Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GEOLOGIA ROMANIEI

GEOLOGIA ROMANIEI

Ratings: (0)|Views: 1,068|Likes:
Published by cristigabitza

More info:

Published by: cristigabitza on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
PLATFORMA
1. Aspecte generale
Cod curs G/G/2/2/09Denumire curs GEOLOGIA ROMÂNIEITip curs obligatoriuDurata cursului/credite 1 semestru / 5 creditePerioada de accesare acursuluifebruarie 2008 - iunie 2008Prelegeri: miercuri: 12.30-13.50, Amf. Facultăii de Geografie – sala A.Bulevardul Timişoara nr. 58, Sector 6, Bucureşti.Lucrări practice: mari 12.30-14.00; miercuri 14.00-15.20, Sala S3 sau S6.Manual recomandat Marin Cornelia (2008) Geologia României cu elemente de tectonică. Note de curs. Biblioteca virtuală (în curs de publicare la editura )Obiectivul principal alcursului
Cursul de Geologia României se adresează studenilor anului II dincadrul Facultăii de Geografie, potrivit planului de învăământ.Pentru o bună înelegerea a aspectului actual al structurilor geologice din ara noastră este necesar, pe de o parte, o integrare ageologiei într-o arie mai largă, continentală şi, pe de altă parte, oabordare a modelelor privind evoluia acestor structuri. Însuşireaelementelor de cartografie geologică şi deprinderea lucrului cuhările geologice; citirea şi interpretarea hărilor geologice.Pentru un studiu aprofundat al acestor procese se vor realizaseminarii la care studenii de la cursul de zi vor dezbate principaleleteme de la curs şi vor realiza un dosar cu elemente grafice necesareînelegerii proceselor tectonice. În testele finale vor fi întrebări cuexemplificări pe harta geologică a României sc. 1: 200 000.
Modul de stabilire a notei Nota maximă 10 - pentru răspunsul corect la cele 20 de întrebări de tipgrilă (fiecare întrebare 0,5 puncte = 5 % ) la examenul electronic (10 puncte = 100 %).Consultaii pentru studeni miercuri: 13,00 15,30Adresa e-mail
c.marin.geo@spiruharet.ro
 Titularul cursului Conf. univ.dr Cornelia MarinFacultatea de Geografie - Bulevardul Timişoara nr.58,Sector 6, Bucureşti, Tel.: 021/4442085
2. Coninutul tematic al cursului
Elemente de stratigrafie şi geologie istorică
. Epocile geologice. Etaje stratigrafice. Încadrareastructurală a teritoriului României.
Unităi geologice precarpatice (de vorland)
. Platforma Moldovenească; Platforma Valahă;Platforma sud-dobrogeana; Masivul central-dobrogean; Orogenul Nord-dobrogean; Bazineleorogenului Nord-dobrogean; Platforma continentală a Mării Negre Obiective geologice cuvaloare turistică în Dobrogea.Dacide interne. Transilvanide.Pienide. Dacide mediane. Dacide externe. Dacide marginale.Moldavide. Avanfosa si depresiuni intramontane.Substane minerale utile şi arii naturale cu protecie geologică
SeminariiElemente de cartografie geologică
. Măsurarea poziiei stratelor de roci cu ajutorul busoleigeologice şi transpunerea pe hartă a poziiilor. Tipuri de hări. legenda. Scara geocronologică.
 
Harta unităilor structural-geologice ale României.
Harta unităilor geologice precarpatice (de vorland)
. Platforma Moldovenească; PlatformaValahă; Platforma sud-dobrogeana; Masivul central-dobrogean; Orogenul nord-dobrogean;Obiective geologice cu valoare turistică în Dobrogea.
Elemente de geotectonica pentru domeniul carpatic
 Dacide interne. Transilvanide.Pienide. Dacide mediane. Dacide externe. Dacide marginale.Moldavide. Avanfosa si depresiuni intramontane.Substane minerale utile
Seciuni geologice
şi interpretarea lor 
 
3. Bibliografie minimă obligatorieMutihac, V., Stratulat, Maria Iuliana, Fechet, Roxana Magdalena
(2004),
Geologia României
Ed.Didactică şi pedagogică, R.A. Bucureşti.
Luca, A., Marin, C., Popescu, M.
(2000),
Geologie generală şi Geologia României (Caiet de lucrări practice)
Edit. Fundaiei „România de Mâine”.
Săndulescu, M.
(1984),
Geotectonica Romîniei,
Edit. Tehnică, Bucureşti.
 
