Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DA 32-2012

DA 32-2012

Ratings: (0)|Views: 290|Likes:
Published by copilsebastian
Publicatie crestina a bisericii Penticostale Betel Arad
Publicatie crestina a bisericii Penticostale Betel Arad

More info:

Published by: copilsebastian on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

 
C
uprins
ISSN: 1841-1185
Lucruri pe care (nu) le uită Dumnezeu –
Editorii
Editorial 
3
A pune vorbe bune
 – Cristian Dan
Statutul spiritual şi moral al credinciosului 
12
Căi biblice de vindecare spirituală şi zică –
Simion Buzduga
Închinători în Duh şi în adevăr 
4
Ce-ai învăţat din cele întâmplate? –
Iosif Anca
Înţelepciune pentru înţelepţi 
15
Lucrarea Duhului Sfânt în planul veşnic allui Dumnezeu (partea a V-a) –
Iosif Anca
Doctrine biblice
6
Scrisoarea a XXX-a
– Zaharia Bica
 Am învăţat să învăţăm şi învăţând ne învăţăm
10
Fondurile necesare editării şi distribuirii re
-
vistei „Dragoste pentru Adevăr”, provin dindonaţii din ţară şi străinătate. Cei care do
-
resc să sprijine această lucrare pot facedepuneri în contul Asociaţiei Creştine de cari
-
tate Gosen 2511.1-1584.1/ROL COD IBAN:RO91RNCB1200000015840001 sau 2511.1-1584.2/EUR, COD IBAN: RO64RNCB1200000015840002deschis la BCR, Arad, care are ca obiect de ac
-
tivitate doar educaţia creştină.Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!Colectivul de redacţieFamilia Voronaev
 
(partea a III-a)
– Extras din
Mesagerul Cincizecimii Experienţe
16
Înălţarea
N-a fost vreo rampă de lansare,Nici vreo navetă spaţială,Cu zgomot, forţă de motoare –N-avea nevoie de escală.N-au fost prezente echipajeŞi nici vreo gardă de onoare,Când Domnul, prin cereşti miraje,Pleca din lumea trecătoare.Era spre veşnica Sa cursăNu pe aeroport, pe munte,Că El era a vieţii sursă,Ce-a-ntins spre noi cereasca punte.Spre zări de vis şi pace ninse,S-a înălţat dintre discipoli,Iar norul îl acoperise,De ochii triştilor apostoli.Pe-aripi de cânt s-a dus departe,S-a-ntors victorios acasă.A smuls din moarte, tot prin moarte,Biserica... a Sa Mireasă.Azi ea aşteaptă revenireaCând va străbate aceleaşi spaţii,Dar împreună cu Iubirea,Pe aceleaşi culmi de slăvi şi graţii,Isus, la fel va reapare...Te-ntrebă suete: eşti gata?Mireasa Sa scrutează-n zare,Se-aude! Vine! Maranata!
 
