Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model 2

Model 2

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Alexandru Petrescu

More info:

Published by: Alexandru Petrescu on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
 1
LICEUL “PROFESIA” BUCURE
Ş
TI
PROIECT
PENTRU OB
Ţ
INEREA
CERTIFICATULUIDE COMPETEN
Ţ
E PROFESIONALE
 ÎN CALIFICAREA“TEHNICIAN ÎN ACTIVIT
ĂŢ
I ECONOMICE NIVEL 3”
 
Îndrum
ă
tor,
 
Prof. Cornel BOERESCU
Elev,
 
Petre Claudia SilviaClasa a XII-a ABUCURE
Ş
TIIunie - 2010
 
 
 2
 
Analiza ciclului de viata al unui produs
 
 
 3
Cuprins
ARGUMENT 3CAPITOLUL I PREZENATREA SOCIET
ĂŢ
II
1.1 Date generale despre societate
4
1.2 Descrierea obiectului principal de activitate al societ 
ăţ 
ii
4
1.3 Capitalul social, p
ă
 ţ 
ile sociale
 ş
i ac
 ţ 
ionariatul societ 
ăţ 
ii
4
1.4 Conducerea societ 
ăţ 
ii
5
1.5 Exerci
 ţ 
iul financiar, bilan
 ţ 
ul, repartizarea beneficiilor 
 ş
i a pierderilor 
6
1.6 Modificarea formei juridice, dizolvarea
 ş
i lichidarea societ 
ăţ 
ii
7
1.7 Managementul societ 
ăţ 
ii
8
1.8 Personalul firmei
9
1.9 Furnizori
9
1.10 Scurt istoric al activit 
ăţ 
ii desf 
ăş
urate pân
ă
în prezent 
10
1.11 Segmentul de pia
 ţă
ocupat de produs/campanie
10
1.12 Informa
 ţ 
ii financiare
11CAPITOLUL II ISTORIA COFET
Ă
RIILOR 
2.1 Istoria re
 ţ 
etelor culinare
15
2.2 Produsele de cofet 
ă
rie
17
2.3 Ustensile folosite
18
2.4 Utilaje folosite
20
2.5 Reguli igienico-sanitare de protec
 ţ 
ie a muncii adecvate la ustensilele de cofet 
ă
rie
21CAPITOLUL III CICLUL DE VIA
ŢĂ
AL PRODUSELOR 
3.1 Ciclul de via
 ţă
comercial 
ă
a produsului
22
3.2 Ce este un produs?
23
3.3 Clasificarea produselor 
24
3.4 Etapele de creare a unui produs
25
3.5 Analiza func
 ţ 
ional 
ă
 26
3.6 Ciclul de via
 ţă
a unui produs
 27CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ
4.1 Tehnologia prepar 
ă
rii torturilor festive
 29
4.2 Procesul tehnologic de preparare a torturilor festive
 29BIBLIOGRAFIE 33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->