Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Romaji Chokai_ iPod

Romaji Chokai_ iPod

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by prasun_agrawal

More info:

Published by: prasun_agrawal on Jul 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
ROMAJI CHOKAI
1 Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Imananjidesuka?Otoko: Sorosoro dekakeru ne. On'na: E~tsu? M
ō
iku no? Otoko: Ky
ō
wa asa kaigi ga arunda. On'na: Itsumo wa 8-ji ni deru no ni mada 1-jikan mae yo.Otoko: S
ō
da ne. On'na: J
ā
, watashi mo hayaku deyou ka na. Otoko:
 Ī 
yo, muri shinakute.On'na: Daij
ō
bu.Shitsumon: Imananjidesuka? 1: 9-Ji , 2: 8-Ji , 3: 7-Ji , 4: 6-Ji2. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Shinkansen ga T
ō
ky
ō
ni tsukuno wa itsudesuka?On'na: M
ō
sugu shin'yokohamada ne. Otoko: Shin'yokohama o detara sugu tsuku yo. On'na:Kono shinkansen wa itsugoro T
ō
ky
ō
ni tsuku no?Otoko: Gogo 3-ji-goro ka na . On'na: Demo sono tokei 1-jikan okure terudesho? Otoko:
Ā
,-s
ō
da ne. Shin'yokohama o detara sugu tsuku yo. Demo sono tokei 1-jikan okure terudesho?Shitsumon: Shinkansen ga T
ō
ky
ō
ni tsuku no wa itsudesuka? 1: 5-Ji , 2: 2-Ji , 3: 3-Ji , 4:4-Ji3. Shitsumon: Otoko no hito ga hanashiteimasu. Otoko no hito no ok
ā
san no tanj
ō
bi waitsudesu ka?Otoko: Boku no tanj
ō
bi wa 10 tsuki 10-nichidesu. Boku no haha wa osh
ō
gatsu no tsugunohiga tanj
ō
bidesu. Dakara itsumoisshoni oiwai suru ndesu.Shitsumon: Otoko no hito no ok
ā
san no tanj
ō
bi wa itsudesu ka? 1: 1 Tsuki 2-nichI 2: 1Tsuki 1-nichi 3: 10 Tsuki 10-nichi 4: 10 Tsuki 11-nichi4. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Otoko no hito wa ky
ō
, nanji nigakk
ō
ni tsukimashita ka?Otoko:
Ā
, tsukareta. On'na: D
ō
shita no? Otoko: Ky
ō
wa jitensha de kita nda. Densha ga jiko de. On'na: Sugoidesu ne. Ie kara dono kurai kakarimashita ka?Otoko: Jitensha de 1-jikandesu. On'na: Nanji ni ie o deta ndesu ka? Otoko: 7-Jidesu. Shitsumon: Otoko no hito wa ky
ō
, nanji ni gakk
ō
ni tsukimashita ka? 1: 7-Ji 2: 8-Ji 3: 9-Ji4: 10-Ji5. Shitsumon: Otoko no hito ga hanashiteimasu. Yasumi wa itsu madedesu ka? Otoko: Bokuwa ky
ō
kara 2-kakan yasumi o totteimasu. Kin
ō
tomodachi to eiga o miniikimashita.Ky
ō
wa ie de DVD o mimasu. Shitsumon: Yasumi wa itsu madedesu ka? 1: Asatte 2: Ashita3: Kin
ō
4: Ky
ō
 6. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Otoko no hito wa nanji ninemashita ka?On'na: Ohay
ō
. Otoko: Ohay
ō
. Mada nemui yo. On'na: Nemu-s
ō
na kao shi teru ne. Otoko:
 
