Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betel 42-2012

Betel 42-2012

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by copilsebastian
Publicatie crestina pentru copii si tineri a bisericii Penticostale Betel Arad
Publicatie crestina pentru copii si tineri a bisericii Penticostale Betel Arad

More info:

Published by: copilsebastian on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2012

pdf

text

original

 
 
Fondurile necesare editării si distribuiriirevistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con
-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei caredoresc să sprijine această lucrare pot depunebani în contul
Asociaţiei Creştine de caritateGosen
, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.
VămulţumimînNumeleDomnuluiIsus
 
Colectivulredacţie
ISSN: 1583-2589
 pag. 3
Vinevacanţa!...pentruceiceauînvăţat
 – Învăţătorul
 pag. 4
Despreprieteni–
Daniel Pălincaş
 pag. 6 
CăutaţiîncarteaDomnului(Judecători)şicitiţi!
 –
Damaris Meseşan
 pag. 7 
Începutulînţelepciunii•Personajebibliceşilucrurireprezentative
 pag. 8 
Ogurăcudouăfeluridegusturi
 – Iosif Anca
 pag. 9
Ozia
 – Predicatorul
 pag. 10 
FricadeDomnul
 – Eunicia Muraru
 pag. 12-14
Interviu-Pornograaşidependenţadeinternet–oviaţăînminciună
 – Documentar, Radio „VoceaEvengheliei” Timişoara
 pag. 15 
Rugăciuneaaraputere–
I.Z.Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor – N.L.
 pag. 16-17 
Pilde
 pag. 18 
Răspunsuri,întrebărişipremianţi 
 pag. 19 pag. 20 
Gigantulelefant
 – Rebeca Dagău
Copilăria Mântuitorului
Când Isus veni din slavă,
Un prunc dulce-a fost întâi
Şi-L veghea la căpătâiVocea mamei cea suavă.
Ea la pieptu-i cu iubire
Îl strângea şi-L săruta.Şi micuţul Prunc creştea,Gângurind de fericire.El creştea-n înţelepciuneŞi tot mai plăcut era –Tatăl Veşnic Îl iubeaDar şi oamenii – se spune...Când părinţii Săi de Paşte,În Ierusalim s-au dus,S-au întors fără Isus –Au aat, ind departe.L-au căutat printre tovarăşi,Printre rude, cunoscuţi,S-au întors’napoi duruţiŞi-L găsiră-n Templu iarăşi.Printre rabini sta la masă,Asculta, ’ntrebări punea,Ceru’ntreg se minuna,Dar era la Tata-acasă.Şi I-au zis cu nerăbdare:
„De ce astfel Te-ai purtat?
Tatăl, eu – Te-am căutatPeste tot cu îngrorare!”El le-a zis:”Chiar nu ştiaţi,Că Eu trebuie să uÎn Templul Tatălui cel viu,Printre învăţători şi fraţi?”Şi-au continuat cărarea,S-au întors iar cu Isus,
Care-n tot le-a fost supus
Până Şi-a sfârşit lucrarea.
Simion Buzduga
 