Simion Buzduga
 
3
„La început era Cuvântul...”(Ioan 1:1)
Lucruri pe care (nu) le uită Dmnezeu
Noioameniisuntemsupuşiuităriiprinlimitelecapacităţiinoatre.Totodată,suntemafectaţideuitarealucrurilorbuneşidememorareanegativă–păstrareaunorlucruripăcătoasesaucugândderăzbunare,fapt
pentru care „
Iosif a pus întâiului născut numele Manase(Uitare)
«
căci 
»
a zis el 
«
Dumnezeu m-a făcut să uit toatenecazurile mele şi toată casa tatălui meu
»” (Geneza
41:51).Eladepusefortsăeselectivînmemorialuişinuauitateducaţiabună,cinumainecazurilepricinuitedeceidinjur.Ceamaivinovatăuitareesteînraport
cu Dumnezeu
...
ai uitat pe Dumnezeul, care te-aîntocmit 
”(Deuteronom32:18).„
Luaţi seama, deci,
voi 
care uitaţi pe Dumnezeu 
, ca nu cumva să vă sfîşii şi să nu e nimeni să vă scape
”(Psalmul50:22).SentinţadivinăanunţatăprinprofetpentruIsraelafostfoartedureroasă:„
....Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău,voi uita şi Eu pe copiii tăi! 
” (Osea 4:6)
aămacumdinSntaCarte,felulîncareuisaunuuităDumnezeu.Însituiicritice,ndnecazulşidurereasuntgreudesuportatşioameniiseîntreabărugător:„
 Auitat Dumnezeu 
să aibă milă?...
”(Psalmul77:9);„
M-a părăsit Domnul şi 
m-a uitat Domnul! 
”(Isaia49:14).
Răspunsul este categoric NU
;
Poate o femeie să uitecopilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul  pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu tevoi uita cu nici un chip
”(Isaia49:15).Parteanoastrăînnecazestesă„sunămcuvâlvă”(Numeri9:9‑10),să‑LchemămînziuaceagreaşiDumnezeunevaveni înajutor(Psalmul50:15).
 „Căci cel nenorocit nu esteuitat pe vecie...
”(Psalmul9:18).RegeleEzechias‑arugatculacrimi:„
Doamne, adu-Ţi aminte...” 
(2Regi20:3)şiDumnezeuŞi‑aadusamintedefapteleluievlavioase,vindecându‑l.Întreoameni,dupăcâţivaanisaucâtevageneraţii,
totul este uitat”,
căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului...
”(Eclesiastul2:16)şi„
Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; şi ce va mai , ce se va mai întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmăde aducere aminte la cei ce vor trăi mai tîrziu
”(Eclesiastul1:11).Referitorlacelepromiseprinprofeţi,Dumnezeunuuiniciodată‑şiîmplineascălatimplucrările.Dupăpotop,Elaaşezatcurcubeulînnor,dreptsemnalsiguranţeicelorarmateînlegăturăcuistoriaumană(Geneza9:15‑16).Elaîmplinitîntimpulvieţiipatriarhilorceeacepriveageneraţiaaceea
Şi-a adus aminte de
 Avraam
”(Geneza19:29);„
Şi-a adus aminte de celece spusese Sarei 
”(Geneza21:1).Apoipotrivittimpuluipromis,înlegământulSău(Geneza15),aeliberatpeevreidupăsutedeani;„
Şi-a adus amintede legământul Său 
făcut cu Avraam,Isaac şi Iacov” 
(Exodul2:24)EsteunmareharfaptulcăDumnezeu,Celcecunoaştetotulîntrecutşiînviitor,adecissăuitegreşelileşipăcatelenoastredacănepocăim;„
Toate
 păcatele
pecare le-a săvârşit 
se vor uita.
..
”(Ezechiel33:16).Sănuuitămcuvinteledintr‑ocântareatreptelor:„
Dacă ai  păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cinear putea sta în picioare, Doamne?
”(Psalmul130:3).Reversuluităriidivineapăcatelor,seproducecândomul
săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată
neprihănirea
lui 
se va uita.
..
”(Ezechiel33:13);ProroculBalaamesteunexemplualomului,decareDumnezeuauitatşiapieritrăsplătire,intrândsubincideaceluilaltarticol,aşacumsevaîntâmplacuBabilonul(Apocalipsa16:9;18:5).„
Domnul a jurat pe slava lui Iacov:
«
Niciodată nuvoi uita nici una din faptele lor! 
»”(Amos8:7).Înconcluzie,dacă„..
.nici una din
(vrăbii)
nu esteuitată înaintea lui Dumnezeu
”(Luca12:6),noisuntem
mai de preţ 
”(v.7).Domnul,aruiaducereaminteesteobinecuntarepentruceicredincii
Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! 
”(Psalmul20:3),darsănuuitămsăleaducemlavremepotrivităşiînaşafelcasăeprimite.ÎnaşteptareaÎmpărăţieiviitoare,când
vechilesuferinţe vor  uitate
”şi„
nimeni nu-şi va mai aduceaminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni înminte
”(Isaia65:16‑17),nevombucurapentrueternitate,pentrucă
Dumnezeu a decis ce va uita şi respectivce nu va uita: „
Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale
(Isaia43:25);„
...
Domnul a luat aminte la lucrul acestaşi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Ei vor  ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor  o comoară deosebită, în ziua pecare o pregătesc Eu.
..
”(Maleahi3:16‑17).ÎmpărăţialuiDumnezeuestepregătitădelaîntemeierealumii.Îneavorrăsplătiţitoţiceineprihăniţi,pentrutoatelucrurilebune,decareeinu‑şiaducaminte,darpecarenulevauitaDomnul(Matei25:31‑46).
Editorii 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ionioanaion liked this
Adi Nicolau liked this
cminulescu liked this
Gibran Dani liked this
flhanu1 liked this
Ciugudean Mircea liked this
Oana Berea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->