Sakuya wa osoku made benky
ō
shite ite.On'na: Itsugoro neta no? Otoko: 3-Jihan-goro. Shitsumon: Otoko no hito wa nanji ninemashita ka?1: 3-Ji 2: 3-Ji sugi 3: 3-Ji mae 4: 3-Ji-goro7. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Otoko no hito wa nanji ni hirugohan o tabemasu ka? Otoko: Boku wa maiasa 5-ji ni asagohanwotabemasu.On'na: E
   ̄
? Hayaidesu ne. Watashi wa 7-jidesu yo. Otoko: Gakk
ō
ni hayaku itte yaky
ū
norensh
ū
o surunode. On'na: Nanji ni hajimaru ndesu ka?Otoko: 7-Jidesu. On'na: Hiruyasumi wa nanji karadesu ka? Otoko: 12-Jidesu. Demo 30-buasonde kara sonogo tabemasu.Shitsumon: Otoko no hito wa nanji ni hiru gohan o tabemasu ka? 1: 7: 00 2: 12: 00 3: 12:30 4: 1: 008. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Asatte wa nan'y
ō
bidesuka?Otoko: M
ō
shukudai de kita? On'na: Mada yo. Jikan ga nakute. Otoko: Asatte made yo.Teishutsu. On'na: S
ō
ne. Otoko: Hayaku shinai to.On'na: Ky
ō
wa mada kay
ō
desho? Kono go karaoke ikukara. Shitsumon: Asatte wanan'y
ō
bidesuka?1: Mokuy
ō
bi 2: Kay
ō
bi 3: Suiy
ō
bi 4: Nichiy
ō
bi9. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Asatte wa nan'y
ō
bidesuka?Otoko: M
ō
shukudai de kita? On'na: Mada yo. Jikan ga nakute. Otoko: Asatte made yo.Teishutsu. On'na: S
ō
ne.Otoko: Hayaku shinai to. On'na: Ky
ō
wa mada kay
ō
desho? Kono go karaoke ikukara.Shitsumon: Asatte wa nan'y
ō
bidesuka? 1: Mokuy
ō
bi 2: Kay
ō
bi 3: Suiy
ō
bi 4: Nichiy
ō
bi10. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. S
ū
p
ā
wa nanji karadesu ka?Otoko: A~tsu s
ō
da! S
ū
p
ā
ikanakya. On'na: Mada asa no 8-jihan yo. Otoko: Mada ai tenai noka na? On'na: Mada yo.Otoko: Nanji ni hiraku no? On'na: S
ō
ne. Ima kara 30-bu-go ka na. Shitsumon: S
ū
p
ā
wa nanjikaradesu ka?1: 9-Jihan 2: 10-Ji 3: 9-Ji 4: 8-Jihan11. Shitsumon: Otoko no hito ga hanashiteimasu. Ie kara gakk
ō
made dono kurai kakarimasuka?Otoko: Boku wa maiasa 8-ji ni ie o demasu. Ie kara eki made jitensha de 10-bu kuraidesu.Sorekara chikatetsu ni 15-bu notte gakk
ō
no chikaku no eki de orimasu. Eki kara gakk
ō
 made
 
aruite 10-budesu. Shitsumon: Ie kara gakk
ō
made dono kurai kakarimasu ka? 1: 45-Bu 2:15-Bu 3: 35-Bu 4: 10-Bu12. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Otoko no hito wa itsu Taikara kaerimasu ka?On'na: Ashita kara fuyuyasumida ne. Otoko: S
ō
ne. Doko ka iku no? On'na: Kuni e kaeru wa.Anata wa? Otoko: Tomodachi to Tai e iku yo.On'na:
 Ī 
na. Itsu iku no? Otoko: Ashita. Fuyuyasumi ga owaru made kaeranai yo. On'na: J
ā
2-sh
ū
kan iku nda.Shitsumon: Otoko no hito wa itsu Tai kara kaerimasu ka? 1: Ikkatsuki-go 2: Issh
ū
kan-go 3:2 Sh
ū
kang
ō
4: 1-Nen-go13. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. Otoko no hito no shinbun waitsu nodesu ka?On'na: Ky
ō
wa mokuy
ō
bi ne. Otoko: S
ō
ne. On'na: Omoshiroi dorama ya~tsu teru ka na?Otoko: Boku wa dorama minainode. On'na: Sono shinbun misete yo. Otoko: Kore 2-nichimae noda yo.Shitsumon: Otoko no hito no shinbun wa itsu nodesu ka? 1: Ky
ō
2: Ototoi 3: Ashita 4:Asatte14. Shitsumon: Otoko no hito ga hanashiteimasu. Kin
ō
wa itsukaraitsumade benky
ō
 shimashita ka? Otoko: M
ō
sugu daigaku no ny
ū
gaku shiken'nanode mainichi, yoruosokumade benky
ō
 shiteimasu. Kin
ō
wa 7-ji ni ie ni kaeri gohan o tabete 10-ji kara benky
ō
shimashita. 4-Jikanmo benky
ō
shimashita.Shitsumon: Kin
ō
wa itsukaraitsumade benky
ō
shimashita ka? 1: 7-Ji kara 11-ji made 2: 7-Jikara 10-ji made 3: 10-Ji kara 12-ji made 4: 10-Ji kara 2-ji made15. Shitsumon: Otoko no hito to on'anohito ga hanashiteimasu. 2-Ri wa nanji ni aimasu ka?On'na: Ashita shigoto ga owattara eiga ni ikou yo.Otoko:
 Ī 
yo. Nanji ni suru? On'na: 6-Ji-goro wa d
ō
? Otoko: 6-Ji wa mada shigoto ga aru ne.On'na: J
ā
30 pungo wa? Otoko:
 Ī 
yo.Shitsumon: 2-Ri wa nanji ni aimasu ka? 1: 7-Jihan 2: 5-Jihan 3: 6-Jihan 4: 8-Jihan16. Shitsumon: Ot
ō
san to on'anohito ga hanashiteimasu. On'anohito wa nanji ni ie o demasuka?Chichi: M
ō
9-jida yo. Hayaku okinai to. On'na: M
ō
9-ji? Chichi: Kaisha ni okureru yo. On'na:Un. Demo ky
ō
wa shigoto ga osoku hajimaru nda.Chichi: Osoi no? On'na: Un. Dakara ato 30-bu aru wa Shitsumon: On'anohito wa nanji ni ieo demasu ka?1: 9-Jihan 2: 8-Jihan 3: 9-Ji 4: 8-Ji

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->