3
Editorial 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea
(Coloseni 3:16)
 
3
Înţeleptul Solomon scria: „Toate îşi au vremea lor...”(Eclesiastul 3:1), astfel şcoala şi învăţatul şi-au avutvremea lor, urmează o vacanţă de peste două luni, căcieste vremea ei.Vă propun să ne uităm în catalog, mai întâi la rubricaabsenţe, apoi la notele obţinute la ecare disciplinăşcolară, pentru că Solomon scria în continuare: „ecarelucru de sub ceruri îşi are ceasul lui”. Dacă la ceasul –ora de matematică, de exemplu, aţi fost prezenţi şi atenţi,foarte bine, dar dacă aţi lipsit, vă întreb la ce aţi folositceasul acela? Toată viaţa se compune din vremi (ani) şiceasuri (ore) care pot  folosite cu înţelepciune sau pot pierdute. Timpul este o valoare ce nu poate  economisită,ci doar folosită. Fiecare moment este o oportunitate de a învăţa ceva şi de a trăi frumos sau poate, pentru unii, oocazie de a face ceva rău. Mai există şi posibilitatea de anu face nimic – serviciul leneşulului – chiulitul de la şcoală,dar şi în situaţia aceasta tot se va face ceva.Dacă aţi parcurs cu bine anul şcolar şi aţi ştiut să lefaceţi pe toate la
vremealor 
: orele de şcoală, e ele teoriesau practică, temele pentru acasă, acum vă puteţi bucuradin plin de vacanţă. Chiar dacă nu vom pune cărţile pe foc,cum se mai spune în perioada aceasta, aveţi dreptul să vă jucaţi, potrivit cu vârsta pe care o aveţi. recomand jocuri înnatură, în locul jocurilor virtuale, care vă pironesc în scaunulcomputerului şi vă fac dependenţi de imagini ireale. Timpulvacanţei poate  folosit şi pentru ajutorarea părinţilor saubunicilor. Cred că ei vă vor recompensa, aşa încât să aveţiceva bani pentru următorul an şcolar. Dacă sunt prea săracisă vă plătească în bani pentru munca voastră, gândiţi-vă căei muncesc mult mai mult pentru a vă întreţine. Apoi existăşi beneciul de a învăţa o meserie ca ucenic, din care veicâştiga bani, mai târziu în viaţă. Nu trebuie uitat nici faptulcă dacă facem ceva frumos, ca pentru Domnul, El ne varăsplăti şi aici pe pământ şi în eternitate. Într-o situaţie diferită se aă cei care n-au înţeles binecă Dumnezeu: „Orice lucru El îl face frumos la vremealui” (Eclesiastul 3:11). Astfel cei care au rămas corigenţisau cei care nu au luat examenul de bacalaureat, trebuie încă să înveţe, neavând drept la o vacanţă întreagă şi fărăemoţii. Poate unii se bazează pe relaţii sau pe indulgenţaexaminatorilor şi tot nu învăţă, dar eu vă întreb: „Chiar credeţică şcoala n-are rost?” Imaginaţi-vă că un medic n-ar şti cetratament să vă dea şi v-aţi îmbolnăvi mai grav sau un şofer de autobuz nu ştie ce defecţiune indică la bord şi ar pune înpericol viaţa a zeci de pasageri. De asemenea, gândiţi-vă,ce urmări ar avea cine nu ştie scrie corect şi ar transmiteinformaţii eronate privind o decizie ocială a autorităţilor statului. Se spune că Napoleon nu scria frumos şi în cazulbătăliei de la Waterloo – una din marile lui înfrângeri – a scriso depeşă către comandantul unui corp de militari de carierăşi acesta a citit-o sub un alt înţeles, întârziind deplasareatrupelor, fapt considerat de istorici, ca având o contribuţiemajoră la înfrângerea francezilor.Poate aţi auzit părinţi plângându-se de diferiteneajunsuri sau de guvernanţi şi patroni, sau dacă suntpatroni, de angajaţi. Dacă încercaţi să discutaţi cu ei, veţiaa cât ar  de bine dacă ecare şi-ar face treaba în modconştiincios. Dar dacă profesorii nu au înţeles vremeapredării lecţiei şi voi pe cea a asimilării cunoştinţelor şiaţi neglijat orarul, când veţi recupera ceea ce aţi pierdut?Ceasul următor poate  momentul potrivit pentru o altăactivitate. Viaţa are câteva perioade de activitate intensă, încazul vostru – şcoala, urmate de alte perioade în care oraruleste mai liber şi activităţile mai plăcute, pentru voi - vacanţa. Amintiţi-vă de Iosif, ul lui Iacov, care după o perioadă greade şcolarizare, nalizată cu un examen valoros în faţa luiFaraon, a fost promovat într-un serviciu bun, în care îşifăcea singur orarul, ind un om foarte înţelept.
(continuare în pagina următoare)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->