Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CarlJung-Sedam Propovijedi Mrtvima

CarlJung-Sedam Propovijedi Mrtvima

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Радосав М. Лазић on Jul 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Uvod
SEDAMPROPOVIJEDIMRTVIMA
UVOD
IdejajejedinarealnostodBasilidesa
Iz
Alellsandrije,gradagdjejeZapaddodirnuo
Istok
K
njigU"Sedampropovijedimrtvima"napisaojeCarlGustavJung,alipodtolikoneobicnimokolnostimadasesakrioizapseudonimaBasilidesaizAleksandrije,imenaslavnoggnostikaizI.stoljecaposlijeKrista.Evostosedogodilo.
Zapisao
CARLGUSTAVlUNG
Godine1913.JungjeraskinuosuradnjusaSigmundomFreudom.Razlogajebilonekoliko.NapovrsinitinjaojesukobokoJungovernladalackestrastizaokultnimkojuFreudnijeodobravao,alistvarnisukobizazvanjerazllcitirnrazumijevanjemlibida.ZaFreudaradilose
0
seksualnojenergiji,zaJungaopcojpsihickojenergiji,stojeuzsukogdvasnaznakarakterakojane7
 
Sedampropovijedi
mr
t
v
t
ma
Uvod
trpedominacijupartneramoralezavrsitirazlazqrn.OdlazakFreuda,zaJungajeznacioiodlazakvecineduqoqodisnjihprijateljaisuradnika,kojinisusmoglisnagedapokusajurazumjeti"slabost"mladogpsihologapremaherrnetickirnznanjima.Jungjetakoiznenadaostaousamljen,neshvaceniuvelikojpsiholoskojkrizi,naliknasvojepacijentekojejetadaveeuspjesnolijecio.sarnotojastvoibeznaderazvukloseitrajalo,danima,mjesecima,godinama.Psihoanatiticar
i
lijecnikbiojepredmentalnimslomom.Godine1916.njegovaobiteljskakucanalikovalajenascenukakvogfilmastraveukojemsuclanoveJungoveobiteljimaltretiralanevidljiva,netjelesnabica,nepoznateizastrasujuceenergije.stanjurazgovaraosduhovimapredaka,dalisumuneobicnuideju.Jungjeimaosnazanpredosjeca]danjegoveunutarnjeblokade,mentalneiosjecajne,izazivajucudnanadnaravnazbivanja.Energijukojujekociounutarsebemoraojepustitinaslobodu.Odluciosenaneobicankorak,sasvimuskladusasvojomprirodom.Kakoseuraduspacijentimasluzloihipnozom,doveojesebeustanjetransa,oslobodionesvjesnidiosvojegbicaiprepustiosetakozvanomautomatskompisanju.Jungjepoputmedijaprimaoizapisivaoporuke.Snekeviserazinereklibimodernimistici,izkolektivnognesvjesnogodgovoriobiimJung.SviclanoviobiteljiJungimalisuprividenja.Slikeuvelikojkuclpadalesubezikakvograzlogasazidova,acudnlzvuciiznepoznatogizvoraodzvanjalisusobama.Jednogadana,okopodneva,doksurucaliuvrtukuce,ulaznozvonojepocelosnaznozvonitiiakonikoganijebilopredvratima,stosujasnovidjeli,Jung,zapanjenaobiteljiposluga.Slavnipsihoterapeutjeutransubiotridana,asadrzajporukakojejecijelotovrijemeprimaoizapisivaonazvaoje"Sedampropovijedimrtvima".Odmahihjedaotiskatiiobjaviti,alipodpseudonimomBasilidesaAleksandrijskog,slavnoggnostikaizPrvogstoljecaposlijeKrista.NikadanijerazjasnjenojeIiustanjunesvjesnogJungrnozdauistinustupioukontaktsagnostikomizapravoispravnopotpisao"Propovijedi".Uglavnom,tekposlijenjegovesmrtiobjavljenojekakojebasonautoroveneobicneknjigepisanestilomijezikomproroka.PropovijedizapravoopisujuIjudskinaporipatnjuuOsobnomduhovnomsazrijevanju,dokpojedinac,mucno,korakpokorakkoracaStazomsamorazvoja.Knjigapocinjeriiecima:Strahinelagodazavladalisuukletomkucom.BojalisusesviosimsamogJunga.Odlucioseuhvatitiukostacsnepoznatimsilama.Onjevrijemeusamljenostikoristiozaponiranjeusvojunutarnjisvijet,utamnehodnikenesvjesnoggdjesesusretaosnepoznatimsilamakojejeupokusajurazumijevanjaizvlacionasvjetlostsvijesti.Aparapsiholcskifenomeni,skojirnasesusretaojosodranogdjetinjstvaimladosti,kadajejednenoelpokrajjezeraizmeduPavieiVeroneubudnomitrijeznom
8
9
 
