Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Plantaže orha

Plantaže orha

Ratings: (0)|Views: 2,482 |Likes:
Plantaže oraha
Plantaže oraha

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Aleksandar Obrenovic Obren on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Univerzitet u Beogradu
Šumarski fakultet
 Seminarski rad iz
Plantažnog šumarstva
 
Piantaže oraha
 (Juglans regia)
Stuent: Profesor:Vlaan Ivetid
 
Obrenovid
Aleksandar 65/2009
Snežana Stanojkovid 90/2009
 
 
 
1.0.
 
UPOTREBNA VREDNOST ORAHA
 
Orah je veoma, ali ipak nedovoljno rasprostranjena vrsta drveta. Od velikog je
značaja kao vrsta sto proizilazi iz njegove višenamenske upotrebe. Plo je bogat
vitaminima, mineralnim materijama (3%), uljem (50-80%
), belančevinam (12
-25%
). Orahovo rvo je veoma skupoceno, a furnir mu se nalazi među
najkvalitetnijim.
Upotrebnu vrenost imaju i zeleni ploovi i njihov omotač, kao ilist i kora oraha. Plantaže oraha aju o 1500
-2000kg orahovog jezgra po hektaru,
 što njegovo gajenje čini veom arentabilnim. Unapređenjem proizvonje orahamogu a se ostvare značajni ekonomski rezultati, uključujudi i značajnemogudnosti eviznog prihoa, imajudi u viu a je i svetsko tržište neov
oljno
snabeveno ploovima i rvetom oraha i a postoje praktično neograničenemogudnosti izvoza. U cilju povedanja ekonomičnosti proizvonje u zasaima orahase kao međukultura sai leska i kajsija, koje mogu a se koriste tokom prvih 10
-15godina razvoja
zasaa. Ove kulture, zbog ranijeg ploonošenja u onosu na orah,obezbeđuju povoljnije ekonomske rezultate o perioa obrog uroa oraha.
Ako
pore naveenih, kao međukultura mogu a se koriste i ruge vrste kao što su:breskva , višnja, malina i jagoa. Orah je vodna vrsta pogona čak i za biološkuproizvonju. Jestivi eo vostruko je zaštiden, tako a najčešde ne sarzi ostatkepesticia. Može se plantažno uzgajati uz minimalni broj tretiranja ako se oaberusorte otporne na bolesti i štetočine. Proizvo
dnja oraha kod nas ima velikiperspektivu jer mu odgovaraju klimatski i edafski uslovi. Koristi se i u industrijinamestaja, kao i u auto industriji za ekskluzivne modele automobila, za izradumuzickih instrumenata, rezbarenje.
 
1.1.
 
POKUPITE NOVAC IZ ZEMLJE
 
Sve se više priča o komercijalnoj isplativosti sanje oraha. O tome šta je svepotrebno, na kakvom zemljištu uspeva, koja je tehnologija sanje i o rugim
zanimljivim pitanjima o savremenoj proizvodnji oraha , govori Prof.dr. Slobodan
Cerovid
- Departman
za vodarstvo
i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta uNovom Sadu.Za podizanje savremenih zasada oraha treba koristiti sorte i selekcije dobrog
kvaliteta ploa i velike ronost. Visoka ronost porazumeva izraženu genetsku
osnovu sorte i selekcije za
visoku ronost (više ženskih cvetova u grupi i ronost ilateralnih, a ne samo vršnih pupoljaka), kao i za otpornost na bolesti i mraz.Otpornost na mraz porazumeva kasniji početak vegetacije, kako bi se izbegle štete o poznih prolednih mrazeva koji najviše štete pričinjavaju orahu i ranizavršetak vegetacije kako bi se izbegle štete o zimskih mrazeva it.
 Sadnice odabranih sorti i selekcija oraha moraju biti proizvedene vegetativnim
putem (kalemljenjem). One de ati prve ploove ved u rugoj, tredoj,
a najkasnije
u četvrtoj vegetaciji (sl.1.. sorta
 
Rasna
 
rađa ved u rasaniku).
 
Znatnijeg roa de biti ka se ovoljno razvije kruna, posle osme goine. Orah jevrlo ugovečna vodka, živi 100 i više goina maa se puni ro planira na 50
godina. Stablo oraha
relativno sporo raste, 4/5 zapremine svoje buude krunepostiže tek za oko 15 goina, ok se ko vedine vodnih vrsta u savremenim

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->