4. Bibliografie facultativă
 
Mutihac V.
(1990),
Structura geologică a teritoriului României
. Ed. Tehnica, Bucureşti.
Ionesi, L., Ionesi, Bica, Barbu, N.
(1971),
Orizontarea depozitelor fluvio – deltaice din partea vestică a Podişului Sucevei şi semnificaia ei paleogeografică
, Anal.Univ. Iaşi, sect II, geol. Geogr. XVIII, Iaşi.
 Mutihac, V., Dragastan,O., Lăcătuşu,
(1972),
Cretacicul inferior din Dobrogea de nord.
St.cerc.geol.17, 1, Bucureşti.
Ianovici, V., Borcoş, M., Bleahu, M., Patrulius, D., Lupu, M., Dimitrescu, R., Savu, H
. (1976),
Geologia Munilor Apuseni
. Ed. Acad.R.S.R. Bucureşti
GEOLOGIA ROMÂNIEICapitol 1. Elemente de stratigrafie şi geologie istorică Introducere.
Să încercăm să studiem evoluia evenimentelor care au marcatevoluia geologică a României. Constatăm că un instrument important este reprezentat descara geocronologică.
Obiectivul capitolului.
Pe baza marilor discordane stratigrafice şi a evoluieivieuitoarelor s-a elaborat o
 scară geocronologică relativă
, împărind trecutul geologic alPământului în ere, perioade şi epoci, iar pe baza metodelor radioactive s-a determinat şiîntinderea în timp a fiecărei ere, perioade, epoci.
 
Evoluia florei şi faunei se face în acord cu scara geocronologică. Apariia omuluise înregistrează pe aceeaşi scară. Apariia munilor se localizează în timp tot datorităexistenei unei astfel de scări. În ara noastră sunt o serie de formaiuni geologice, devărste diferite, care sunt la suprafaă, ele putând fi studiate în aflorimente
Concepte cheie:
discordană, scară geocronologică
Rezumat.
Cele trei ere (Paleozoic, Mezozoic şi Cenozoic) se întind pe 10% din timpulgeologic al scării. Perioada de debut a planetei noastre se numeşte Haden. IstoriaPământului începe cu 4.5 Ga în urmă. Pentru descrierea şi înelegerea unor procesegeologice o să detaliem scara geocronologică din Paleozoic spre actual. În tabelul 1 sunttrecute subdiviziunile Paleozoicului (fără a intra în detalii mai puin utile pentru unstudent la geografie).
 
Când se realizează o coloană stratigrafică, pentru o anumită unitate geologicăse onstată că nu există mereu o continuitate a depunerilor de sedimente. Acolo undelipsesc sedimente pe un (unul sau mai multe) interval de timp geologic (perioadă, vârstăetc), se va reprezenta cu o linie şerpuită ( ).Legat de această situaie se poate defini
discordana stratigrafică
. Discordanasau lacuna stratigrafică este contactul dintre două strate sau unităi litolostratigrafice,separate printr-o întrerupere de sedimentare (perioadă de regresiune), urmată sau sau nude eroziune.
ERA PERIOADA Comentarii
Permian(290 – 248 M.a.) Numele a fost dat după numele oraşului Permdin Munii Urali.Carbonifer (354 – 290 M.a.) Numele este legat de marile zăcăminte decărbuni cantonate la partea superioară adepozitelor carbonifere.Devonian(417 – 354 M.a.)Denumirea vine de la localitate Devonshire,Anglia, unde formaiuni de acestă vârstă aufost studiate pentru prima dată.Silurian(443 – 417 M.a.)După numele poporului celtic din araGalilor, silur.Ordovician(490 – 443 M.a.)După numele poporului celtic din araGalilor, ordovici
   P   A   L   E   O   Z   O   I   C
 
Cambrian(540 – 490 M.a.) Numele este varianta latină a localitaiiWales-CambriaRocile de aici conin cele mai timpuriievidene ale complexului de organisme viistudiate şi care in de această perioadă. Acumexistă un continent unic, Pangeea.
PRECAMBRIANTabelul 1 – 
Subdiviziuni ale Paleozoicului
 MEZOZOIC 
Scara geocronologică pentru Mezozoic se poate urmări în tabelul 2

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiberiu liked this
Cos Dudette liked this
dan man liked this
raportaru93 liked this
Cezar Boghici liked this
Dan liked this
Nelu Rus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->