Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HDG_Toan_khoi_B_2012

HDG_Toan_khoi_B_2012

Ratings: (0)|Views: 103,623|Likes:
Published by Vnmath dot com

More info:

Published by: Vnmath dot com on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
 Hướng dẫn giải 
 
đề thi tuyển sinh đại học năm 2012
 
 Môn Toán - Khối B
 
 Hocmai.vn  – Ngôi trường chung của học trò Việt 
 
Tổng đài tư vấn:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
Câu 1.
Cho hàm số:
323
3x3
 yxmm
= +
 a) Khảo sát hàm số khi m = 1.
32
3x3
 yx
= +
 - TXĐ: D = R - Sự biến thiên:+ Chiều biến thiên:
2
'3x6x
 y
=
;
2
'03x6x0
 y
= − =
02
 x x
==
 + Bảng biến thiên:
Học sinh tự vẽ 
 + Hàm số đồng biến trên các khoảng
(;0)
−∞
(2;)
+
 Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)+ Cực trị:2
CT 
 x
=
; 1
CT 
 y
= −
;
D
0
 x
=
;
D
3
 y
=
 - Vẽ đồ thị:+ Giao Ox:
32
03x30
 yx
= + =
 + Giao Oy: 03
 xy
= =
 Đồ thị:
 Học sinh tự vẽ 
  b) y = x
3
– 3mx
2
+3m
3
Để hàm số có hai cực trị
y’ = 0 có hai nghiệm phân biệty’ = 3x
2
- 6mxy’ = 0
3x
2
- 6mx = 0
02
 x xm
==
 Để hàm số 2 cực trị 0
m
 Khi đó A(0;3m
3
); B(2m;-m
3
)Tam giác )AB có diện tích bằng 48S
ABC
=1(0;).2
dABAB
 Ta có:
323232
133()(36)3233
m xmxmxxmxmmx
+ = − +
 
Phương trình cực trị y = - 2m
2
x + 3m
3
2m
2
x + y - 3m
3
= 0 (d)d (O;AB) = d (O;d) =
34
341
mm
+
 
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI BNĂM HỌC 2011-2012
MÔN
:
TOÁN
 
 Hướng dẫn giải 
 
đề thi tuyển sinh đại học năm 2012
 
 Môn Toán - Khối B
 
 Hocmai.vn  – Ngôi trường chung của học trò Việt 
 
Tổng đài tư vấn:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
26
416
 ABmm
= +
 
32643264626244
31..41648241341696.419(416)96(41)162
mmmmmmmmmmmmmm
+ =++ = ++ = += = ±
 
Câu 2.
2
2(cos3sin).coscos3sin1(2cos1)23sincoscos3sincos23sin2cos3sin1313cos2sin2cossin2222sin(2)sin()66222663(52222663
 xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxkx xxkx
π π π π π π π π π π π 
+ = ++ = + = ⇔ + = + = + = + =+ = + + = +
)
 
Câu 3.
Giải bất phương trình: x + 1 +
2
41
 xx
+
 
3
 x
 ĐK:
2
410230
 xx x x
+ =<=> +
.Khi đó ta có: x + 1 +
2
41
 xx
+
3
 x
.(*)
x + 1
3
 x
-
2
41
 xx
+
.TH1: 3
 x
-
2
41
 xx
+
0.
3
 x
 
2
41
 xx
+
 
9x
x
2
-4x+1
x
13+
1652(vì x
2+3).Khi đó (*) luôn đúng.TH2: 3
 x
-
2
41
 xx
+
> 0
13-1652< x < 13+1652 (*)
(x+1)
2
 
(3
 x
-
2
41
 xx
+
)
2
 
0
3x - 6
2
(41)
 xxx
+
 
 
 Hướng dẫn giải 
 
đề thi tuyển sinh đại học năm 2012
 
 Môn Toán - Khối B
 
 Hocmai.vn  – Ngôi trường chung của học trò Việt 
 
Tổng đài tư vấn:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
x
2
4x(x
2
-4x+1)
4x
2
– 17x + 4
0
x
4; x
14( Do x
2+3).Kết hợp với điều kiện => 4
x< 13+1652.Kết luận: x
4.
Câu 4.
Tính tích phân
13420
x3x2
 x I x
=+ +
 Đặt
2
 x
=
dx2
dt  x
=
 Đổi cận ta có:
11200
1.1.2322(1).(2)
tdttd I ttt
= =+ + + +
10
121()221
dt t
= + +
 
1112ln2ln1002
t
= + +
119(2ln33ln2)ln228
= =
.
Câu 5.
Hình vẽ:
 Học sinh tự vẽ 
 
SAC =
SBC (c.c.c) (1)H là hình chiếu của A trên SC (2)Từ (1) và (2) suy ra: H cũng là hình chiếu của B trên SC.()
 BHSC SCAB AHSC 
 Gọi M là trung điểm AC thì(
SMA
SAC cân)
2222
1574164
aaSMSAAMa
= − = − =
 154
a BHAH 
= =
ABH cân tại H.Gọi K là trung điểm của AB thì
 HKAB
 
22222
15111644111111..2248
 ABH 
aaa HKAHAK aaSHKABa
= = == = =
 
23
11711711...334896
 ABHABH 
aaaVSH
= = =
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trung Pham liked this
Muathu Hanoi liked this
Trưởng Mai liked this
Miri Mewmew liked this
Huy Ngô liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->