SedampropovijedimrtvimaUvod
"MrtvisevratiseizJerusalemagdjenenadoseonestosutrazili.Moljahumedaihpustimitakojazapocehsvojeucenje."Idalje:Onjehemafroditnajranijegnastanka.Onjebogzabaikrastacakojeziveuvodiiizlazenasuho,eijisekreketjavljaupodneiuponce.Onjeobiljekojetrazisjedinjenjesprazninom.Onjesvetozacece.OnjeIjubaviubojicaIjubavi.Onjesvetacinjegovizdajnik.Onjenajsjajnijasvjetlostdanainajtamnijanocludila.Pogledatigaznacioslijepiti.Saznatigaznac'oboljeti.Obozavatigaznacismrt.Plasitigase,tojemudrast.Neodupiratimuse,tojeiskupljenje...""PostojiBogkojegtineznas,jergajezaboravioIjudskirod.MiganazivamonjegovimimenomAbraksas...Abraksasstojiiznadsuncaiiznadvraga.Onjenevjerojatnavjerojatnoca,nestvarnastvarnost...Onjesnaga,trajanje,pramjena...Teskejeotkritinjegovobice.Njegovamoejenajveca,jercovjekgaopazitinemoze.Izsuncaonizvlacibeskrajnodobra;izvragabeskrajnozlo:aiznjegadolaziZIVOTneodredljivi,majkadobraizla..."
I
jos:PomnogimpoznavateljimaJungovogcjelokupnogdjela,"Sedamprapovijedimrtvima"vezivnajenitkojaseprovlacikrozcijelinjegovkreativnizivot,znanstveni,ezoterijski,urnjetnicki.Svestojeradioigovoriosvojeobjasnjenjeimau"prapovijedima"kojejeizgovorioutransu."Stosuncaniboggovoritojezivot.Stovraggovoritojesmrt."Abraksasizgovarariieczivotismrtuistovrijeme,onzacinjeiistinuilaz,dobraizlo,vladasvjetlomimrakom,istimdjelomizakonom.Abraksasjezapravobog,vladarsvijetamaterije,spojsuprotnosti,jinijang,svjetlostitama,dobraizlo."Onjeblistavkaolavutrenutkukadaobarasvojuzrtvu,Onjelijepkaopraljetnidan.OnjevelikibogPanitakodermali.Onjecudovistepodzemnogsvijeta,polipstisucukrakova,cvorisprepletenihzmija,mahnitost.
10
a
svomradusamJungkaze:"Danasnitkoneobracapaznjunaonestojeizarijeei,naidejekojesuunjihovojosnovi.Aipak,idejajejedinarealnost.Cijelimojradjezapravodavanjenovihimenatimidejama,timrealnostima.Pogledajmo,naprimjer,rijec"nesvjesno".BassamprocitaoknjigukineskogZen-budiste.Iizgledamidamigovorimo
0
istojstvariidajejedinarazlikamedunamastosmoisturealnostnazvalirazlicitimimenom.Naovajnacinuporabarijeei"nesvjesno"nijeonestojevazno:vaznajeidejakojaleziizarijecl."
_____________________________________11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->