Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Statistica Aplicata

Curs Statistica Aplicata

Ratings: (0)|Views: 533 |Likes:
Published by raresdaniel

More info:

Published by: raresdaniel on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
IulianSTOLERIU    
StatisticAplicat   
 
1StatisticAplicat(C1)  IntroducereînStatistic   
Scurtistori
Statisticaesteoramura³tiielorcesepreocupdeprocesuldecolectarededate³iinformiideorganizarea³iinterpretarealor,învedereaexplicriiunorfenomenereale.Îngeneral,pri
dat
(sa
datestatistice 
)îelegemomulµimedenumereceauoanumitînsemntate.Acestenumerpotlegateîntreelesaunu.Sunteminteresidestudiulacestordate,cuscopuldeaîelege anumitereliiîntrediversetrsturicemsoardateleculese.Deregul,oameniiauanumitintuiµiidesprerealitateaceneînconjoar,pecareledorescaconrmateîntr-unmodcâtmai exact.Deexemplu,dacîntr-oanumitzonaµriiratasomajuluiesteridicat,estedeteptat caînaceazoncalitateavieµiipersoanelordeacolosnuelastandarderidicate.Toti,ne-am dorismcâtmaipreci³iînevaluarealegturiidintreratasomajului³icalitateaviii,deaceea ne-amdorisconstruimunmodelmatematiccesneconrmeintuiµia.Unaltgendeproblem: ardemdenerbdaresamcinevanoulpre³edinte,imediatceseiiledevotareauînchisporµil
exit-pol
).Chestionareatuturorpersoanelorceauvotat,colectarea³iunicareatuturordatelor într-untimprecordnuesteomsurdelocpractic.Înambeleproblememeionate,observaµiil³iculegereadedateaudevenitprimatreaptspreîelegereafenomenuluistudiat.Decelemai multeori,realitateanupoatecompletdescrisdeunastfeldemodel,darscopulestedeaoferoaproximarecâtmaidel³icucosturilimitate.Înambelesituaµiimeionateapareroriîaproximare,eroricareµindeîntâmplare.Deaceea,ne-amdorisputemdescrieacestefenomene cuajutorulvariabileloraleatoare.Plecânddelacolecµiilededateobµinutedintr-ocolectivitate, Statisticaintroducemetodedeprediie³iprognozpentrudescrierea³ianalizaproprietµilor întregiicolectivitµi.AriadeaplicabilitateaStatisticiiestefoartemare:³tiinµeexactesausociale, umanisticsauafacerietc.OdisciplinstrânslegatdeStatisticest
Econometri
.AceastramuraEconomieisepreocupdeaplicaµiialeteoriiloreconomice,aleMatematicii³iStatisticiînestimarea³itestareaunorparametrieconomici,sauînprezicereaunorfenomeneeconomiceStatisticaaaprutînsecolulalXVIII-lea,dinnevoileguvernelordeacolectadatedesprpopuliilepecarelereprezentausaudeastudiamersuleconomieilocale,învedereauneimai buneadministrri.Datoritoriginiisale,Statisticaesteconsideratdeuniicaindo³tiinµde sinestttoare,ceutilizeazaparatulmatematic,³inuesteprivitcaosubramuraMatematiciiDarnunumaioriginilesaleaufostmotivelepentrucareStatisticatindesdevino³tiinµseparat deTeoriaProbabilitµilor.Datoritrevoluµieicomputerelor,Statisticaaevoluatfoartemultîdirecµiacomputional,pecândTeoriaProbabilitµilorfoartepuµin.A³acumDavidWilliamscriaîn[18],"TeoriaProbabilitµilor³iStatisticaaufostodatcstorite;apois-auseparat;îceledinurmaudivorµat.Acumabiacsemaiîntâlnesc". Dinpunctdevedereetimologic,cuvântului 
statistic 
î³iareoriginileînexpresialatin 
statisticucollegiu
(însemnân
consiliulstatulu
)³icuvântulitalian 
statista 
,însemnând 
omdesta
sa
politicia
.În1749,germanulGottfriedAchenwallaintrodustermenulde 
Statisti
,desemnapentruaanalizadatelereferitoarelastat.Maitârziu,însecolulalXIX-lea,SirJohnSinclairextrapolattermenullacolecµii³iclasicridedate. Metodelestatisticesuntastziaplicateîntr-ogamlargdediscipline.Amintimaicidoarcâtev
 
