat ora trecută
la Psihologie?-Ce este temperamentul?-
Ce aţi avut de pregă
tit pentru azi?
Se verifică tema de casă
.-Ca
re sunt componentele personalităţ
ii?... despre personalitate
ş
i temperament... latura dinamico-
energetică a personalităţ
ii
Elevii solicitaţi larăspuns îşi vor cititema de casă
 ... temperament,aptitudini, caracteretc.
3) Anunţareatemei şi a
obiectivelor 
-
Astă
z
i, vom vorbi despre APTITUDINI şi inteligenţa ca
a
 ptitudine genera
.În prima parte a lec
ţ
iei vom aborda aptitudinile (
se noteazătitlul pe tablă). După ce vom discuta despre ele vom şti sărăspundem la mai multe întrebă
ri:1)
Ce înţ
elegem prin aptitudini?2) Care sunt caracteristicile principale ale aptitudinilor?3) Ce î 
nseamnă
capacitate?4) Cum pot fi clasificate aptitudinile?5) Teoria
Inteligenţelor Multiple
 
şi teoria InteligenţeiEmoţionale
.
Pentru fiecare întrebare se prezintă câte o planşă care va filipită pe tablă. În dreptul fiecărei întrebări se va bifa după ceva fi tratată
problema.
4)Transmiterea
-Ce anume din
 personalitate reprezintă
aptitudinile? ... latura instrumental-operationala

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->