Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
The African Origin of the Myths and Legend of the Garden of Eden

The African Origin of the Myths and Legend of the Garden of Eden

Ratings: (0)|Views: 283|Likes:
Published by Rbg Street Scholar

The African Origin of the Myths and Legend of the Garden of Eden

The African Origin of the Myths and Legend of the Garden of Eden

More info:

Published by: Rbg Street Scholar on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
 
Enoa Hcnwjr Eil`|na /I}rkc 9# 9;=8
 “
Nltnbjr 9<# 9;;<+ xi| i ]ia&Igrkliak|t ok|tnrkia# cjltzrjr# tjilojr iad xrktjr! Oj }rnfntjd kdji| ng Igrnljatrk|f iad Ej|z| Lork|t ka lnf}iritkwj f{toncnh{! Eil`|na xi|bnra ka Ik`ja# \nzto Lirnckai na 9 I}rkc 9;=8! It ihj 9: oj fnwjd tn Oircjf# Ajx [nr` xojrj ojjarnccjd ka \tz{wj|iat Okho \lonnc! Dzrkah tok| tkfj# Eil`|na bjlifj katjrj|tjd ka Igrklia&Ifjrkliaok|tnr{ iad lzctzrj iad bjhia xrktkah j||i{| na toj |zbejlt! Toj{ xjrj |n kf}rj||kwj toit ka 9;2:# xokcj|tkcc i okho |lonnc |tzdjat# Eil`|na xi| kawktjd tn xrktj gnr Firlz| Hirwj{(| ajx|}i}jr# AjhrnXnrcd!PGrnf 9;<= naxird|# Eil`|na bjlifj i||nlkitjd xkto i azfbjr ng ]ia&Igrklia ok|tnrkia|#iltkwk|t| iad xrktjr|# kalczdkah Ozbjrt O! Oirrk|na# Irtzrn Icgna|n \lonfbzrh# Enoa Ojark` Lcir`j# Xkcck|Aitoiakjc Ozhhka| iad Enjc Izhz|tz| Rnhjr|! Oj ic|n iztonrjd i azfbjr ng bnn`| na Igrklia ok|tnr{#}rnfntkah i ]ia&Igrklia iad Igrnljatrk|t wkjx# |zlo i| Fia# Hnd# iad Lkwkckuitkna /9;82+ iadKatrndzltkna tn Igrklia Lkwkckuitkna| /9;84+! Oj ic|n bjlifj katjrj|tjd ka toj kdji ng Lork|tkiakt{(| nrkhka|ka toj Jh{}tkia rjckhkna! I |tizalo itojk|t# oj iztonrjd i azfbjr ng bnn`| na toj kdji# kalczdkah Toj Igrklia Nrkhka ng Lork|tkiakt{ /9;?9+# Lork|tkiakt{ bjgnrj Lork|t /9;?:+# i| xjcc i| xrktkah toj gnrjxnrd tnHjricd Fi||j{(| Cjltzrj| /9;84+! Oj ic|n xrntj toj lnatrnwjr|kic tjt# Xi| Ej|z| Lork|t i Ajhrn>/9;?4+# xoklo irhzjd toit Ej|z| fi{ oiwj bjja i bcil` fia! Dzrkah ok| ckgj# Eil`|na ic|n |jrwjd i| I||nlkitj Dkrjltnr ng toj Bc{dja \nlkjt{ iad cjltzrjd it fia{ lnccjhj| iad zakwjr|ktkj| tornzhonzt tojZaktjd \titj|! Oj dkjd na 9< Nltnbjr 9;;<!
 
 Wkjx toj Wkdjn \jrkj| . Cjltzrj
 
RBH Bici`idjfkl| Anwjfbjr# 2=9=Toj Igrklia Nrkhka ng toj F{to| ' Cjhjad ng toj Hirdja ng Jdja
Dr! Enoa H! Eil`|na
 
