Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gaidi Mtaani (Street Terrorist) - Issue 1

Gaidi Mtaani (Street Terrorist) - Issue 1

Ratings: (0)|Views: 738|Likes:
Published by BillaoJournal
Al-Qaeda in East Africa - April 2012- Swahili
Al-Qaeda in East Africa - April 2012- Swahili

More info:

Published by: BillaoJournal on Jul 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2012

pdf

text

original

 
Kwa Maoni au kutuma makala yako, unaweza wasiliana nasi kupia:
gaidimtaani@yahoo.com
twier: @gaidimtaani
 
Kuwalinda Mujahideen na kusimama naopamoja Mtume wa Allah (saaws) amesema:
“Yeyote atakaye ilinda heshima na jina landugu yake, Allah ataulinda uso wakekutokana na moto wa Jahannam Siku yaMalipo”
(imepokewa na al Tirmithi) PiaMtume (saaws) akasema:
“Mtu yeyote atakae
msali Muislamu ambaye heshima yakeitaharibiwa na jina lake kuchafuliwa, Allahatamsali waka atakuwa na haja ya usaidizi.Na yeyote atakaye mlinda na kumnusuru
Muislamu mwenye kuvunjiwa heshima yake
na jina lake kuharibiwa, Allah atamsaidiawaka atahitajia msaada”
(imepokewa naAbu Dawud) Kwa hivyo ni jukumu letu laUislamu kuwasimamia wanaotutetea sisipamoja na Uislamu. Kwa kawaida, ni lazimatujiepushe na kuwapiga vita ndugu zetu, imakwa maneno au vitendo, khasa waliotoamaisha yao kwa ajili ya Uislamu na pia tusishiri-kiane, ima kwa maneno au vitendo, na
makafiri ambao ni maadui wa Allah subhanahu
wa ta’aala. Na ikiwa mtu hawezi kuzungumzaukweli basi ni bora kwake kunyamaza kimya.
Kuwalinda Mujahideen nakusimama pamoja nao
Kupiga Vita Uongo wa Khabari za Magharibi
 Fikra za Waislamu wengi zinaambat-ana na khabari za Magharibi. Allahamesema:
“Enyi mlioamini, ikiwa
atawajieni mtu muasi (faasiq) nakhabari, zichunguzeni, huendamukadhuru watu bila ya kujua, na
kisha mukawa, kwa mliyoyatenda,wenye kujuta”
(49:6) Je ikiwa khabari
zenyewe zatoka kwa makafiri na si
faasiq?! Hatari ya khabari za magharibini kuwa zinachipuka kutokana na vazila haki na malengo lakini ukweli khasani kwamba ni mdomo unaotangazamalengo ya shetani. Je huoni kuwakhabari za kimagharibi daimawanajaribu kufanya mauaji makubwawaliyoyafanya wenyewe kuwa nimambo sahali ama mauaji madogoyaliyofanywa na Waislamu kuyafanyani makubwa na yamepindukia mpaka?Huoni kuwa wanakhabari wakimagharibi walivyofaulu kuwafanya
wapenzi wa Allah wanaopigana kaka
Njia Yake, kuwa ni wafuasi wa maovu,
na kumfanya fir’aun wa zama zetu
pamoja na majeshi yake kuwa ndiyo jeshi la wema? Wanakhabari wa
Magharibi ni wataalamu kaka
kuhadaa mpaka uongo wao unaenea
wengi kaka Waislamu. Ukweli nikwamba hizi khabari zinawaa doa
mujahideen, kueneza uongokuwahusu, wanafanya makubwamakosa madogo ya mujahideen,
wanajaribu kua mbegu ya chuki bainayao, wanajaribu kuwaa dosari
viongozi wao, na kutowajali ama kutusi
wasomi wa haki, ama kaka upande
wa pili, inawatukuza na kuwainuawasomi waovu. Kwa hiyo ndugu zangu
moja kaka jukumu lenu ni kuwaelezea
Waislamu, kuwafahamisha kuhusu hili
 jambo. Uwalie bidii wawe waangalifu
na wachunguzi wa khabari za maghar-ibi. Muislamu asiamini khabari za
Magharibi mpaka zithibishwe na
khabari za Waislamu wakweli. Nasema“Waislamu wakweli” kwa sababu ayailikuwa inatuonya kukubali khabari zaMuislamu faasiq. Na haimaanishi kuwatusiamini khabari zozote za Magharibihata za hali ya anga! La, tunachosemani kuwa usiamini wanachosemakuhusu Uislamu na Waislamu. Kituocha Khabari ambacho huenda kikawachenye malengo na ukweli yawezakuwa ni wazushi wanapozungumziakhabari za Waislamu. Hivyo ndivyo
makafiri wamekuwa wakikaa na
Waislamu tangu zama za historia… nahamna sababu yoyote kuonesha kuwahilo huenda likabadilika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->