C1&L1[Dr.IulianStoleriu] 
exemple: 
înAgricultur,deexemplu,pentruastudiacareculturisuntmaipotrivitepentruafolositpeunanumitterenarabil
înEconomie,pentrustudiulrentabilitµiiunornoiproduseintrodusepepi,pentrucore- lareacereriicuofert,saupentruaanalizacumseschimbstandardeledevi; 
înBiologie,pentruclasicareadinpunctdevedere³tiiicaunorspeciideplantesau pentruselectareaunornoispecii
întiieleeduciei,pentruagsicelmaiecientmoddelucrupentruelevisaupentrustudiaimpactulunortestenaµionaleasupradiverselorcaregoriidepersoanecelucreazîînvµmânt; 
înMeteorologie,pentruaprognozavremeaîntr-unanumitµinutpentruoperioaddetimp, saupentruastudiaefecteleînclziriiglobale; 
înMedicin,pentrutestareaunornoimedicamentesauvaccinuri
înPsihologie,învedereastabiliriigraduluidecorelaµieîntretimiditate³isingurtate; 
înPolitologie,pentruavericadacunanumitpartidpoliticmaiaresprijinulpopuliei
întiielesociale,pentruastudiaimpactulcrizeieconomiceasupraunoranumiteclassociale; 
etc. Pentruaanalizadiverseproblemefolosindmetodestatistice,estenevoiedeaidenticamaiîntâi careestecolectivitateaasupracreiasedore³testudiul.Aceastcolectivitate(sau 
populaµi
poatepopuliauneiµri,saunumaieleviidintr-o³coal,sautotalitateaproduseloragricolcultivateîntr-unanumitµinut,sautoatebunurileproduseîntr-ouzin.Dacsedore³testudiul uneitrsturicomuneatuturormembrilorcolectivitµii,estedemulteoriaproapeimposibilde aobservaaceasttrsturlaecaremembruînparte,deaceeaestemultmaipracticdestrângedatedoardespreosubmulµimeaîntregiipopulii³ideacutametodeecientedeextrapolaacesteobservaµiilatoatcolectivitatea.Existoramurastatisticiiceseocupcdescriereaacesteicolecµiidedate,numit 
Statisticdescriptiv 
.Aceastdescriereatrsturilor uneicolectivitµipoatefcutatâtnumeric(media,dispersia,mediana,cuantile,tendinµeetc)cât³igrac(prinpuncte,bare,histogrameetc).Deasemenea,dateleculesepotprocesateîntrunanumitfel,încâtsputemtrageconcluziifoarteprecisedespreanumitetrsturialeîntregicolectivitµi.AceastramuraStatisticii,caretrageconcluziidesprecaracteristicialeîntregicolectivitµi,studiinddoaropartedinea,senumt
Statisticinferenµial 
.ÎncontulStatisticiinferenµialeputemtrece³iurmtoarele:luareadedeciziiasupraunoripotezestatistice,descrierea graduluidecorelareîntrediversetipuridedate,estimareacaracteristicilornumericealeunor trsturicomuneîntregiicolectivitµi,descrierealegturiiîntrediversecaracteristicietc. StatisticaMatematicesteosubramuraMatematiciicesepreocupdebazateoreticabstract aStatisticii.Dindateleculesepecaleexperimental,StatisticaMatematicvacutasextrag 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
loricick liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->