]ihj 2
\jcjltjd bkbcknhri}o{
 
Jtokn}ki iad toj Nrkhka ng Lkwkckuitkna 
/9;<;+
 
]ihia Nrkhka| ng toj Lork|t F{to 
 /9;49+
 
Fia# Hnd# iad Lkwkckuitkna 
/9;82+
 
Katrndzltkna tn Igrklia Lkwkckuitkna| 
 /9;84+
 
Gnrjxnrd tn Hjricd Fi||j{(| Cjltzrj| 
/9;84+
 
Toj F{|tjrkj| ng Jh{}t 
/9;?=+
 
Toj Igrklia Nrkhka ng Lork|tkiakt{ 
 /9;?9+
 
Jh{}t iad Lork|tkiakt{! Jh{}t Rjwk|ktjd 
/9;?2+
 
Toj Igrklia Nrkhka ng toj F{to| iad Cjhjad| ng toj Hirdja ng Jdja 
/9;?4+
 
Xi| Ej|z| Lork|t i Ajhrn> 
 /9;?4+
 
Lork|tkiakt{ Bjgnrj Lork|t 
/9;?:+
 
Bcil` Rjlna|trzltkna ka \nzto Lirnckai 
/9;?8+
 
Toj Hncdja Ihj| ng Igrkli 
/9;?8+
 
Ozbjrt O! Oirrk|na5 Toj Bcil` \nlritj| 
/9;?8+
 
Ihj| ng Hncd iad \kcwjr iad Ntojr \onrt \`jtloj| ng Ozfia Ok|tnr{ 
 /9;;=+
 
Katrndzltkna tn Toj \tnr{ ng toj Fnnr| ka \}ika 
/9;;=+
 
Toj Jf}krj ng toj Fnnr| 
/9;;2+
 
@rk|oai iad Bzddoi5 Bcil` Hnd| ng I|ki! Igrklia ]rj|jalj Jirc{ I|ki 
/9;;7+
Toj Igrklia Nrkhka ng tojF{to| ' Cjhjad ng toj Hirdja ng Jdja
 I Ritknaick|tkl Rjwkjx  
B{ Enoa H! Eil`|na /9;<<+
Jdktnr| Antj 
5 ]rngj||nr Enoa Hcnwjr Eil`|na# "Naj ng Nzr Hrjitj|t Lzctzric Ok|tnrkia| Ka toj wkdjn }rj|jatitkna oit toit gnccnx|# ifnah fia{ ntojr| }jirc| ng xk|dnf iad `anxcjdhj ng ok|tnr{ #Dr! Eil`|na  xkcc nrkjat z| tn toj lcn|jaj|| ng toj rjcitkna|ok} ng |nfj ng nzr hrjitj|t ok|tnrkia| iad |loncir| ng toj 9;to iad jirc{ 2=to ljatzr{!!!Kalczdkah ok| rjcitkna|ok} xkto Dr! Irtozr \lonfbzrh Dr! Xkcck|  Ozhhka|#Dr! Enoa Ojark` Lcir`j#iad E!I! Rnhjr|!K ic|n kalczdj i bknhri}o{ ng Dr! Eil`|na xrkttja b{ Dr! Rzan`n Ri|okdk 
 
RBH Bici`idjfkl| Anwjfbjr# 2=9=Toj Igrklia Nrkhka ng toj F{to| ' Cjhjad ng toj Hirdja ng Jdja
Dr! Enoa H! Eil`|na
 
]ihj <
Toj Bkbcj ka kt| }rj|jat gnrf bjhka| xkto i ln|fnhna{! Ln|fnhna{ fjia| iao{}ntoj|k| nr ia illnzat ng toj bjhkaakah ng toj xnrcd! Toj Bnn` ng Hjaj|k| lnatika|txn wjr|kna| ng toj lrjitkna ng nzr }ciajt! Toj gkr|t# nr Jcnok|tkl illnzat# lnffjalj|xkto toj gkr|t wjr|j ng toj gkr|t loi}tjr ng Hjaj|k| iad jad| xkto toj tokrd wjr|j ng toj|jlnad loi}tjr! Toj |jlnad# nr Ejonwk|tkl wjr|kna ng lrjitkna# bjhka| xkto toj gnzrtowjr|j ng toj |jlnad loi}tjr ng Hjaj|k| iad jtjad| tornzho toj txjat{&gnzrto wjr|j ng toj tokrd loi}tjr!Toj rji|na toj|j txn lrjitkna |tnrkj| irj rjgjrrjd i| Jcnok|tkl iad Ejonwk|tkl k|bjliz|j ng toj dkggjrjat Ojbrjx aifj| z|jd ka |}ji`kah ng toj djkt{ ka toj txndnlzfjat| nr lci||j| ng dnlzfjat| grnf xoklo nzr }rj|jat illnzat| xjrj djrkwjd! Katoj gkr|t |tnr{ ng lrjitkna toj Ojbrjx xnrd Jcnokf xi| nrkhkaicc{ z|jd ka rjgjrrkah tn toj\z}rjfj Bjkah! Jcnokf# tria|citjd cktjricc{ Toj Hnd|# k| rjadjrjd Hnd ka nzr }rj|jatbkbcj! Ka toj |jlnad |tnr{ toj nrkhkaic Ojbrjx xnrd gnr Hnd xi| Ejonwio nr EjonwioJcnokf# cktjricc{ toj Hnd ng Hnd|# rjadjrjd ka toj @kah Eifj| wjr|kna ng toj bkbcj i| tojCnrd Hnd! Toj dkggjrjalj| bjtxjja toj Jcnok|tkl iad Ejonwk|tkl illnzat| ng tojbjhkaakah ng toj jirto# }ciat iad iakfic ckgj iad toj ozfia rilj irj lnalk|jc{ tibzcitjdka toj gnccnxkah |zffir{ b{ i dk|tkahzk|ojd tojncnhkia ng toj Iahcklia Lozrlo# Bk|on}Enoa Xkcckif Lncja|n5"Toj gnccnxkah irj toj fn|t antkljibcj }nkat| ng dkggjrjalj| bjtxjja tojtxn ln|fnhnakj|59! Ka toj gkr|t toj jirto jfjrhj| grnf toj xitjr| iad k|# tojrjgnrj#
 \ITZRITJD XKTO FN\KTZRJ
! Ka toj |jlnad# toj xoncj gilj ng toj hrnzad
RJYZKRJ\ TN BJ FNK\TJAJD#
2! Ka toj gkr|t# toj bkrd| iad toj bji|t| irj lrjitjd
BJGNRJ FIA
! Ka toj|jlnad# fia k| lrjitjd
BJGNRJ TOJ BKRD\ IAD TOJ BJI\T\
!<! Ka toj gkr|t# icc gnxc| toit gc{ irj fidj nzt ng toj
XITJR\
! Ka toj |jlnad#toj gnxc| ng toj ikr irj fidj nzt ng toj
HRNZAD
!4! Ka toj gkr|t# fia k| lrjitjd ka toj kfihj ng Hnd! Ka toj |jlnad# fia k|fidj ng toj
DZ\T NG TOJ HRNZAD
iad fjrjc{ iakfitjd xkto toj brjito ng ckgj0 iad kt k| nac{ igtjr ok| jitkah toj gnrbkddja grzkt toit toj Cnrd |ikd#(Bjoncd# toj fia oi| bjlnfj
 I\ NAJ NG Z\
# tn `anx hnnd iad jwkc!(:! Ka toj gkr|t# fia k| fidj cnrd ng toj
XONCJ JIRTO
! Ka toj |jlnad# oj k|fjrjc{ }ciljd ka toj Hirdja ng Jdja#
TN DRJ\\ KT IAD TN @JJ] KT
!7! Ka toj gkr|t toj fia iad toj xnfia irj
LRJITJD TNHJTOJR
i| toj lcn|kahiad lnf}cjtkah xnr` ng toj xoncj lrjitkna0 lrjitjd ic|n# i| k| jwkdjatc{kf}ckjd ka toj |ifj `kad ng xi{# tn bj toj lnf}cjfjat ng naj iantojr iad# toz| lrjitjd# toj{ irj bcj||jd
TNHJTOJR
!Ka toj |jlnad# toj bji|t| iad bkrd| irj lrjitjd
BJTXJJA
toj fia iad tojxnfia! Gkr|t# toj fia k| fidj ng toj dz|t ng toj hrnzad0 oj k| }ciljd b{
OKF\JCG
ka toj hirdja loirhjd xkto i |ncjfa lnffiad iad torjitjajd

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
PARABYTES liked this
boondocks6087 liked this
PPM liked this
anon_577001838 liked this
A-Town A-Town liked this
thairam liked this
sizweh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->